Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Komplex školních budov


Základní škola - I. a II. stupeň a gymnázium

Nám. 9. května 2, 691 06  Velké Pavlovice * GPS 48°54'16.747"N, 16°49'2.565"E

Kontakty na zde sídlící instituce:
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Nám. 9. května 2, 691 06  Velké Pavlovice

tel.: 519 428 167
fax: 519 428 167
e-mail: zs@velke-pavlovice.cz
web: www.zs.velke-pavlovice.cz
Ředitel školy: Mgr. Michal RILÁK

GYMNÁZIUM
Pod Školou 10, 691 06  Velké Pavlovice

tel.: 519 428 245
fax: 519 428 245
e-mail: gymnazium@velke-pavlovice.cz
web: www.gymnvp.cz
Ředitel školy: PaedDr. Vlastimil KROPÁČ  

Budete-li procházet Velkými Pavlovicemi, neujde zajisté vaší pozornosti v moderním duchu zrekonstruovaný komplex školních budov. V současné době zde najdete budovu I. stupně základní školy, tzv. Národní školu (označení pavilonu A), budovu II. stupně základní školy s dominantní nárožní věžičkou (označení pavilonu B) a moderní přístavbu gymnázia (označení pavilonu C).

Budovy základní školy

Nejstarší a architektonicky nejzajímavější je budova I. stupně, která byla vystavěna již v roce 1894 jako pětitřídní škola. V období všeobecného rozkvětu, mezi světovými válkami, byl na školu umístěn nápis „Masarykova jubilejní obecná škola“. Po válce byl nápis z normalizačních důvodů odstraněn. Při rekonstrukci škol v roce 2006 se zásluhou tehdejšího starosty na školu opět vrátil.

V budově I. stupně nejsou pouze kmenové učební třídy, ale i třídy školní družiny, školní kuchyně, jídelna, řada specializovaných učeben např. pro výuku hudební výchovy, výtvarné výchovy, počítačové učebny, sborovna atd..

Budova II. stupně je sídlem ředitelství a administrativního zázemí školy. Taktéž zde najdete řadu kmenových učebních tříd a specializovaných učeben matematiky, fyziky, chemie, přírodopisu, zeměpisu, výtvarných oborů, kaskádovitou aulu a malou tělocvičnu.

Budova gymnázia

Nejmladší školní budovou celého komplexu je dřívější moderní přístavba základní školy, současné sídlo gymnázia, které zahájilo ve Velkých Pavlovicích výuku 1. září 1996. Gymnázium má po jedné třídě v osmiletém studijním programu a čtyři třídy ve čtyřletém studijním oboru. Školu navštěvují žáci z 31 obcí okresů Břeclav, Hodonín, Brno-venkov.

Gymnázium využívá pro výuku 12 kmenových tříd, 3 samostatné učebny pro výuku cizích jazyků, 1 učebnu informatiky, výtvarný ateliér, knihovna a studovna pro žáky školy. Pro odbornou výuku přírodovědných předmětů (chemie, fyzika, biologie) jsou využívány odborné pracovny. Kmenové učebny mají moderní audiovizuální techniku (externí audio, projektor, notebook). Klimatizovaná společenská místnost, aula, je vybavená datovým projektorem a dostupnou AV technikou.

Sportovní zázemí - tělocvična a stadion

Ke škole patří i sportovní hala s posilovnou, nechybí zde ani tribuna pro fanoušky a kvalitní zázemí pro sportovce, uzamykatelné šatny, umývárny, sprchy. Bezprostředně za školou se nachází moderní venkovní multifunkční sportovní stadion s umělým povrchem. Ten je v teplých měsících hojně využíván především pro lehkou atletiku a míčové hry v hodinách tělesné výchovy a také k pořádání řady soutěží a školních olympiád.

Možnosti prohlídek škol

Obě školy nabízí zájemcům o prohlídku interiérů během školního roku několik Dnů otevřených dveří. 

Komplex školních budov - základní škola, gymnázium a sportoviště