Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Územní plán města

Požadavky na využívání a prostorové uspořádání území VELKÉ PAVLOVICE - "OSTROVEC"
Účinnost od 9. 8. 2022

Požadavky na využívání a prostorové uspořádání území VELKÉ PAVLOVICE - "OSTROVEC"

Zastupitelstvo města Velké Pavlovice vydalo formou opatření obecné povahy Změnu č. 3 Územního plánu Velké Pavlovice - viz usnesení 9/16Z/2021 ze dne 27. května 2021.
Registrační list 

Úplné znění po změně č. 3 územního plánu Velké Pavlovice
Účinnost od 17. 6. 2021

I.A Textová část (výrok)
I.01A Výkres základního členění území - list A
I.01B Výkres základního členění území - list B
I.02A Hlavní výkres - list A
I.02B Hlavní výkres - list B
I.03A Hlavní výkres - Doprava - list A
I.03B Hlavní výkres - Doprava - list B
I.04A  Hlavní výkres – Energetika a spoje - list A
I.04B  Hlavní výkres – Energetika a spoje - list B
I.05A Hlavní výkres – Zásobování vodou a odkanalizování - list A
I.05B Hlavní výkres – Zásobování vodou a odkanalizování - list B
I.06A Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace - list A
I.06B Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace - list B
I.07A Výkres etapizace - list A
I.07B Výkres etapizace - list B
II.01A Koordinační výkres - list A
II.01B Koordinační výkres - list B

Zastupitelstvo města Velké Pavlovice vydalo formou opatření obecné povahy Změnu č. 2 Územního plánu Velké Pavlovice - viz usnesení 3/10Z/2020 ze dne 30. dubna 2020.
Registrační list 

Změna č. 1 územního plánu Velké Pavlovice
Účinnost od 7. 4. 2018

Oznámení o vydání změny č. 1 Územního plánu Velké Pavlovice
Opatření obecné povahy
Srovnávací text s vyznačením změn

Územní plán Velké Pavlovice
2013

I.A Textová část (výrok)
I.01A Výkres základního členění území - list A
I.01B Výkres základního členění území - list B
I.02A Hlavní výkres - list A
.02B Hlavní výkres - list B
I.03A Hlavní výkres - Doprava - list A
I.03B Hlavní výkres - Doprava - list B
I.04A  Hlavní výkres – Energetika a spoje - list A
I.04B  Hlavní výkres – Energetika a spoje - list B
I.05A Hlavní výkres – Zásobování vodou a odkanalizování - list A
I.05B Hlavní výkres – Zásobování vodou a odkanalizování - list B
I.06A Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace - list A
I.06B Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace - list B
I.07A Výkres etapizace - list A
I.07B Výkres etapizace - list B
II.A Textová část odůvodnění
II.01A Koordinační výkres - list A
II.01B  Koordinační výkres - list B
II.02 Výkres širších vztahů
II.03A Předpokládané zábory půdního fondu - list A
II.03B Předpokládané zábory půdního fondu - list B
Schéma cyklistických a turistických tras
Opatření obecné povahy
Registrační list
Oznámení o vydání územního plánu Velké Pavlovice

Územní studie lokality Padělky II

Textová část (výrok)
Grafická část
1. Širší územní vztahy (schéma)
2. Hlavní výkres - urbanistická koncepce a regulace, technická a dopravní infrastruktura
3. Výkres technické infrastruktury - zásobování vodou, odkanalizování
4. Výkres technické infrastruktury - zásobování el. energií, plynem a spoje
Oznámení