Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Partnerská města


SENICA – Slovenská republika

170450
Primátor: Ing. Mgr. Martin DŽAČOVSKÝ

Adresa: Mestský úrad Senica, Štefánikova 1408/56, 905 25  Senica
tel.: +421 651 5001 – 04
e-mail: primator@senica.sk
web: www.senica.sk

Partnerská smlouva o spolupráci byla podepsána 21. května 2002 při příležitosti oslav 750 let od první písemné zmínky o Velkých Pavlovicích. Spolupráce v oblasti kultury, školství, sportu a vzájemné výměny zkušeností v oblasti samosprávy měst.

ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU – Česká republika

170452
Starosta: Ing. Bohumír NIKL

Adresa: Městský úřad Ždírec nad Doubravou, Školní 500, 582 63  Ždírec nad Doubravou
tel.: +420 569 694 433, +420 569 694 483, fax: +420 569 694 533
e-mail: nikl.b@zdirec.cz
web: www.zdirec.cz

Zastupitelstvo Města Velké Pavlovice na svém zasedání 13. srpna 2009 schválilo návrh na uzavření partnerské smlouvy o spolupráci mezi městy Velké Pavlovice a Ždírec nad Doubravou na poli společenském, kulturním a sportovním, který z pověření zastupitelstva Ždírce nad Doubravou poslali starosta pan Jan Martinec a místostarosta pan Ing. Jiří Pavlíček. Smyslem této smlouvy je oficiálně potvrdit doposud neformální přátelství mezi městy.

ECHENON – Francie

(partnerská smlouva o spolupráci ukončena 31. prosince 2022)

170451
Starosta: Dominique LOTT

Adresa: MAIRIE, 21 170 Echenon, canton de ST-JEAN-DE-LOSNE
tel: +33 380 290 084; fax: +33 380 779 310
e-mail: mairie.echenon@wanadoo.fr
web: www.echenon.fr

Partnerská smlouva o spolupráci byla podepsána 23. srpna 1992 při příležitosti první oficiální návštěvy občanů města Velkých Pavlovic v Echenonu. Spolupráce v oblasti vzájemné výměny zkušeností v oblasti samosprávy měst a zprostředkování setkání občanů obou měst formou vzájemných návštěv v rodinách.

Ukončení družebních vztahů ECHENON - VELKÉ PAVLOVICE

Družební vztahy mezi občany Echenonu a Velkých Pavlovic byly ukončeny po vzájemné dohodě obou stran k 31. prosinci 2022.

Francie je velká země, její minulost i současnost nás vždy osloví. Je nesmírně těžké vybrat to nejlepší. Vždy se nám však vybaví Paříž, jedno z nejvýznamnějších měst na světě a Echenon, místo, kam se budeme v mysli vždy rádi vracet, protože zde žijí naši přátelé.

Za 30 let trvajících družebních vztahů byla navázána četná přátelství, která v mnohých rodinách v osobní rovině přetrvávají dodnes. Účastníci družebních setkání vyjadřují neskonalý dík za krásné časy prožité ve Francii, za přátelství, náklonnost a vřelou pohostinnost.

Milá a srdečná setkání, ač v různých koutech Francie a České republiky, společně strávené dny, chvíle a okamžiky tak zůstanou nesmazatelně vryty v myslích našich i francouzských občanů.

A pokud kroky francouzských přátel povedou v budoucnu do České republiky, stále platí, že ve Velkých Pavlovicích budou vždy srdečně vítáni!