Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Socha svatého Jana z Nepomuku


Socha sv. Jana z Nepomuku

Nám. 9. května (před kostelem Nanebevzetí Panny Marie), Velké Pavlovice * GPS 48°54'16.152"N, 16°48'57.680"E

•   Vlevo od vchodu místního kostela Nanebevzetí Panny Marie byla umístěna kamenná socha sv. Jana Nepomuckého. Stojí na čtvercové odstupňované základně čtyřbokého soklu se zkosenými nárožími. Sokl je ukončen vyloženou profilovanou římsou. Socha světce v podživotní velikosti, oděného v kanovnické roucho s biretem na hlavě, je v kontrapostu s nakročenou pravou nohou. Pravou ruku má pokrčenou před tělem a ukazováčkem levé ruky míří do nebes. Hlava muže je skloněna a pootočena k pravému rameni a nad ní se nachází obroučka s pěti hvězdami. Celé tělo je esovitě prohnuto. Sochařské dílo snad vzniklo v roce 1786.

Kdo byl sv. Jan z Nepomuku?

•   Jan Nepomucký se stal dle legendy patronem bezpečného putování a šťastného návratu. Stal se i patronem Čech, kněží a zpovědníků, mostů, lodníků, vorařů a mlynářů. Chránil proti pomluvám a velké vodě. Život Nepomuckého měl mnoho společného s tímto živlem. Svatý Jan Nepomucký pocházel z města Nepomuku, kde se narodil kolem r. 1345 a byl pokřtěn v ranně gotickém kostele sv. Jakuba. Tento kostel zachvátil několikrát požár, ale přesto nikdy neshořel. Jako kdyby ho svým způsoben vodou někdo chránil. Ve svém dospělém životě byl Nepomucký mučen a jeho mrtvé tělo bylo dne 20. března 1393 vhozeno do řeky Vltavy – voda se mu tedy stala osudnou. Na místě jeho konce stojí dodneška na Karlově mostě socha sv. Jana Nepomuckého.
•   Velkopavlovická socha stála původně u křižovatky silnic Velké Pavlovice – Bořetice a to také v blízkosti vod. Na této křižovatce stojí barokní zámeček rodu Habsburků (v současné době zde sídlí v moderně zrekonstruovaném objektu Ekocentrum Trkmanka), který byl obklopen několika rybníky a pod rybníky tekl a teče dodnes potok Trkmanka. Při stavbě vinařských závodů byla v r. 1947 přemístěna před kostel.

Socha svatého Jana z Nepomuku se sousoším Piety