Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Vinné sklepy Františka Lotrinského


Vinné sklepy Františka Lotrinského, a. s.

Nádražní 1, 691 06  Velké Pavlovice * GPS 48°53'47.207"N, 16°49'10.999"E

Kontaktní údaje:
VINNÉ SKLEPY FRANTIŠKA LOTRINSKÉHO, a. s.
Nádražní 1/1, 691 06  Velké Pavlovice
tel.: 774 725 224
e-mail: info@lotrinskesklepy.cz
web: www.lotrinskesklepy.cz   

Založení akciové společnosti Vinné sklepy Františka Lotrinského

•   Myšlenka založit akciovou společnost Vinné sklepy Františka Lotrinského vznikla koncem roku 2011 a oficiálně byla společnost založena v polovině roku 2012. Od počátku byla zakládána za účelem rozvoje cestovního ruchu a vinařství ve Velkých Pavlovicích.

Akciovou společnost tvoří následující subjekty:
Město Velké Pavlovice, Vladimír Poliak, Lubomír Stoklásek, Martin Osička, Český zahrádkářský svaz Velké Pavlovice

Filosofie a záměr společnosti...

•   Záměrem společnosti bylo vybudovat podzemní prostory, které budou úspěšně prezentovat vinařství a vynikající vína z Velkých Pavlovic i blízkého okolí. Akcionáři pro svoji společnost zvolili název, který vychází z historie a připomíná osobnosti, které v 18. století vybudovaly ve Velkých Pavlovicích zámek s kontribučenskou sýpkou a rozsáhlou zemědělskou usedlostí.

Co podzemní labyrint chodeb vinných sklepů nabízí?

•   Unikátní podzemní labyrint chodeb Vinných sklepů Františka Lotrinského, pojmenovaný po osvícené osobnosti chotě nejvýznamnější Habsburkovny Marie Terezie, slouží nejen jako reprezentativní vinotéka, ale také jako centrum pro konání společenských akcí především vinařského charakteru – výstav a degustací vín, koštů či žehnání mladému vínu. Dále nabízí možnost exkurzí, pronájmy prostor pro firemní či soukromé akce a také pronájmy vinných boxů. Ozdobou sklepů je řezbářské dílo nadživotní velikosti italského umělce Roberta Merotta, které je prostým vyjádřením ženy – „Bohyně vína“.

Slavnostní otevření Vinných sklepů Františka Lotrinského – 31. srpna 2012

•   Velkopavlovické podzemí, jak se také lidově říká Vinným sklepům Františka Lotrinského, bylo slavnostně otevřeno při příležitosti tradičních oslav Velkopavlovického vinobraní, v pátek dne 31. srpna 2012. Samotného aktu přestřižení pásky se s poctou ujali Ing. Pavel Procházka, starosta města Velké Pavlovice spolu s panem Lubomírem Stokláskem, majitelem Moravské Agry, a. s., dále pak pan Martin Osička, majitel stavební firmy, v zastoupení pan Vladimír Poliak, majitel Šlechtitelské stanice vinařské, a. s. a Ing. Pavel Lacina za Český zahrádkářský svaz Velké Pavlovice.

Něco málo z historie aneb Marie Terezie a František Štěpán Lotrinský

Marie Terezie (*13.5.1717, † 29.11.1780), celým jménem Marie Terezie Valpurga Amálie Kristýna, byla arcivévodkyní rakouskou, královnou uherskou a českou, jedinou vládnoucí ženou na českém trůnu. Dne 12. února 1736 se provdala za Františka I. Štěpána Lotrinského, lotrinského vévodu.
•   Zavedla daňovou reformu, zdanila se veškerá půda (šlechtická i církevní), proto musel být vytvořen nový soupis půdy. V roce 1754 proběhlo sčítání lidu. Marie Terezie zrušila jezuitský řád, zakázala mučení, zavedla robotní patent. Provedla reformy ve školství – 6. prosince 1774 ustanovila povinnou školní docházku. Roku 1750 zavedla měnovou reformu, což bylo sjednocení mincí, zároveň sjednotila míry a váhy. Za její vlády se slibně rozvíjel textilní průmysl, cukrovarnictví a rozšířila se výroba piva.

František I. Štěpán Lotrinský (*8.12.1708, †18.8.1765), vévoda lotrinský, těšínský kníže, toskánský velkovévoda a císař Svaté říše římské. Se svou manželkou Marií Terezií byl zakladatelem habsbursko-lotrinské dynastie. I přesto, že celý život žil ve stínu politické kariéry své ženy, jeho podnikatelské úspěchy mu pomohly k obrovskému osobnímu majetku, který se stal základem soukromého majetku Habsburků.
•   František Štěpán se zabýval alchymií, mineralogií, sbíral medaile, mince, pěstoval květiny, soustřeďoval se na obory průmyslové výroby. Položil základy mineralogické sbírce Přírodovědného muzea ve Vídni. Podle jeho návrhu vznikla zahradní parková úprava v Schönbrunnu, stejně jako tamní zoologická zahrada, vůbec první veřejně přístupná v Evropě. 

VINNÉ SKLEPY FRANTIŠKA LOTRINSKÉHO - termín výstavby rok 2012

Projekt stavby: Josef Veverka, Ing. Ondřej Bořil
Dodavatel stavby: Stavební firma Osička Velké Bílovice, Služby Města Velké Pavlovice
Investor: Akciová společnost Vinné sklepy Františka Lotrinského
Zodpovědný zástupce: Ing. Pavel Procházka, předseda představenstva a.s.

Vinné sklepy Františka Lotrinského, a.s. Velké Pavlovice


                         Kliknutím na obrázek získáte tento informační panel ve formátu PDF - vhodné ke stažení.