Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Územní plán města


Dne 17.6.2021 nabyla účinnosti změna č. 3 ÚP Velké Pavlovice.
Změna č. 3 ÚP Velké Pavlovice i Úplné znění po změně č. 3
ÚP Velké Pavlovice (textová i mapová část) jsou níže k nahlédnutí


Úplné znění územního plánu po změně č. 3 * ke stažení ZDE, přílohy * ke stažení ZDE

Změna č. 3 územního plánu Velké Pavlovice - Vyhodnocení vlivů na životní prostředí * ke stažení ZDE
Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 01/2021 * ke stažení ZDE
Změna č. 3 územního plánu Velké Pavlovice, okr. Břeclav; srovnávací text * příloha 4 ke stažení ZDE
Vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 3 územního plánu města Velké Pavlovice na udržitelný rozvoj území (část C,D,E,F) * příloha 6 ke stažení ZDE
Opatření obecné povahy * ke stažení ZDE
Změna č. 3 územního plánu Velké Pavlovice; veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace ke stažení ZDE
Změna č. 3 územního plánu Velké Pavlovice; výkres základního členění * ke stažení ZDE
Změna č. 3 územního plánu Velké Pavlovice; hlavní výkres * ke stažení ZDE
Změna č. 3 územního plánu Velké Pavlovice; hlavní výkres - doprava * ke stažení ZDE
Změna č. 3 územního plánu Velké Pavlovice; hlavní výkres - energetika a spoje * ke stažení ZDE
Změna č. 3 územního plánu Velké Pavlovice; hlavní výkres - zásobování vodou a odkanalizování * ke stažení ZDE
Změna č. 3 územního plánu Velké Pavlovice; výkres etapizace * ke stažení ZDE 
Změna č. 3 územního plánu Velké Pavlovice; koordinační výkres * ke stažení ZDE 
Změna č. 3 územního plánu Velké Pavlovice; předpokládané zábory půdního fondu * ke stažení ZDE 
Změna č. 3 územního plánu Velké Pavlovice; Opatření obecné povahy č. 01/2021 * ke stažení ZDE
Změna č. 3 územního plánu Velké Pavlovice; příloha č. A OOP Z3 ÚP Velké Pavlovice Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů k veřejnému projednání a k návrhu rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek * ke stažení ZDE

Do výše uvedené územně plánovací dokumentace je možné nahlédnout na:

  • Městě Velké Pavlovice, Městském úřadě Velké Pavlovice, stavební úřad
  • Městském úřadě Hustopeče, odbor územního plánování 
  • Krajském úřadě Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, Brno