Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Matrika - informace

MATRIKA - Městský úřad Velké Pavlovice

Nám. 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice
tel.: 519 365 345
fax: 519 428 143
web: www.velke-pavlovice.cz

Vedením matriky je pověřena:
Dagmar ŠVÁSTOVÁ

tel.: 777 736 412
e-mail: svastova@velke-pavlovice.cz

Matriční obvod pro VELKÉ PAVLOVICE, BOŘETICE, NĚMČIČKY

Hlásíte se k trvalému pobytu?

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:

  • vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu („přihlašovací tiskopis“)
  • předložit platný občanský průkaz, při ukončení pobytu v cizině cestovní pas ČR, po nabytí státního občanství ČR doklad o nabytí státního občanství 
  • doložit vlastnictví bytu nebo domu, doložit oprávněnost užívání bytu, předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny. Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která je oprávněna užívat dotčený objekt, kde se občan hlásí k trvalému pobytu nebo jeho vymezenou část (např. byt nebo obytnou místnost) nebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu. 

Za občana mladšího 15 let, za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům nebo za občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý k jednání, ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce.
Za občana může změnu místa trvalého pobytu ohlásit jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci.
Za ohlášení změny místa trvalého pobytu se vybírá správní poplatek 50,- Kč

Informace pro občany s trvalým pobytem na „úřední adrese“:
Náměstí 9. května 700/40, Velké Pavlovice

Vzhledem k neexistenci domovní schránky pro občany s trvalým pobytem v sídle ohlašovny pobytu, nelze přijímat listovní zásilky určené těmto občanům. V zájmu každého občana s trvalým pobytem na úřední adrese je učinit taková opatření, aby mu byly písemnosti doručovány tam, kde se fakticky zdržuje. Může využít jednu z možností, které mu v souvislosti s doručováním dává nová právní úprava příslušných předpisů.

Občan s „úřední adresou“ má tyto možnosti:

  • zajistit si na poště zdarma „odnos“, tj. vyzvedávat si zásilky přímo na poště
  • zajistit si na poště za poplatek tzv. dosílku, tj. přeposílání písemností na adresu, kde se zdržuje
  • zřídit si na poště za poplatek P.O.BOX
  • zdarma nahlásit ohlašovně pobytu doručovací adresu, která se zavede do informačního systému evidence obyvatel
  • nahlásit správnímu orgánu či soudu adresu pro doručování v konkrétním řízení
Informace o občanských průkazech a cestovních dokladech:

Objednávkový formulář v systému Webcall Městského úřadu Hustopeče * otevřete kliknutím ZDE

Změny ve vydávání OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ platné od 1. července 2018
* informace ke stažení ZDE
Správní poplatky za vydání nového občanského průkazu v BĚŽNÉ lhůtě, od 1. července 2018
* informace ke stažení ZDE

Změny ve vydávání CESTOVNÍCH PASŮ platné od 1. července 2018
* informace ke stažení ZDE