Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Rozhledna Slunečná


Rozhledna SLUNEČNÁ

Turistický areál Nad Zahradami, Velké Pavlovice * GPS 48°54'19.224"N, 16°50'1.438"E

Kontaktní údaje na provozovatele kiosku pod rozhlednou Slunečná:
Marek SUSKÝ – tel.: +420 723 286 832
Martina SUSKÁ – tel.: +420 728 039 284
Helena BEDNAŘÍKOVÁ – tel: +420 723 030 669
(TIC Velké Pavlovice – tel.: +420 519 428 149, +420 777 736 413)

Najdete nás také na FACEBOOKU * pro otevření klikněte ZDE

TECHNICKÉ ÚDAJE: 
Celková výška rozhledny * 18,6 m
Vyhlídková plošina * 15 m
Nadmořská výška turistického areálu * 225 m n. m.
Nadmořská výška vyhlídkové plošiny * 240 m n. m.
Počet schodů * 75
GPS souřadnice * 48°54'19.921"N, 16°50'2.901"E
Zahájení stavby * 9. 3. 2009
Uvedení do provozu * 8. 5. 2009
Zahájení první rekonstrukce rozhledny * 8. 4. 2019
Uvedení rozhledny do provozu po rekonstrukci * 8. 5. 2019
Stavební materiál * původně modřínové dřevo (2009 – 2019),
po rekonstrukci smrkové dřevo (od r. 2019), ocel
Projektanti rozhledny * Ing. Martin Novák & Ing. Antonín Olšina
Generální projektant turistického areálu * TOP ARCH Design Velké Pavlovice
Investor * Město Velké Pavlovice
Dodavatel stavby a realizace opravy * Teplotechna a.s. Ostrava

Otevírací doba ROZHLEDNY SLUNEČNÁ * NON STOP
Vstupné na ROZHLEDNU SLUNEČNÁ * VOLNÉ - ZDARMA

Otevírací doba KIOSKU S OBČERSTVENÍM A SUVENÝRY
(včetně sociálního zařízení):

Červenec, srpen:
* pondělí až neděle od 10:00 do 19:00 hodin

Září, říjen & duben, květen, červen:
Soboty, neděle a dny státních svátků * od 10:00 do 19:00 hodin
(v případě velmi nepříznivého počasí i v těchto dnech zavřeno)

Listopad, prosinec, leden, únor, březen:
* ZAVŘENO

Rozhledna byla vybudována v rámci projektu ROZHLÉDNI SE A POZNÁVEJ za podpory dotačního titulu
Program přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013

Turistický areál NAD ZAHRADAMI s rozhlednou SLUNEČNÁ

•    V jarních měsících roku 2009 se začalo nad jihomoravským městečkem Velké Pavlovice s výstavbou turistického areálu s rozhlednou. Vybudování rozhledny si vyžádala stále se zvyšující poptávka turistů navštěvujících Velké Pavlovice po zajímavostech a atraktivitách na cykloturistických stezkách Modré Hory a Krajem André.
•    Poprvé byla tato potřeba našich návštěvníků uspokojena přesně před rokem. Tehdy byla postavena nedaleko dnešní rozhledny kaplička patrona všech vinařů a vinohradníků sv. Urbana. Slavnostního vysvěcení se kapličce dostalo 11. května 2008. Památného obřadu se ujal kanovník Královské stoliční kapituly svatých Petra a Pavla v Brně ThLic. Václav Slouk.
•    Uplynul bez tří dnů rok a na stezce Modré Hory můžete spolu s námi vystoupat na novou rozhlednu s výstižným jménem pro náš malebný úrodný kraj a naše město – na ROZHLEDNU SLUNEČNÁ.
•    Rozhledna byla vystavěna v rámci Programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika  - Česká republika 2007-2013 s projektovým názvem Rozhlédni se a poznávej, kde se naším zahraničním partnerem stalo město Senica. Slovenští partneři nebyli o spolupráci požádáni náhodně, jednalo se o volbu veskrze přirozenou. Velké Pavlovice udržují se senickými přátelský vztah již dlouho dobu. Vzájemné letité přátelství bylo oficiálně zpečetěno dne 8. června 2002, kdy byla mezi představiteli města Velké Pavlovice a města Senica podepsána Partnerská smlouva o spolupráci. 

Turistický areál nabízí návštěvníkům nejen rozhled, ale i komfort...

•    Budování turistického areálu bylo zahájeno dne 9. března 2009. Dodavatelem stavby se stala na základě výběrového řízení firma Teplotechna, a. s. Ostrava, která se po celou dobu výstavby dělila o práci se smluvenými subdodavateli z řad místních firem a pracovníky Služeb Města Velké Pavlovice.Turistický areál se rozkládá ve výšce 225 metrů nad mořem ve vinařské trati Nadzahrady, východním směrem od města. 
•    Dominantou areálu je rozhledna Slunečná, jejíž nejvyšší bod dosahuje do výše 18,6 m. Vyhlídková plošina je položena ve výšce patnácti metrů. Zdoláte-li všech 75 schodů a vystoupáte až na vyhlídkovou plošinu, rozhlédnete se do krajiny z výšky 240 m n. m.
•    Nedílnou součástí malebného areálu jsou dvě stavby stylizované do podoby typických jihomoravských vinných sklípků. V menší budově najdete nezbytné sociální zařízení, druhá Vám nabídne drobné občerstvení, prodejnu suvenýrů a razítkovací místo. Před prodejnou se nachází příjemně zastřešené stinné místo, kde si můžete za horkých letních dnů posedět, odpočinout, pohoupat se na lavicové houpačce a se skleničkou vína v ruce nabrat druhý dech ke svým dalším cestám Velkopavlovickem. 

Něco málo technických dat a údajů...

•    Projektantem samotné stavby rozhledny je známý architekt Ing. Martin Novák ve spolupráci s Ing. Antonínem Olšinou. Ten, kdo rád navštěvuje rozhledny jistě zná Borůvku, Terezku, Toulovcovu rozhlednu nedaleko Litomyšle či dobře ukrytou rozhlednu Járy Cimrmana v Březové nad Svitavou. Všechny jmenované pochází právě z dílny Ing. Olšiny. Olšinovy stavby se v převážné většině vyznačují uhlazenými, geometricky čistými liniemi, mnohdy atypických tvarů. Do dnešních dnů byla nejzajímavější právě Borůvka, připomínající přesýpací hodiny. Nyní začíná hrát prim, co se linie týče, právě rozhledna Slunečná. Tvarově se blíží nejvíce k Borůvce, je však nezvykle mírně vychýlená do strany, směrem k Velkým Pavlovicím, což jí přidává na atraktivitě.
•    Materiálem výše uvedených vyhlídkových staveb je převážně dřevo v kombinaci s ocelovými konstrukcemi. Rozhledna Slunečná je taktéž postavena ze dřeva, vnitřní točité vřetenové schodiště je ocelové. Základy pod stavbou jsou železobetonové, podezdívka je postavena z kamenů bílého vápence, které sem byly přivezeny z lomu nedaleko našeho partnerského města Senica. Dřevo pochází z Vysočiny, konkrétně z lesů okolo města Ždírec nad Doubravou, s nímž Velké Pavlovice udržují již dlouhá léta vřelý přátelský vztah.
•    Turistický areál, navozující svým ztvárněním pohodu na jihu Moravy, je dílem místního projektanta Josefa Veverky. Celé prostranství v okolí rozhledny je vytvořeno na jednu stranu ryze prakticky, s důrazem na komfort pro příchozí návštěvníky. Na stranu druhou příjemně evokuje pravou atmosféru moravského Slovácka s malebnými hloubenými sklípky, přirozeně zakomponovanými mezi vinice rozkládající se po bezprostředním okolí. 

Kam z rozhledny dohlédnete...

•    Díky vychýlení rozhledny do strany se velmi jednoduše zorientujete. Plošina je vysunuta směrem k Velkým Pavlovicím – máte-li tedy Pavlovice po levé ruce, jsou směrem na západ. Po pravé ruce máte východ, čelem stojíte k severu, za zády máte jih.
•    Severním směrem je obec Němčičky, v dálce za nimi se rozkládá jihomoravská metropole Brno, ale tu bohužel nedohlédnete. Na severovýchodě uvidíte obec Bořetice s rozhlednou (vzdušnou čarou je rozhledna vzdálena 2,8 km), za Bořeticemi leží obec Kobylí a na vršku vedle Kobylí uvidíte Vrbici. Východním směrem je město Hodonín, na jihovýchodě město Velké Bílovice a také slovenské partnerské město Senica (vzdušnou čarou vzdálené 50 km), jižně zahlédnete město Podivín, za ním Břeclav, kousek za Břeclaví se klikatí hranice s Rakouskými sousedy. Jihozápadně můžete shlédnout obce Rakvice a Zaječí. Na západní straně jsou Velké Pavlovice, za nimi spatříte odlesky monumentálních Mušovských jezer s nepřehlédnutelným hřebenem Pálavy, ozdobeným siluetou Dívčích hradů. Kousek od Pálavy, severozápadním směrem, se nabízí pohled na vesničku Starovičky s malou rozhledničkou (vzdušnou čarou vzdálenou 3,8 km). 

První významná rekonstrukce rozhledny Slunečná…

•    Přesně po deseti letech provozu se dočkala rozhledna Slunečná své první velké opravy (rok 2019). Ke kulatému životnímu jubileu dostala velkopavlovická vyhlídka vskutku hodnotný dárek – nové dřevěné kůly a vyhlídkovou plošinu. Díky rekonstrukci se na místo činu vrátila firma, která stavbu rozhledny před deseti lety zrealizovala a to Teplotechna Ostrava, a.s. 
•    Oprava byla zahájena dne 8. dubna 2019 a trvala zhruba měsíc. Modřínové dřevo bylo nahrazeno dřevem smrkovým, řádně ošetřeným tlakovou impregnací, která dřevo ochrání před nepříznivými povětrnostními podmínkami, hnilobou a škůdci a tím prodlouží jeho životnost. Také nová vyhlídková plošina byla řádně naimpregnována a to včetně stříšky. V závěru prací byl na rozhlednu nainstalován nový hromosvod. 

Kudy k rozhledně Slunečná?

•    NA SLUNEČNOU se můžete dopravit třemi možnými způsoby – pěšky, na kole nebo autem. 
•    Vydáte-li se na kole, doporučujeme se držet cyklostezek Krajem André a Modré Hory, na které se můžete napojit na několika místech ve městě – např. u zastávky ČD, u obchodního domu COOP nebo u budovy ZŠ (ul. Hlavní).
•    Dále je cesta ke Slunečné označena i klasickou turistickou značkou pro pěší a to buď žluté nebo zelené barvy. Nejvhodnější místo pro zahájení vycházky je u vlakové zastávky ČD za nově vybudovaným lesoparkem u říčky Trkmanky, kde najdete rozcestník turistických tras KČT.
•    Pojedete-li automobilem, je možné zajet bezprostředně pod rozhlednu. Stačí na silnici č. 421 směrem z Velkých Pavlovic do Bořetic odbočit dle místního značení vlevo a poté vyjet po zpevněné asfaltové cestě přímo do turistického areálu.
•    Kde rozhlednu Slunečná najdete? Pro otevření mapy * klikněte ZDE

Nebudete-li si vědět rady, navštivte naše Turistické informační centrum,
rádi Vám nejen s cestou na Slunečnou poradíme!

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM Velké Pavlovice
Hlavní 9, 691 06  Velké Pavlovice
tel.: +420 519 428 149, +420 777 736 413, +420 774 364 009
e-mail: infocentrum@velke-pavlovice.cz, web: www.velke-pavlovice.cz

Přejeme Vám nádherný výhled a brzy na shledanou!

Turistický areál Nad Zahradami s Rozhlednou Slunečná

Výstavba rozhledny Slunečná - jaro roku 2009

Oprava rozhledny Slunečná po 10 letech - jaro roku 2019