Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Historické vinné sklepy a lisovny


Habánský vinný sklep rodiny Lacinovy

V Údolí 154, Velké Pavlovice * GPS 48°54'27.648"N, 16°48'54.682"E

Kontakt na vinařství sídlící v historickém sklepě:
VINAŘSTVÍ LACINA
V Údolí 154, 691 06  Velké Pavlovice
tel.: 519 428 503, 774 066 650
e-mail: info@vinarstvilacina.cz
web: www.vinarstvilacina.cz

•    Mezi technické a lidové památky ve Velkých Pavlovicích patří bezesporu prastaré vinné sklepy a lisovny, mnohdy habánské. Jedním z nich je vinný sklep č. p. 154 na ulici V Údolí 154, soukromý majetek rodiny Lacinovi a zároveň také sídlo firmy Vinařství Lacinovi, pocházející z roku 1808.
•    Stavení je patrové, postavené štítem do ulice. Vchod ve středu štítové stěny je opatřen žudrem a klenutým otvorem, nad nímž se v omítce nachází plochý kříž s IHS a nápisem u paty kříže: In Anno 17 ist der Iones Pvtrlae tot. V přízemí stavby se nachází lisovna s vinným dřevěným lisem. Prostora je zaklenuta valenou klenbou a s křížovými lunetami. V patře se nachází sýpka a pod úrovní stavby vinný sklep. Sedlová střecha je kryta pálenou taškou. Jde o typický příklad tohoto zařízení z hanáckoslovácké oblasti z doby po roce 1700.

Střípky z historie i současnosti
habánského vinného sklípku rodiny Lacinovy


Sklep jako připomínka Habánů
Historický sklep Vinařství Lacina je vskutku kronikou města Velké Pavlovice. Zadní sklepní prostory se vztahují k období působení Habánů v Pavlovicích v první polovině 16. století. Byly náhodně objeveny Tomášem Zajícem, tehdejším vlastníkem lisovny, až na počátku 19. století. Údajně měl Tomáš Zajíc ve „velkém“ sklepě objevit čtyři Habány sedící za stolem a v momentu odkrytí se jejich těla obrátila v prach. Tak či onak, je pravděpodobné, že prokopáním se z „malého“ sklepa umístěného pod „šíjí“, byl tento habánský skvost zachráněn před případnou likvidací.

Lisovna jako připomínka architektury Hanáckého Slovácka
Samotná patrová lisovna byla postavena později. Ta představuje typickou architekturu lidového stavitelství Hanáckého Slovácka z přelomu 17. a 18. století. I od těch se však odlišuje např. dvěma žúdry pro vstup do lisovny a na sýpku, samostatným pak na půdu, anebo barokní klenbou v lisovně. Právě valená klenba se styčnými výsečemi a vytaženými hřebínky, a stejně tak klenba kostela Nanebevzetí Panny Marie napovídá o působení hraběte Bedřicha z Oppersdorfu na konci 17. století v Pavlovicích. Lisovna tak zřejmě bude stavitelským dílem bohatšího sedláka z této doby.

Sýpka a požár
Sýpka byla od půdy oddělena dřevěným trapézovým stropem. Dne 3. srpna 1920 byl při hře dětí na sýpce založen požár. Ze sýpky sice zbylo jen obvodové zdivo, ale požár se naštěstí nerozšířil dolů do lisovny. Po požáru pak od Bartoloměje Kalusa celý objekt zakoupil Josef Krejčiřík. Ten pak budovu opatřil novými krovy a krytinou. Novým dřevěným stropem však sýpku opatřila až jeho vnučka Ludmila Lacinová v roce 2011, a to přesně ve výšce původního trapézového stropu.

Kříž jako připomínka Kaple sv. Floriana
Nad pultovou stříškou žúdra přední stěny sklepa se nachází kamenný kříž. Jedná se o jediný zdobný prvek fasády, který je jednou ze dvou dochovaných připomínek Kaple sv. Floriana (druhou je pak pieta Madony s Ježíšem v nice velkopavlovického mlýnu). Kaple stávala na úpatí kopce Sv. Floriana, dnes nazývaném Floriánek. Patrně se jedná o náhrobní kříž.

Rekonstrukce lisovny a sýpky historického sklepa

•    V roce 2011 prošel historický vinný sklep rodiny Lacinovy rozsáhlou rekonstrukcí. Opravena byla lisovna a sýpka – tyto prostory byly navíc vzájemně propojeny dubovým schodištěm zhotoveným velkopavlovickým mistrem tesařem Pavlem Krejčiříkem.
•    Rekonstrukce lisovny spočívala především ve vysušení provlhlého zdiva, instalací odvětrávacího systému, podlahového topení, položení cihlové dlažby, kompletní opravou elektroinstalace, vylíčení prostor, nainstalování nového osvětlení s kovanými prvky a vybavení novým dřevěným nábytkem.
•    Práce na sýpce byly ještě náročnější. V první fázi bylo nejdůležitější ji kompletně staticky zajistit. Dále následovala oprava podlahy s pokládkou dlažby, oprava stropu, který byl opatřen dubovým věncem a stejně jako v lisovně následovaly práce na elektroinstalaci, vylíčení, nainstalování svítidel a vybavení nábytkem.
•    V konečné fázi byla celá venkovní fasáda nalíčena bílou barvou a nad kamenným křížem, nacházejícím se nad vstupními dveřmi do lisovny, byl umístěn nápis Vinařství Lacinovi.

Barokní habánský sklep získal bronz v soutěži
„O nejlépe opravenou památku Jihomoravského kraje 2011“

•    Po zásluze byl nově zrekonstruovaný habánský vinný sklep barokního slohu vybrán k zápolení v soutěži „O nejlépe opravenou památku Jihomoravského kraje 2011“, avšak překvapivě byl rovnou zařazen do královské kategorie „Velké stavby“. Jeho konkurenty se tak staly významné hrady, zámky, tvrze a kostely jižní Moravy.
•    Navzdory svému velikostnímu handicapu vůči těmto obrovským stavbám se vinnému sklípku podařilo velmi úspěšně prorazit na špici a získat ve veřejném hlasování cenným bronzem se blyštící třetí příčku. Vyhlášení výsledků proběhlo v dubnu roku 2012. 

Historický vinný sklep rodiny Bendovy

Ořechová 15, Velké Pavlovice * GPS 48.9059036N, 16.8143464E

•    Další zapsanou památkou ve Velkých Pavlovicích je lisovna č. p. 115 na ulici Ořechová (Vinný sklep u Bendů) pocházející z roku 1807. I v tomto případě se jedná o patrovou stavbu z kamene a cihelného zdiva z druhého desetiletí 19. století, jak svědčí nápis na desce s vysokým reliéfem vinného hroznu: Philipp Benda gebaut Anno 1817.
•    V tomto případě byla lisovna delší stranou postavena k silnici. V patře se nacházejí nad malou kordónovou římsou tři okna, v přízemí dvě vedle středních dvoukřídlých dveří s rovným překladem. Uspořádání prostor je typické: v přízemí lisovna s trámovým stropem, který vynáší rošt podpíraný ještě svislým dřevěným sloupkem. V rohu místnosti je umístěn dřevěný lis vedle žebřového dřevěného schodiště do prostoru sýpky, která je rovněž opatřena trámovým stropem a roštem. Celou stavbu kryje sedlová střecha z pálených falcových tašek.

Historický vinný sklep rodiny Lacinovy "včera a dnes"