Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Socha svatého Josefa


Socha sv. Josefa

Římskokatolická farnost, Hlavní 88/153, Velké Pavlovice * GPS 48°54'13.378"N, 16°49'6.730"E

•   Původně, tedy od roku 1899, se nacházela socha sv. Josefa – patrona církve svaté, stolařů, tesařů a řezbářů, v parčíku před budovou I. stupně Základní školy. A stejně jako v případě pomníku padlých z I. a II. světové války, který byl roku 2010 přestěhován do parčíku na Náměstí 9. května, bylo toto místo naprosto nevyhovující. Na okraji parku se nachází denně zcela zaplněné parkoviště, za nímž krásná socha zcela zanikala. Málokdo registroval, že tu ve stínu vzrostlého stromoví vůbec stojí.

Rozhodnutí o stěhování sochy sv. Josefa a zhotovení její repliky

•   Začátkem roku 2011 bylo na jednání Zastupitelstva města Velké Pavlovice rozhodnuto, že bude socha sv. Josefa, t. č. se nacházející v žalostném stavu, zrenovována a přestěhována na důstojnější místo. Variant bylo několik, nakonec bylo vybráno prostranství před místní farou na ulici Hlavní.
•   Za účelem náročné renovace byla oslovena odborná firma REST-ART Mgr. Art. Petera Šimona ze Slovenska. Po bližším ohledání bylo zjištěno, že je socha v naprosto katastrofálním stavu a nelze ji již opravit. Což byla velmi alarmující zpráva, ale každý rub má i svůj pozitivnější líc. Současně bylo zjištěno, že se v nedaleké obci Moravská Nová Ves nachází naprosto totožná socha sv. Josefa od stejného autora. Ta posloužila jako předloha pro zhotovení repliky, která byla dne 20. května 2011 umístěna před budovu velkopavlovické římskokatolické farnosti.
•   Socha sv. Josefa byla slavnostně požehnána místním farářem Mgr. Petrem Papouškem hned den na to – 21. května 2011. Světského obřadu se zúčastnili také představitelé města v čele s iniciátorem opravy starostou Ing. Pavlem Procházkou, věřící i široká veřejnost.
•   V měsíci srpnu 2011 byly dokončeny i veškeré terénní úpravy okolo sochy světce – vydláždění prostranství, vysazení zeleně a květinové výzdoby. Těchto prací se zhostili pracovníci Služeb města Velké Pavlovice.
•   Na náročnou renovaci sochy použilo Město Velké Pavlovice zcela v duchu etiky finanční prostředky, které získalo díky hlasům našich spoluobčanů a příznivců při soutěži „O nejlépe opravenou památku Jihomoravského kraje 2010“ za rekonstrukci poklony sv. Antonína Paduánského na Příčníkách. Výhra činila 50.000,- Kč.

Kdo byl sv. Josef?

•   Svatý Josef byl manžel Panny Marie, která porodila Ježíše Krista jako Božího Syna. Jeho památka se slaví v ČR a v celém světě 19. března. Svatý Josef je patronem šťastné hodinky smrti, tesařů, stolařů a řezbářů.
•   Josef byl s Pannou Marií zasnouben, ale než „se sešli“, počala z Ducha Svatého. Protože Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vystavit hanbě, rozhodl se ji potají propustit. Zjevil se mu však anděl Páně a řekl, že se nemá bát Marii k sobě přijmout, protože to, co v ní bylo počato, bylo z Ducha Svatého, a že se jí narodí syn, kterému má dát jméno Ježíš.
•   To se taky pak stalo. Mezitím ale podle nařízení císaře Augusta probíhalo v Izraeli sčítání lidu a protože Josef byl z Davidova rodu, musel se jít s těhotnou Marií nechat zapsat do Judska, do Betléma a vyšlo to zrovna tak, že se tam Ježíš narodil. Po narození se mu přišli klanět mudrci od východu - tři králové – a když odešli, zjevil se Josefovi zase anděl, který mu řekl, že má vzít dítě a matku a prchnout do Egypta, protože Herodes bude v Betlémě hledat dítě a bude ho chtít zahubit. Poté tedy prchli do Egypta, kde byli až do Herodovy smrti.
•   Když Herodes zemřel, Josefovi to zase oznámil anděl Páně, s tím, že se má vrátit zpátky do Izraelské země. Protože ale v Judsku kraloval Archealos, Herodův syn, šel Josef raději do Galileje, Nazareta.

Socha svatého Josefa před velkopavlovickou farou