Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Protipovodňová opatření města Velké Pavlovice

 Město Velké Pavlovice získalo finanční prostředky na instalaci lokálního výstražného a varovného systému, včetně digitalizace povodňového plánu s cílem napomoci správnému posouzení povodňového nebezpečí, ochraně zdraví a majetku občanů. 

Realizací projektu bude 87 obyvatel chráněno protipovodňovými opatřeními a celé město digitálním povodňovým plánem.

Co si vlastně pod pojmem „lokální výstražný a varovný systém“ představit? Jedná se víceméně o modernizaci (kompletní výměna) místního rozhlasu, který je však napojen do Jednotného systému varování a vyrozumění obyvatelstva provozovaný HZS ČR. 

Celkové způsobilé výdaje: 2.589.210,- Kč
Dotace EU: 1.812.447,- Kč
Příspěvek města Velké Pavlovice: 776.763,- Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci
Operačního programu Životní prostředí

221512

219384