Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Náměstí s radnicí města


Náměstí 9. května s radnicí a pomníkem

Nám. 9. května 40, 691 06 Velké Pavlovice * GPS 48°54'15.014"N, 16°48'51.817"E

Kontaktní údaje:
MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ PAVLOVICE
Nám. 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice
tel.: 519 428 101, 519 365 340
e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
web: www.velke-pavlovice.cz 
Starosta města: Jiří OTŘEL

Radnice města Velké Pavlovice

•    Dominantou a zároveň i ozdobou Nám. 9. května je v moderním svěžím duchu zrekonstruovaná radnice města Velké Pavlovice. Budova radnice je v současné době sídlem místní samosprávy – městského úřadu, stavebního úřadu, matriky, městských technických služeb a městské policie. Najdeme zde také nádhernou slavnostně vyzdobenou obřadní síň sloužící především k občanským obřadům – svatbám, vítání občánků, setkání starších ročníků místních občanů apod.. V přízemí se nachází velká zasedací místnost a v podkroví výstavní a koncertní sál sloužící k četným společenským a kulturním akcím. Dříve měla své sídlo na radnici i pošta, kterou nyní najdete na ulici Hlavní.
•    Před radnicí vás jistě zaujme zajímavě architektonicky řešená kašna s jemně zurčícími pramínky vody, stékajícími po přední straně vysokého čtyřstranného jehlanu. Špička tohoto štíhlého jehlanu vychází přímo z budovy radnice a ústí do kruhovité kašny s půlkulovitým dnem, která je usazena přímo před vchodem do budovy. Budova radnice, vystavěná v letech 1949-50, spolu s přilehlým náměstím prošly roku 1994 kompletní náročnou rekonstrukcí.
•    Bohatá zeleň, květinová výzdoba, krásný výhled na unikátní barevnou sklepní uličku Pod Starou Horou a spousta laviček po celé ploše Náměstí 9. května přímo lákají příchozí k příjemnému posezení a odpočinku.
•    Avšak nejkrásnější bývá náměstí v zimním období. Vzrostlý smrk, nacházející se mezi radnicí a sousední lékárnou, je ozdoben svítícími řetězy, celá radnice taktéž a navíc, každý rok se zde koná o poslední „Zlaté“ adventní neděli celodenní Vánoční jarmark u radnice.

Pomník padlých I. a II. světové války

•    Dne 16. září 2010 byl na náměstí přestěhován POMNÍK PADLÝCH I. a II. světové války. Náročný přesun pomníku a následné restaurování byly zahájeny začátkem měsíce září 2010. V první fázi byl pomník rozebrán, převezen na dvůr za radnicí, kde byl očištěn a zároveň byly provedeny základní hrubé práce. V druhé fázi byl usazen přímo do parčíku, kde se postupně pracovalo na jemném restaurováním.
•    Pískovcový pomník, s mohutným křížem s Ježíšem Kristem v horní části, vojákem sedícím na osedlaném koni ve střední části a pamětní deskou v dolní části, stál původně v parčíku naproti I. stupně Základní školy. Postupem času se však ukázalo, že parčík nebyl pro umístění pomníku nikterak vhodný. Nacházelo se zde denně plně obsazené parkoviště, za kterým pomník značně zanikal. Proto Zastupitelstvo města rozhodlo, že bude přemístěn do parčíku na náměstí, vedle mladého stromku jeřábu oskeruše, který zde byl vysazen roku 2007. Tímto krokem se pomníku jednoznačně dostalo mnohem pietnějšího a důstojnějšího místa.
•    Pomník připomíná události a padlé I. a II. světové války. Vystavěn byl Obcí Velké Pavlovice v roce 1922, kdy byla na jeho pamětní desku vyryta jména padlých I. světové války, v roce 1945 zde přibyla i jména obětí II. světové války.
•    Odborné práce na renovace pomníku provedla renomovaná odborná restaurátorská firma Restart Mgr. art. Petera Šimona ze Slovenska.

Náměstí 9. května s radnicí města a pomníkem padlých