Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Klimaticko-půdní podmínky

RELIÉF KRAJINY

Katastr Velkých Pavlovic leží na rozhraní Dyjského úvalu a prvních kopců Kyjovské pahorkatiny. Reliéf krajiny se vyznačuje výraznými sníženinami, zaoblenými hřbety, mělkými sedly a výraznou nivou říčky Trkmanky. Tato krajina je ideální pro pěstování révy vinné, která se zde podle písemných pramenů pěstuje již téměř osm století.

HALNÉ teplé podzimní větry z panonské nížiny velmi kladně ovlivňují vyzrávání hroznů a dávají jim jedinečnou kvalitu. Dokladem jsou medailová ocenění velkopavlovických vín na světových výstavách.

GEOMORFOLOGIE

Z geomorfologického hlediska patří Velké Pavlovice a okolí ke Ždánickému lesu a Kyjovské pahorkatině.
Nejvyšším místem je vrch Lysá – 292 m n. m., nejnižším tok Trkmanky – 168 m n.m.

V katastru Velkých Pavlovic převládají půdy vyvinuté na spraši s vyšším obsahem vápníku. Jde tedy o černozemě s mocností cca 80 cm na sprašovém podloží. Podle obsahu jílu se jedná o půdy jílovitohlinité, hlinité a písčito hlinité s minimálním obsahem skeletu. Půdy jsou vododržné.

Hodnoty pH se pohybují v intervalu 6,5 – 8,0. Převážná část půd má alkalickou půdní reakci.

KLIMA

Z hlediska klimatického je území města řazeno do oblasti se suchým podnebím.

Krajina okolo Velkých Pavlovic