Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Bytové hospodářství

Byty v majetku Města Velké Pavlovice


Informace pro nájemce o OPRAVÁCH V BYTECH * ke stažení po kliknutí ZDE

Formuláře ke stažení:
Žádost o pronájem bytu * ke stažení po kliknutí ZDE
Oznámení nájemce o změně počtu osob * ke stažení po kliknutí ZDEByty pro seniory Velké Pavlovice – ulice Bří Mrštíků

Projekt na výstavbu bytů pro seniory byl podpořen z dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj. Cílem výstavby bylo zajištění sociálního bydlení pro osoby z cílové skupiny tak, aby došlo k získání nebo prodloužení jejich soběstačnosti a nezávislosti, a současně umožnění efektivního poskytování terénních služeb sociální péče.
V konečné fázi výstavby předpokládá projekt 18 samostatných bytových jednotek, z toho 12 jednopokojových a 6 dvoupokojových bytů, společenskou místnost, ošetřovnu, prádelnu.

I. etapa * Zahájení výstavby: červenec 2012 / Dokončení výstavby: srpen 2013
V první etapě bylo vybudováno 9 bytů:
7 bytů 1 + KK cca 40 m2
2 byty 2 + KK cca 48 m2

Cílová skupina:
Osoby v nepříznivé sociální situaci, jejichž snížená soběstačnost je způsobená:
• věkem – jedná se o seniory ve věku 70 let a více       nebo
• zdravotním stavem, kdy je osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby, ale nevyžaduje zvláštní péči (zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů).II. etapa * Zahájení výstavby: září 2017 / Kolaudace: březen 2019
Ve druhé etapě bylo vybudováno 8 bytů:
4 byty 1 + KK cca 40 m2
4 byty 2 + KK cca 50 m2

Cílová skupina:
Osoby v nepříznivé sociální situaci, které nejsou v ekonomicky aktivním věku a prokáží, že jejich průměrný čistý měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,75 násobek průměrné měsíční mzdy v případě 1členné domácnosti nebo 1,0 násobek v případě 2členné domácnosti, jejichž snížená soběstačnost je způsobená:
• věkem - jedná se o seniory ve věku 65 let a více    nebo
• zdravotním stavem, kdy je osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby podle § 7 a násl. zákona o sociálních službách (zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů).Podmínky uzavření nájemní smlouvy (I. i II. etapa):
Osoba z cílové skupiny nesmí mít k datu uzavření nájemní smlouvy ve vlastnictví ani podílovém spoluvlastnictví bytový dům, rodinný dům nebo byt. Tuto podmínku musí splnit i další členové domácnosti, kteří budou v bytě bydlet.


Formuláře ke stažení:
Žádost o přidělení bytu pro seniory * ke stažení po kliknutí ZDE


Vyřizuje: Lenka NESVADBOVÁ

tel.:  519 365 340, 777 736 496
e-mail: nesvadbova@velke-pavlovice.cz