Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Poklona svaté Rozálie


Poklona sv. Rozálie

Nádražní ul., Velké Pavlovice * GPS 48°53'32.611"N, 16°49'19.040"E

•    Poklonu sv. Rozálie najdete na ulici Nádražní, u bývalého vlečkového vlakového přejezdu, po levé straně silnice vedoucí směrem k obci Velké Bílovice a Rakvice.
•    Poklona byla postavena přibližně v téže době a z téhož materiálu jako vzhledem podobná nedaleká poklona sv. Antonína Paduánského, což je období pozdního 18. století. Vykazuje s ní řadu shodných stavebních prvků. Je však nižší, jakoby poněkud sražená a nemá podezdívku. Také vrchol štítu není zkosený. I on nese kovový dvouramenný kříž. Jinak půdorys je opět obdélný, nároží člení pilastry s římsovou hlavicí, nesoucí úsek kladí, na kterém spočívá zalamovaná profilovaná hlavní římsa se štítem. Samy pilastry jsou členěny pravoúhlými obdélnými rytými rámy.
•    Přední stěna je opatřena nikou s ustupujícím segmentovým záklenkem. Niku vyplňuje vysoký reliéf představující kamennou jeskyni s postavou klečící světice z profilu. Její ruce jsou sepjaty, hlavu má skloněnou k hrudi a zdobí ji věnec z růží. Boční fasáda poklony je členěna kordonovou římsou.
•    Kaplička se již několik let nachází ve velmi žalostném stavu a stále neutěšeně chátrá. Proto bylo rozhodnuto, že bude během roku 2013 provedena její generální oprava.

Kdo byla sv. Rozálie?

•    Svatá Rozálie (1130 – 4. září 1166) je křesťanská světice uctívaná zejména jako ochránkyně proti nakažlivým nemocem. Je patronkou Palerma a ochránkyní proti moru. Její svátek připadá na 15. červenec, kdy byla pohřbena. Dalším památným dnem Rozálie je 4. září, kdy údajně zemřela.
•    O životě svaté Rozálie toho není mnoho známo. Narodila se kolem roku 1100 na Sicílii do normanské šlechtické rodiny. Rozálie pravděpodobně nejprve vstoupila do kláštera, ale klášterní život se jí údajně zdál být příliš pohodlný, proto se rozhodla odejít a žít jako poustevnice. Usadila se v jeskyni na Monte Pellegrino poblíž Palerma, kde také zemřela a byla pohřbena křesťany, kteří ji údajně uctívali už za jejího života.
•    V roce 1624 vypukla v Palermu morová epidemie. Podle legendy epidemie ustala poté, co byly ostatky svaté Rozálie přeneseny a pohřbeny v palermském dómu.
•    Rozálie je zobrazována jako poustevnice s nepokrytými vlasy. Na hlavě má věnec bílých růží, v rukou často kříž a umrlčí lebku. Protože byla vzývána jako ochránkyně proti moru, často je znázorňována ve společnosti dalších morových patronů – sv. Rocha a sv. Šebestiána.

Poklona svaté Rozálie