Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Kostel Nanebevzetí Panny Marie


Barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie

Nám. 9. května, Velké Pavlovice * GPS 48°54'15.797"N, 16°48'57.606"E

Kontakt na spravující farnost:
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VELKÉ PAVLOVICE
Administrátor: P. František PUTNA
Hlavní 88/153, 691 06 Velké Pavlovice
tel.: +420 737 155 093
e-mail: velkepavlovice@dieceze.cz
web: https://farnostvelkepavlovice.cz

Velkopavlovický kostel v toku času

•    Kostel Nanebevzetí Panny Marie byl vystavěn v barokním slohu. Jedná se o stavbu tzv. „vesnického baroka“ - na jižní Moravě v sakrální architektuře hojně zastoupeného. Avšak svými atypickými štíhlými, vysokými a protáhlými liniemi se mírně liší, svým monumentálním vzhledem spíše připomíná barokní stavby chrámové. Kostel zde nechal v letech 1670 – 80 vystavět tehdejší majitel velkopavlovického a hodonínského panství hrabě Bedřich z Oppersdorfu.
•    Stavba byla původně bez věže, v pozdějším období měla pouze menší dřevěnou věžičku, až v roce 1883 byla postavena dnešní 35 m vysoká věž a bylo sem zavěšeno pět zvonů, jejichž libozvuké tóny se nesly městečkem pouze do doby I. světové války. Ta znamenala pro kostelní zvony všeobecně zkázu. Pro válečné účely byly tak svěšeny a použity i zvony velkopavlovické. Nynější čtyři zvony se jmény Josef, Maria, Václav a malý „sankustník“ pocházejí z roku 1948.
•    Nad vchodem kostela, jehož klenba spočívá na osmi mohutných pilířích, je dodnes k vidění reliéf hrabat z Oppersdorfu, připomínající tiše a důstojně svého zakladatele. Oltářní obraz Nanebevzetí Panny Marie uvnitř svatostánku je velmi zdařilou kopií obrazu slavného italského mistra Domenicheniho. Bohatě zdobená kazatelna i křtitelnice pocházejí z druhé poloviny 18. století, stejně jako dva postranní oltáře sv. Barbory a sv. Václava a dále i sochy Piety a sv. Jana Nepomuckého před vchodem do kostela. V bezprostřední blízkosti svatostánku neujde pozornosti zvídavého pozorovatele novorenesanční hřbitov se zajímavou sněhobílou vstupní bránou a čtyřmi nárožními kaplemi vystavěných na rotundovitých půdorysech.

Střípky z historie

•    Do třicetileté války, před bitvou na Bílé hoře, stával na stejném místě gotický kostel zasvěcený sv. Kateřině, ten byl však na počátku třicetileté války r. 1623 úplně zničen. Současný kostel stojí na stejném půdorysu jako kostel zpustošený. Ten byl však cca o dvě třetiny menší než dnešní.

Významné opravy kostela

•    V roce 2003 byla zahájena významná přístavba dvou nových částí kostela, které nyní slouží jako zákristie a místnost pro matky s dětmi. Z původní zákristie bylo vytvořeno sociální zařízení. Hodnota této přístavby činila cca 1.500.000,- Kč a byla financována z darů věřících a sponzorů.
•    V letech 2009 a 2010 byla ve dvou etapách provedena generální oprava střechy kostela, která obnášela opravu dřevěných konstrukcí krovu, výměnu střešní krytiny a drobné zednické a klempířské práce. Celkové náklady na opravu činily cca 3 mil. Kč. Oprava byla financována převážně z darů věřících a část nákladů kryly dotace z ministerstva kultury, Jihomoravského kraje a příspěvek Města Velké Pavlovice.
•    Opravy střechy se zhostila odborná firma Tesařství Břetislav Kocián z Kojatic u Moravských Budějovic, práce byly zahájeny 8. června 2009. Jmenované tesařství vyhrálo soutěž o zakázku, která musí splňovat přísná památková pravidla. Firma je specialistou na opravy historických památek, kostelů a věží. Dřevo tesaři opracovávali ručně hoblíky a sekerami tak, jak to dělali tesařští mistři po staletí. Smrky na trámy narostly v tvrdých podmínkách Českomoravské vrchoviny a mají husté dřevo, což dává záruku, že opravené krovy dlouho vydrží.

Varhany

•    Kostelní varhany v chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve Velkých Pavlovicích slouží především za účelem doprovodu liturgie. Varhany byly postaveny firmou Vojtěcha Káše roku 1921.
•    Jedná se o pneumatický nástroj výpustné soustavy opusového čísla 67. Jde o dvou manuálový nástroj, který má 15 rejstříků. Náklady na jejich pořízení činily 26.184,- Kč.
•    Varhany sice nevynikají přílišnou kvalitou, ale i navzdory tomu se daří udržovat jejich dobrý technický stav. Významnější opravy se uskutečnily v letech 1957 a 1975. Ty provedl Dřevopodnik Brno, náklady činily 13.260,- Kč. Od té doby byly varhany spravovány panem Markem.
•    V roce 2011, při příležitosti 90. výročí pořízení varhan do velkopavlovického kostela Nenebevzetí Panny Marie, se farnost pod vedením pátera Mgr. Petra Papouška rozhodla provést generální opravu varhan spojenou s vyčištěním a to v tomto rozsahu: vyčistění celého nástroje a preventivní nástřik proti červotoči, vyčistění dřevěných a vymytí všech kovových píšťal, výměna poškozených membrán za nové, vyletování a vyrovnání stěn poškozených kovových píšťal, seřízení chodu pneumatiky, odstranění všech netěsností, intonace, ladění a výměna elektromotoru. Jednalo se o napravení závad tak, aby mohl být nástroj nadále plnohodnotně užíván.
•    Opravu varhan provedla renomovaná firma Stehlík z Rohatce. Rozpočet činil 120.000,- Kč. Město Velké Pavlovice se podílelo částkou 50.000,- Kč, zbytek uhradila farnost, především ze sbírek věřících a občanů.
•    Jako jedna z prvých si zahrála na opravených varhanách posluchačka Konzervatoře P. J. Vejvanovského v Kroměříži a zároveň varhanička velkopavlovického kostela Eliška Vomáčková. Pod jejíma rukama zaznělo kostelní lodí nádherné a jímavé Preludium.

Osudy fary a  farnosti

•    Připomíná-li se k roku 1355 ve Velkých Pavlovicích kostel, musela zde v té době existovat i fara. Protože v 16. století držel Pavlovice rod pánů z Lipé, který patřil k nekatolíkům, postavili si zde příslušníci jednoty bratrské svůj sbor, který byl vysvěcen v roce 1581. Nový sbor byl pak postaven v roce 1592. V roce 1545 se tu usadili také novokřtěnci, kteří však ves záhy opustili. Už na počátku třicetileté války byla fara opuštěna a farnost byla spravována z Podivína.
•    Teprve v roce 1686 byla fara obnovena a byl zde usazen katolický farář. Nekatolíci se zde udrželi poměrně dlouho, neboť se uvádí, že Bedřich z Oppersdorfu, který se Pavlovic ujal v roce 1676, vypověděl odtud za doby svého působení ještě zbytek nekatolíků.
•    V dnešních dnech je velkopavlovická římskokatolická farnost součástí brněnského biskupství. Ve správě má celkem tři obce – Velké Pavlovice, Horní Bojanovice a Němčičky. Administrátorem těchto farností je P.  František Putna.

O svátku Nanebevzetí Panny Marie

•    Svátek Nanebevzetí Panny Marie, jemuž je zasvěcen Velkopavlovický kostel, byl odpradávna datován k 15. srpnu. Tento den představoval jeden z hlavních a současně nejstarších svátků mariánského kultu, slaveného již ve 4. století v Římě, Cařihradu a dokonce i arménské církvi. Toho dne se v kostele světily byliny, plody a semena (proto taky svátek Panny Marie kořenné), jimž se v lidovém léčitelství připisovala zvláštní moc. Liturgické svěcení květin je známo již z 9. a 10. století a navazovalo snad na dávný svátek plodů.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie ve fotografiích