Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Pohřebnictví


Správa pohřebiště:

Město Velké Pavlovice 

Město Velké Pavlovice je provozovatelem veřejného pohřebiště ve městě
Nám. 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice
web: www.velke-pavlovice.cz

Kontaktní osoba: Liběna LUDVOVÁ
tel.: 519 365 341, 777 736 434
e-mail: ludvova@velke-pavlovice.cz

Rozsah poskytovaných služeb:

  • pronájem hrobových míst  a míst v kolumbáriu
  • vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků
  • správa a údržba pohřebiště

Pronájem hrobového místa:

Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví stanoví, že užívání hrobového místa je možné pouze na základě smlouvy o pronájmu hrobového místa nebo smlouvy o nájmu místa pro uložení uren uzavřené mezi provozovatelem pohřebiště jako pronajímatelem a nájemcem. Smlouva musí mít písemnou formu a musí obsahovat výši nájemného a výši úhrady za služby s nájmem spojené. Nájemní smlouvy se uzavírají na dobu 10 let.

V případě, že nájemní vztah skončil a nájemce nebo dědicové jsou nedohledatelní k uzavření nové smlouvy o nájmu hrobového místa, budou vyzváni zveřejněním Výzvy majitelům hrobových míst na úřední desce MěÚ Velké Pavlovice. Pokud se do jednoho roku k hrobovému místu nikdo nepřihlásí, bude hrobové místo včetně příslušenství označeno jako opuštěné a následně bude demontováno.

Na veřejném pohřebišti ve Velkých Pavlovicích byl vybudován společný hrob (č.368) pro uložení uren z neznámých, zpustlých a neudržovaných hrobů.

Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků dle Řádu veřejného pohřebiště je možné jen se souhlasem provozovatele pohřebiště (Město Velké Pavlovice). Městský úřad vydá Doklad o pohřbení. Dále je nutné doložit List o prohlídce zemřelého a v případě kremace – Doklad o zpopelnění. Tyto dokumenty jsou důležitým podkladem pro evidenci související s provozováním pohřebiště.

Řád veřejného pohřebiště * pro otevření klikněte ZDE
Ceník nájmu a služeb spojených s nájmem hrobových míst * pro otevření klikněte ZDE
Dodatek k ceníku hrobových míst platný od 1. 1. 2022 * pro otevření klikněte ZDE
Oznámení zřízení/úpravy hrobového místa * pro otevření klikněte ZDE
Žádost o ukončení nájmu hrobového místa dohodou * pro otevření klikněte ZDE