Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Kontribuční sýpka


Tereziánská kontribuční sýpka - Hotel Lotrinský****

Dlouhá ul., Velké Pavlovice * GPS 48°53'53.643"N, 16°49'1.310"E

Kontaktní údaje:
HOTEL LOTRINSKÝ****
Dlouhá 1177/69, Velké Pavlovice
tel.: +420 515 535 828 (829), +420 703 424 328
e-mail: recepce@hotel-lotrinsky.cz
web: www.hotel-lotrinsky.cz

•    Významnou stavbou technického charakteru z doby existence pavlovického velkostatku je dvoupatrová hospodářská budova sýpky z let 1770 - 1780 (č. 1800), vystavěná v barokním slohu. Byla kontribuční sýpkou pro celé panství, jehož centrem byl hospodářský dvůr umístěný naproti místního zámku ze 17. století (roku 2012 byla budova zámku zrekonstruována, nyní sídlo Ekocentra Trkmanka). Zámek i s parkem byl sice původně považován rovněž za památku, ale jeho architektura nakonec nevyhověla podmínkám pro zápis do seznamu nemovitých kulturních památek.
•    Sýpka je pětiposchoďovou budovou, která pojmula 12.000 až 14.000 měřic obilí (asi 250 vagónů). V přízemí byla dříve lisovna. Kontribuční sýpky byly stavěny za vlády císaře Josefa II.. Shromažďovaly povinné společné zásoby obilí (kontribuce) od všech poddaných pro léta neúrody.
•    Budova velkopavlovické sýpky stojí ve volném prostoru obdélného půdorysu. Okna ve všech patrech jsou pravoúhlá s jednoduchou šambránou, pravoúhlé jsou i tři vchody. Podstřešní římsa nese sedlovou, ale zvalbenou střechu. Ještě v devadesátých letech byla stavba ve velmi špatném technickém stavu. Okamžitou opravu vyžadovaly zejména střecha a fasády. V roce 1993 zde dokonce vypukl požár a střecha poté zůstala na nějakou dobu zcela odkryta. V současné době je však střecha již zcela opravena včetně fasády stavby.

Něco málo z historie

•    Sýpka nese jméno císaře Františka Štěpána Lotrinského (1708 – 1765), manžela české a uherské královny Marie Terezie (1717 – 1780). Ještě jako mladý vévoda lotrinský projevil František Štěpán mimořádné vlohy v oblasti obchodu a podnikání. Díky dědictví po své sestřenici Anně Marii Luise Medicejské mohl investovat a zakládat četné manufaktury (keramika, bavlněné tkaniny). Záhy převzal veškeré zásobování habsburské armády, založil několik bank a svými soukromými financemi půjčoval rakouské státní pokladně. Marie Terezie mu od roku 1763 přenechala finanční správu habsburského soustátí. 
•    Z novodobé historie připomeneme rok 1993, kdy 28. července kolem 20. hodiny na střeše sýpky vypukl požár. Na místě zasahovalo 18 hasičských jednotek, škoda dosáhla 1,5 mil. Kč a střecha o rozloze 1.400 m2 kompletně shořela.

První kroky proměn starobylé sýpky

•    Začátkem měsíce srpna 2009 byla oficiálně zahájena postupná rekonstrukce historické budovy tereziánské sýpky na hotel. Tímto okamžikem přestala budova po dlouhých 240 letech sloužit jako sklad obilí.
•    Prvním krokem oprav byla demontáž a likvidace posklizňové linky, jejíž staré rezavé plechové opláštění již mnoho let hyzdilo střed města. Prací se zhostili pracovníci Služeb města Velké Pavlovice. Ti odstranili také nevzhledné a především léta nevyužívané přístavky okolo budovy. Po dlouhých 44 letech tak byla zcela odkryta západní stěna sýpky, čímž bylo zároveň výrazně rozšířeno prostranství v jejím sousedství.
•    Dalším významným krokem rekonstrukce byla oprava interiérů, konkrétně přízemních prostor objektu tvořených honosnými barokními oblouky s mohutnými podpěrnými sloupy. Tyto prostory byly v roce 2010 otevřeny k prohlídce široké veřejnosti. Stalo se tak při příležitosti slavnosti Velkopavlovického vinobraní. Během této akce si zde mohli lidé prohlédnout nejen zajímavě architektonicky řešené interiéry historické budovy, ale také vystavené architektonické studie a záměry města Velké Pavlovice do budoucna, svůj stánek zde otevřeli vinaři ze spolku Víno z Velkých Pavlovic, vyhrávalo zde několik cimbálových muzik a během celého Vinobraní zde na provizorním pracovišti podávaly informace a prodávaly suvenýry s místní tématikou pracovnice Turistického informačního centra.

Rekonstrukce sýpky na moderní hotel

•    Původně byla rekonstrukce sýpky záměrem města Velké Pavlovice. To mělo v plánu budovu postavenou v druhé polovině 18. století od Moravské Agry odkoupit. Město si na obnovu sýpky a celého prostranství okolo ní nechalo zpracovat podrobný projekt. Nedosáhlo však na dotace z evropských fondů a tak kvůli náročnosti od přebudování sýpky ustoupilo.
•    Následovalo jednání města Velké Pavlovice s vedením Moravské Agry, a. s. – vlastníkem budovy, kde bylo dohodnuto, že budova nebude odprodána cizímu majiteli, ale že se do rekonstrukce pustí sám vlastník objektu.
•    Moravská Agra, a. s. Velké Pavlovice v čele s předsedou představenstva společnosti Lubomírem Stokláskem tento objekt přebudovala na luxusní ubytovací a gastronomické zařízení. Nyní zde sídlí Hotel Lotrinský****, který byl slavnostně otevřen dne 13. července 2018.
•    Vlastníkem Hotelu Lotrinský**** je společnost S.M.K., a.s. Společnost pro Moravský kras

Více o HOTELU LOTRINSKÝ na * www.hotel-lotrinsky.cz 

Příspěvek o velkopavlovické sýpce zveřejněný ve Velkopavlovickém zpravodaji 1/2021
"
Nejen obilí, i tabák kdysi rozvoněl naši sýpku" * otevřete kliknutím ZDE (PDF formát)

Kontribuční sýpka - HOTEL LOTRINSKÝ****