Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Poklona svatého Antonína Paduánského


Poklona sv. Antonína Paduánského

Za městem - směr Bořetice, Velké Pavlovice * GPS 48°53'51.430"N, 16°49'34.792"E

•    V polích při cestě do Bořetic se nachází drobná architektura poklony sv. Antonína Paduánského z cihel z pozdního 18. století. Původně kaplička stála vedle cesty do polí, na úrodné rovině pod vinorodými kopci. Za bývalého režimu byla cesta přeorána a zrušena a tak dnes stojí neobvykle osamocena na kraji velkého lánu.
•    Stavba je obdélného půdorysu s dvakrát odstupňovanou podezdívkou. Nároží je členěno pilastry s vyloženou římsou a průčelí je prolomeno hlubokou ustupující, segmentově zaklenutou nikou, kterou chrání dřevěná mříž. Boční fasáda je členěna kordonovou římsou. Podstřešní profilovaná římsa nese trojúhelníkový probraný štít se zkoseným vrcholem, který je opatřen kovovým dvouramenným křížem. Dřívější nečitelný nápis v omítce nahradil nový na plechové tabulce: „Svatý Antoníne Paduánský oroduj za nás“. U kapličky jsou od roku 2004 vysazeny tři lípy na památku vstupu naší země do Evropské unie.

Generální oprava „svatého Antonínka“

•    Kaplička sv. Antonína Paduánského, lidově řečeného „svatého Antonínka“, prošla roku 2010 generální opravou. Ta byla zahájena v prvních zářijových dnech a uskutečnila se za bedlivého dohledu památkářů. Zednických prací se zhostil mistr Jaroslav Líbal, který po osekání staré zničené a zvětralé fasády nahradil zdi barokní kapličky novou omítkou. Kromě fasády byly opraveny také stříšky, položena cihlová dlažba a osazena dřevěná branka zhotovená podle historické dokumentace.
•    Rok na to, v září 2011, byla do výklenku kapličky umístěna dřevěná socha světce sv. Antonína Paduánského, kterou ztvárnil lidový řezbář Jaroslav Buncko z nedalekých Rajhradic. Mistr sochu vyřezal za vydatné pomoci svých synů Radka a Borka z kmene lípy, jež vyrostla právě ve Velkých Pavlovicích. Soška sv. „Antonínka“, jak se mu u nás lidově říká, je ztvárněna v souladu s nejčastější předlohou – s malým dítětem v náručí a nebyla prvním dřevořezbou pana Bucka, která putovala z jeho dílny do Velkých Pavlovic. Pan Buncko je autorem i sochy sv. Urbana umístěné od roku 2008 v nové moderní kapličce na cestě mezi Šlechtitelskou stanicí vinařskou a rozhlednou Slunečná.

Zrekonstruovaná kaplička vyhrála titul
„Nejlépe opravená památka jižní Moravy 2010“

•    Citlivá rekonstrukce kapličky sv. Antonína Paduánského se velmi vydařila. Právě proto zvítězila ve veřejném hlasování soutěže vyhlášené Krajským úřadem Jihomoravského kraje „O nejlépe opravenou památku jižní Moravy 2010“ v kategorii „Drobné stavby“. Toto vítězství vyneslo Městu Velké Pavlovice finanční obnos 50.000,- Kč, který byl následně použitý na nutné opravy dalších drobných památek ve Velkých Pavlovicích, např. sochy sv. Josefa umístěné před farou na ul. Hlavní.

Kdo byl sv. Antonín Paduánský?

•    Sv. Antonín Paduánský byl řeholníkem a církevním učitelem. Proslul jako misionář v Itálii. Kázal na polích i na náměstích (odtud i vysvětlení, proč stojí kaplička uprostřed pole), kde jeho strhující výzvy k pravému křesťanskému životu poslouchaly tisíce lidí. Antonín nebyl tělesně zcela zdráv a těžko snášel útrapy spojené s misijní činností. Zemřel 13. června roku 1231 ve věku pouhých 31 let.

Poklona svatého Antonína Paduánského před a po rekonstrukci