Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Relaxační lesopark u Trkmanky


Relaxační lesopark u říčky Trkmanky

Park mezi říčkou Trkmankou a vlakovou zastávkou Českých drah, Velké Pavlovice * GPS 48°54'7.502"N, 16°49'18.417"E

•   Hledáte také občas návod na stoprocentně účinný relax? Jezdíte na nákladné výlety do termálních koupelí a nebo na vysokohorské túry? A přitom – „pod svícnem je největší tma“. Stačí udělat pár kroků, nemusíte ani za hranice města Velké Pavlovice, a octnete se rázem v oáze klidu, na místě pro odpočinek jako stvořeném. Řeč je o nové podobě kdysi nevzhledného lesíka u zastávky ČD, který se postupem času a náročnou prací pomalu přeměnil v krásný moderní lesopark.
•   Lavičky zvou k posezení a relaxaci, písčité plochy osázené dřevěnými herními prvky – průlezkami, hrazdami a houpačkami, lákají děti k dovádění a sousední skatepark vybízí k pohybové aktivitě na skateboardech, in-line bruslích, freestylových koloběžkách a freestylu BMX.

•   Pohled do zeleně lesoparku je pravým balzámem na nervy. Kam oko dohlédne spatří zelené travnaté plochy, spousty rostlin, barevných květin, keřů, jehličnatých i listnatých stromů a pokochat se může také pohledem na vodní hladinu jezírka ozvláštněného dřevěným molem či na pramínky vody zurčící kamenitým kaskádovým vodopádem.
•   Navíc je relaxační lesopark velmi významnou křižovatkou pěších turistických tras vyznačených typickými tří pruhovými značkami Klubu českých turistů, u vlakové zastávky Českých drah se dokonce nachází rozcestník s ukazateli, šipkami a popisy kam, kudy a po jak dlouhé trase se vydat.
•   Celý lesopark lemuje nová asfaltová cyklostezka, která nabízí hned dvě alternativy tras k rozhledně Slunečná, obě s následnou možností pokračovat pohodlně cyklostezkou až do sousední obce Bořetice.

Nevěříte? Přijďte se přesvědčit! 

Nekonečná pohoda a klid v parčíku u říčky Trkmanky...

Přeměna nevzhledného lesíka v moderní relaxační lesopark

Rok 2004
•   V tomto roce byla oficiálně zahájena revitalizace rozsáhlé plochy mezi říčkou Trkmankou a železnicí se zastávkou ČD. Do té doby se v těchto místech nacházel nevzhledný a především léta neudržovaný topolový lesík, který byl v první etapě revitalizace zcela vykácen.
Rok 2006
•   Těžební firma zahájila kácení druhé části topolového lesíka.
Rok 2007
•   V jarních měsících roku t.r. byla v prostranství budoucího lesoparku vysazena nová topolová alej a zároveň byla průběžně prováděna pravidelná údržba doposud vysazené zeleně.
•   V roce 2007 byla oficiálně zahájena II. etapa prací. Na jaře, v návaznosti na předchozí modelaci terénu, začala těžká technika a bagry s náročnými zemními pracemi. V létě byly tyto práce dokončeny a plynule se navázalo dalšími činnostmi, přípravou ploch pro výsev trávníku a podzimní výsadbu okrasných dřevin a stromů.
•   Na podzim byly vybudovány základy cestiček a také odvodňovací strouha oddělující park od sousedního kynologického cvičiště, která odvádí po prudkých deštích vodu z okolních polí a vinic do potoka Trkmanka. Nakonec byl po celé ploše parku vysazen trávník a další drobné okrasné dřeviny.
•   Také již zmiňované kynologické cvičiště obléklo roku 2007 nový kabát – byly zde vykáceny staré nevzhledné a přerostlé topoly, vysazena mladá svěží zeleň a celý pozemek byl oplocen novým pletivem. 
Rok 2008
•   Tohoto roku byly zatravněny všechny zbylé plochy nově vznikajícího lesoparku. V dubnu zahájila těžká technika budování dalších chodníčků. Jejím úkolem byla modelace terénu a příprava tzv. „kufru“ budoucích cestiček.
•   V rámci Dne Země přiložili ruku k dílu i studenti velkopavlovického gymnázia. Natřeli novotou zářící barvou fasádu celé budovy vlakové zastávky, která byla velmi nevzhledně „vyzdobena“ sprejerskými motivy.
Rok 2009
•   Nezbytnou součástí každého parku je voda. Výjimkou není ani velkopavlovický lesopark, v jehož prostorách vzniklo roku 2009 přírodní jezírko. To park nejen vkusně okrášlilo a zatraktivnilo, ale navíc jeho návštěvníkům nabídlo  příjemné zákoutí s vodou a vodními rostlinami, což je v našem suchém kraji vzácný a takřka nevídaný prvek. Realizátorem přírodního jezírka se stala firma Zahrady & Závlahy z Brna, izolaci provedla firma Witolda Lugowského ze Šlapanic, vodou bylo jezírko napuštěno díky velkopavlovlovickým hasičům.
Rok 2010
•   V jarních měsících tohoto roku bylo nad hladinou jezírka vybudováno dřevěné molo. Jeho instalace nabídla pro oko náhodného kolemjdoucího více než atraktivní podívanou. Na řadu totiž přišla i loďka pramička, na jejíž palubu se nalodili zruční a zkušení řemeslníci, kteří odtud zapouštěli a ukotvovali piloty budoucího mola. Ve stejném období byla na dvou místech lesoparku prostřednictvím dřevěných lávek přemostěna odvodňovací strouha.
•   V dubnu 2010 byl dodavatelskou firmou Závlahy &  Zahrady Brno zprovozněn systém, který měl přivádět vodu do kaskádovitého kamenného korýtka ústícího právě do jezírka a vytvářet tak příjemnou iluzi vodopádu. Je obrovská škoda, že tento systém fungoval jen krátce. V červnu byly na dno jezírka vysazeny vodní rostliny a na břeh umístěny tabule informující o zákazu koupání a plavání. Avšak, pokud si rozumně smočíte nohy, určitě se ničeho špatného nedopustíte.
•   Rok s desítkou na konci byl velmi významný pro vyznavače zdravého adrenalinu, konkrétně pro milovníky in-line bruslí, skateboardů, freestylu BMX, ale i freestylových koloběžek. V relaxačně-oddechovém areálu v sousedství říčky Trkmanky, nového lesoparku a kynologického cvičiště přibyla další plocha, která je určena především ke sportování a k aktivnímu trávení volného času a to nejen mládeže. Zbudováno zde bylo nové asfaltové hřiště o rozměru 20x40 metrů, kam byly postupem času nainstalovány U rampy a jiné nezbytné prvky pro SKATEPARK. Podkladové asfaltové hřiště položila firma STRABAG, a.s., prvky pro SKATEPARK dodala firma PARKPILOT z Mníšku u Vamberku. Poprvé bylo možné nový SKATEPARK vyzkoušet dne 28. září 2010 v rámci s názvem „Otevírání – nového úseku cyklostezky, nové rybářské klubovny a nového hřiště pro skatepark“.
Rok 2011
•   V tomto roce byla oficiálně ukončena revitalizace bývalého tzv. „lesíka“ na moderní relaxační lesopark. Jako pomyslná tečka byly k obrovské radosti dětí nainstalovány do prostor parku dřevěné houpačky, průlezky a jiné herní prvky firmy Tomovy parky, s.r.o. Radvánovice u Turnova.
Rok 2021
•   Do lesoparku byla nainstalována workoutová sestava společností Enuma Elis s.r.o., jejíž výrobky jsou známy spíše pod obchodní značkou RVL13.COM. Pevná a kvalitní workoutová sestava umožňuje nespočet cviků k protažení celého těla. Moderní „gumový“ povrch dopadové plochy zvyšuje komfort při cvičení a navíc výběr cviků dále rozšiřuje. Na financování workoutové sestavy přispěl spolek Forum Moravium.

Cesta od ponurého lesíka k svěžímu parku...