Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Kaple svatého Urbana


Kaple sv. Urbana z roku 2008

Vinařská trať Nad Zahradami, lokalita nad Šlechtitelskou stanicí vinařskou * GPS 48°54'23.888"N, 16°49'42.043"E

•    Kaple sv. Urbana - patrona všech vinařů, se nachází nedaleko Velkých Pavlovic, na samotné hranici vinařských tratí Poštory a Nad Zahradami, nad původní starou budovou Šlechtitelské stanice vinařské, která byla v letech 2011 až 2013 přebudována na ubytovací a rekreační zařízení. Moderně vyhlížející stavba kapličky zde byla vystavěna na jaře roku 2008 v rámci společného projektu občanských sdružení Forum Moravium, Víno z Velkých Pavlovic, ČZS, ŠSV, a. s. a Města Velké Pavlovice.
•    Za zmínku stojí zajímavost týkající se materiálu pro výstavbu i samotných prací. Bílý vápenec pochází z oblasti slovenského družebního města Senica, dřevo od přátel ze Ždírce nad Doubravou na Vysočině a práce provedli pracovníci Služeb města Velké Pavlovice. Sochu světce z jednoho kusu dřeva vytesal umělecký řezbář Jaroslav Buncko z nedalekých Rajhradic.
•    Největším přáním všech realizátorů stavby kaple je, aby sv. Urban přinášel kolemjdoucím radost, aby dlouho a spokojeně sledoval poctivou práci velkopavlovických vinohradníků a vinařů a aby byl uchráněn před vandaly.

•    Nyní se možná nabízí otázka – proč je kaplička zasvěcena právě sv. Urbanovi? Sv. Urban je ode dávna považován za patrona vinařů, ale i bednářů, často bývá vzýván na ochranu vína, vinohradu, proti bouřce i mrazu a v neposlední řadě také proti opilství. Proto vše sv. Urban určitě do Velkých Pavlovic patří.
•    Slavnostního vysvěcení se dne 11. května 2008 ujal kanovník Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně ThLic. Václav Slouk. Aktu se zúčastnili také představitelé města Velké Pavlovice, mládež ve slavnostních velkopavlovických krojích, věřící a široká veřejnost.

Kaple svatého Urbana z roku 2008