Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Novorenesanční hřbitov


Novorenesanční hřbitov

Nám. 9. května, Velké Pavlovice * GPS 48°54'16.023"N, 16°48'56.619"E 

•    Několik kroků od kostela Nanebevzetí Panny Marie je umístěn vchod na hřbitov s branou typicky renesančních forem z roku 1594, jak uvádí dochovaný letopočet. Je součástí ohradní zdi hřbitovního prostoru se čtyřmi nárožními kaplemi půlkruhového rotundového půdorysu s nízkou podezdívkou.
•    Půlkruhově zaklenutá brána je po stranách opatřena pilastry s římsovou hlavicí, na níž spočívá kladí, které nese bohatě profilovanou vyloženou římsu. Na ní je postaven obdélný štítový nástavec s naznačenými volutovými křídly. Uprostřed nástavce je umístěna široká nika s půlkruhovým završením. Po stranách se nacházejí nízké pilastry s římsovou hlavicí. Na profilované římse nad nikou spočívá trojúhelný probíraný nástavec se středním krátkým pilastrem a s výše vzpomenutým letopočtem dokončení stavby. Do volutových oken po stranách byla vložena plasticky provedená data důležitých oprav: 1934, 1974 a 2002. Na tomto hřbitově se pohřbívá dodnes.
•    Hřbitov ve Velkých Pavlovicích leží uvnitř města, dalo by se říci, že v samotném středu, což je pro umístění posledního místa k odpočinku zemřelých neobvyklé. Tato netypická lokalizace hřbitova napovídá jedinému a to skutečnosti, že právě zde se dříve nacházel okraj tehdejší vesnické zástavby. Až časem se začala obec a posléze město rozrůstat a tak se pojednou ocitl v "srdci" městečka. Takové umístění hřbitova je pro město obrovský problém, neumožňuje totiž volný prostor k rozšíření. Částečně byl nedostatek místa pro uložení ostatků vyřešen v letech 2011 až 2012, kdy bylo v sousedství hřbitova vybudováno kolumbárium.

Kolumbárium

•    V říjnu roku 2011 byla zahájena v prostoru mezi hřbitovní zdí a sousedním kostelem Nanebevzetí Panny Marie výstavba kolumbária – pietního místa pro uložení uren. Stalo se tak na základě četných přání místních občanů. Stavební práce provedli pracovníci Služeb města Velké Pavlovice, žulové desky na jednotlivé schránky osadili řemeslníci Kamenosochařství Dione z Dolní Lhoty u Luhačovic, tato firma desky taktéž zhotovila a dodala. Kolumbárium bylo oficiálně dokončeno v červnu 2012, avšak urny s ostatky zemřelých zde bylo možné ukládat již od měsíce ledna 2012.

Město Velké Pavlovice se jako jedno z prvních v České republice se zapojilo v měsíci září 2008 do nového on-line systému vyhledávání hrobů na hřbitově. 


K tomuto účelu slouží web, který najdete pod adresou * www.hrbitovy.com 

Návštěvníci hřbitova ve Velkých Pavlovicích, kteří chtějí položit kytičku či vzpomínkou chtějí
uctít památku zesnulých si v klidu mohou místo pochování zesnulého najít na těchto stránkách.

Novorenesanční hřbitov ve Velkých Pavlovicích