Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Zámecký rybník s rybářskou baštou


Zámecký rybník s rybářskou baštou

Nádražní ulice, Velké Pavlovice * GPS 48°53'40.100"N, 16°49'18.072"E

Velkopavlovické rybníky

•    O rybnících a rybaření ve Velkých Pavlovicích je zmínka již v dávné minulosti. I ve znaku městyse je část rybářství – modré pole se šípem.

Od dávné minulosti k dnešku

•    Kolem Velkých Pavlovic bylo několik rybníků, které napájela říčka Trkmanka. Rozsáhlé rybníky byly původně součástí rozsáhlého parku, kterému vévodila budova barokního zámku, dnešního moderně zrekonstruovaného Ekocentra Trkmanka. Tyto rybníky byly postupně v minulém století vysoušeny.
•    Při výstavbě cukrovaru v roce 1866 byly pro potřebu cukrovaru vybudovány dva rybníky Zámecký a Velký. Za první světové války byl vybudován ještě menší rybník zvaný Taliánek. Všechny byly napájeny stavidlem z Trkmanky. V roce 1950 byl Taliánek zavezen. Do dnešních dnů se zachoval pouze jediný rybník a to „Zámecký“ nacházející se podél cesty na ulici Nádražní. Na místě zaniklých zahrad a rybníků jsou v současné době fotbalová hřiště a tenisové kurty.

Revitalizace Zámeckého rybníka

•    Zámecký rybník byl postupem času velmi znečištěn, zanesen vysokou vrstvou tlejícího bahna, živočichům ani rostlinám se zde vůbec nedařilo. Proto bylo Zastupitelstvem města Velké Pavlovice rozhodnuto, že bude rybník kompletně zrevitalizován a v rámci této akce bude rozdělen na dvě části – na rybník určený k rybolovu a na menší část za kamennou hrází sloužící jako přírodní rezervace pro vzácnou vodní faunu a floru.
•    Nutno podotknout, že nebyl tento rybník vyčištěn od konce II. světové války (1945) a že byly na výše zmiňovanou revitalizaci použity finanční prostředky ze Státního fondu životního prostředí.
•    Náročná očista byla zahájena v lednu roku 2007. Specializovaná firma v první fázi rybník vypustila, což trvalo téměř dva týdny. Čerpalo se 24 hodin denně, za použití dostupné techniky byl průměrný odtok za jednu hodinu vyčíslen na 120 m³. Následovalo náročné odbahnění, vyčištění rybníka, vybudování kamenné hráze, modelace břehů, napuštění vodou, zarybnění a ve finále úprava okolí – ozelenění ploch s výsadbou cca 80 sazenic mladých stromů.
•    Den s datem 11. března 2008 se zapsal tučným písmem do kroniky nejen místních rybářů, ale i samotného města Velké Pavlovice. Právě v tento den bylo po několika desetiletích zahájeno zarybňování vyčištěného Zámeckého rybníka.
•    Jen několik měsíců na to, v srpnu 2008 bylo zjevné, že se nejen rybí osádce, ale i vodnímu rostlinstvu v rybníku a jeho okolí velmi daří. Především plocha vodní rezervace očividně ožila. Objevila se zde řada nových druhů rostlin, snad nejkrásnější z nich byly právě kvetoucí sněhobílé lekníny, a také živočichů – ryb, vodního ptactva či hmyzu.

Slavnostní otevření vyčištěného Zámeckého rybníka

•    Snad ještě významnějším dnem se stala pro Klub sportovního rybářství při TJ Slavoj Velké Pavlovice (správce a hospodáře na rybníce) a město Velké Pavlovice sobota s datem 11. dubna 2009. V tento nádherný slunečný den byl slavnostně otevřen odbahněný rybník a zároveň bylo možné si poprvé nahodit a zkusit své rybářské štěstí. Na významné události nechyběli ani starosta města Ing. Pavel Procházka, místostarosta Ing. Zdeněk Karber, poslanci městského zastupitelstva a členové Klubu sportovního rybářství při TJ Velké Pavlovice v čele s tehdejším předsedou Markem Halmem.

První úlovky na znovuotevřeném Zámeckém rybníku

•    První rybu se podařilo chytit mladému rybáři Martinu Svobodovi. Jeho kapr, šupináč o délce 73 cm, byl zapsán v kronice obnoveného rybníka. Podle starého rybářského zvyku vrátil tohoto kapra šťastný rybář za pomoci starosty zpět vodě. Stejně tak učinil pan Jan Bazala, jehož kapr měřil 78 cm a vážil přes 8 kilogramů.

Rybářská bašta

•    Začátkem jara roku 2009 byla zahájena na břehu velkopavlovického Zámeckého rybníka výstavba rybářské bašty. Projekt byl velmi odvážný, neboť se jednalo o nezvykle řešený a moderní objekt. Jedna jeho část měla stát pevně na zemi a druhá měla jakoby levitovat nad hladinou rybníka. Ve výsledku se vše podařilo a dnes stojí „u a na“ rybníku netradiční moderní budova rybářské bašty.

Bez bašty by už dnes nebyl rybník tím, čím je

•    Rybářská bašta se stala příjemnou klubovnou a zázemím pro činnost znovu obnoveného místního rybářského spolku – Klubu sportovního rybářství při TJ Slavoj Velké Pavlovice. Uvnitř najdeme z jedné poloviny prosklenou společenskou místnost, která se celá nachází právě nad hladinou a nabízí se z ní úžasný výhled na rybník. Dále je zde i skladovací prostor, kuchyňka a sociální zařízení.
•    Bašta slouží nejen samotným rybářům, ale také k pořádání různých soutěží – Zlaté udice, závodům v rybolovné technice, nebo dětem, které se ve šlépějích svých tatínků či dědečků daly na rybaření a ryze rybářský sport – rybolovnou techniku. A také slouží dětem ze škol – jako zázemí pro environmentální výchovu v praxi.

Zahájení a průběh výstavby architektonicky výjimečného objektu

•    První práce na výstavbě rybářské bašty byly zahájeny 18. března 2009, kdy zde firma SWIP z Brna – specialista na zakládání staveb, začala pracovat na zapouštění mikropilotů. Ty sem bylo nutné umístit z důvodu vyrovnání rozdílných půdních podmínek v základech stavby.

První práce na výstavbě rybářské bašty

•    Další práce pokračovaly v rychlém sledu. V letních prázdninových měsících roku 2009 nastoupili stavaři z dodavatelské firmy Teplotechna Ostrava, a s., kteří celou baštu postavili a tak si vytvořili ve Velkých Pavlovicích již druhý pomyslný pomníček. Prvním z nich byla rozhledna Slunečná, kterou zde firma Teplotechna Ostrava, a. s. vystavěla v roce 2008. Tesařských prací na střeše bašty se zhostila firma Kocián z Kojatic, jejím dílem je i nová střecha místního kostela Nanebevzetí Panny Marie.
•    Na výstavbě se významnou měrou podíleli i pracovníci Služeb města Velké Pavlovice a dobrovolní brigádníci z rybářského spolku. Jejich dílem byla především fasáda, osazeních okenních parapet, úpravy okolního terénu, vybudování dřevěné lávky přes uměle vytvořenou zátoku a výsadba zeleně.
•    A také nutné dodělávky, včetně "vodnické" výzdoby interiéru...

Slavnostní otevření budovy rybářské bašty

•    Dne 28. září 2010, úderem jedenácté hodiny dopolední, byla u velkopavlovického rybníka slavnostně přestřižena páska otevírající novou budovu rybářské bašty. Stalo se tak v den státního svátku - na sv. Václava, při příležitosti pravidelné cykloturistické akce Podzimní Šlapka 2010 aneb uzavírání turistické sezóny ve Velkých Pavlovicích.
•    Aktu slavnostního přestřižení pásky k rybářské baště se účastnili za město Velké Pavlovice starosta Ing. Pavel Procházka, dále poslanec Parlamentu ČR Ing. Pavel Suchánek a nejstarší velkopavlovický aktivní rybář pan Zdeněk Hanák. Celá stavba byla financována z dotace, kterou městu poskytl Jihomoravský kraj.
•    Kdo měl zájem, mohl si novotou zářící budovu v rámci akce „otevřených dveří“ prohlédnout. Ohlasy byly velmi pozitivní. Typickou poklidnou rybářskou atmosféru dotvářel na břehu nedaleko bašty pan Jan Bazala, který před zraky všech hostů vytáhl z vody krásného kapříka.

Přístavba venkovního přístřešku

•    Rybářská bašta slouží nejen rybářům, ale také je používána jako zázemí při konání různých sportovních nebo jiných společenských akcí. Většina z těchto akcí se koná venku, na přilehlé louce a hřišti. Aby byli účastníci akcí krytí buď před přímým sluncem nebo před deštěm, bývaly při akcích u bašty stavěny stany.
•    To se změnilo v říjnu roku 2018, kdy byl k rybářské baště přistavěn venkovní přístřešek, jenž navrhl pan Josef Veverka. Řešení stavby přístřešku se nabízelo samo a to prodloužením střechy rybářské klubovny. 

Cesta od tlejícího "bahňáku" k čistému rybníku plného života - rok 2007 a 2008

Slavnostní otevření zrevitalizovaného rybníka - rok 2009

Výstavba rybářské bašty - rok 2009

Slavnostní otevření rybářské bašty - rok 2010

Rybářská bašta u Zámeckého rybníka ve Velkých Pavlovicích