Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Archiv aktualit - 2013

 • Přivítejme společně příchod nového roku 2014

  Město Velké Pavlovice Vás zve o Silvestrovské noci ke společnému půlnočnímu setkání občanů mě- sta a přivítání příchodu nového ro- ku 2014, které se uskuteční na náměstí u radnice. O půlnoci spo- lečný přípitek a malá světelná show. Silvestrovsko-novoroční svařené víno bude k mání pro všechny, protentokrát nám jej připraví Vinařství Valovi. Ze svých domovů si prosím přineste šampaňské, víno a skleničky. Přijměte naše srdečné pozvání!

  více
 • Chrámový sbor Laudamus zakončil letošní zpívání v Ladné

  Chrámový sbor Laudamus měl le- tos snad nejnáročnější sezonu za několik let. Po kratičké lednové paze začal nacvičovat na Veliko- noce, které letos vyšly již na konec března. Do probíhajících příprav na Noc kostelů přišla nabídka zpívat s filharmonií a to se ne- dalo odmítnout. Noc kostelů dopadla snad zdárně a začalo se pilně cvičit, zvýšila se frekvence zkoušek, během prázd- ninových měsíců proběhlo i soustředění, vše s minimální absencí. A tak mohl Laudamus 6. září 2013 spolu se sbo- rem Jánošík a Janáčkovou filharmonií Ostrava vystoupit na oslavách výročí založení města Nový Jičín...

  více
 • Kostel ožil dětským Vánočním hudebním představením

  Vánoční hudební představení dětí v kostele (Foto © 2013 Michal Grůza)Do posledního místa zaplněný ko- stel Nanebevzetí Panny Marie ve Velkých Pavlovicích se stal včera v podvečer, dne 26. prosince 2013 na svátek sv. Štěpána, divadelním a koncertním sálem. Děti a mlá- dež z Velkých Pavlovic zde předvedli široké veřejnosti Vánoční hudební představení. Nejdříve byla na programu divadelní scénka spisovatelky Marie Holkové s názvem Stalo se v Betlémě, kterou s dětmi nastudovala paní Stanislava Bílková... 

  více
 • Jubilejní Štěpánský turnaj ovládl třemi nej FC Archangelos

  V roce 2013 se ve Velkých Pavlo- vicích konal již dvacátý jubilejní ročník Memoriálu Vladislava Trs- ťana v malé kopané. Zúčastnilo se jej šestnáct družstev rozlosova- ných do čtyř základních skupin. Zlatým vítězem se stalo mužstvo FC Archangelos, stříbro vybojoval FC Padělky, bronz Lázenští šviháci a neméně skvělou bramborovou medaili si odnesli hráči Restaurace U Kolíka...

  více
 • V roce 2014 otevře Tříkálová sbírka srdce již po čtrnácté

  Vážení občané! Ve dnech 3. až 5.1. 2014 se uskuteční v celé České republice již počtrnácté tradiční charitativní Tříkrálová sbírka. Malí koledníci, v doprovodu dospělé zodpovědné osoby, budou chodit i ve Velkých Pavlovicích dům od domu, zpívat koledy a vybírat do zapečetěných pokladniček vámi darované finanční příspěvky. Ty budou poté odevz- dány na dobročinné účely. Předem vám všem za tyto dary a za vlídné přijetí koledníků velmi děkujeme!
  více
 • Vánoční sbírka pro mikulovský dětský domov pokračuje...

  V rámci Vánočního jarmarku u radnice ve Velkých Pavlovicích byla zahájena každoroční charitativní sbírka, jejíž výtěžek bude věnován dětem bez rodičů, které žijí v dět- ském domově. Do kasičky umístě- né pod vánočním stromem na Nám. 9. května můžete přispívat i nadále a to až do prvních dnů roku roku 2014. Poté bude výtěžek předán do rukou vedení Dětského domova v nedalekém Mikulově. Předem Vám za děti upřímně děkujeme!

  více
 • Mši o sv. Štěpánu rozezpívali a rozehráli mladí muzikanti

  Dívčí pěvecký sbor ZUŠ na Svatoštěpánské mši svaté v kostele Nanebevzetí Panny Marie (Foto © 2013 Karolína Bártová)K vánočním svátkům ve Velkých Pavlovicích již nerozlučně patří slavnostní Svatoštěpánská mše svatá sloužená v kostele Nanebe- vzetí Panny Marie s hudebním do- provodem mládežnické dechové hudby ZUŠ pod vedením MgA. Zbyňka Bílka a vystoupením dívčího pěveckého sboru s paními učitelkami Květoslavou Jarošovou a Milenou Kar- berovou. Ne jinak tomu bylo i letos, o druhém svátku vá- nočním dne 26. prosince 2013...

  více
 • Vánoční jarmark vykouzlil nostalgii nejkrásnějších svátků...

  Vánoční jarmark u radnice 2013 (Foto © 2013 Karolína Bártová)Zlatá, čtvrtá adventní, vánocemi vonící, ale hlavně jarmarková, pře- sně taková byla neděle 22. pro- since 2013 ve Velkých Pavlovi- cích. Na náměstí před radnicí se po celý den konal už tradiční Vá- noční jarmak, plný koledování, koncertování, řemeslného a dárkového zboží, výstav, tvůrčího tvoření, svařeného vína a punče, zabíjačkových i sladkých dobrot, avšak především štěstí a nekonečného těšení, jež se zrcadlilo snad ve všech dětských očích, bez rozdílu věku...

  více
 • Krásné Vánoce, teto Jano!

  Setkávání nejmenších dětí a jejich maminek v ZUŠ (Foto © 2013 Milena Karberová)Paní učitelka Mgr. et Bc. Jana Julínková, pro děti vždy teta Jana, se schází pravidelně ve středu a v pátek dopoledne s nejmladšími dětmi a jejich maminkami v ZUŠ. Ve "vyučovacích" hodinách mají žáčci předškolkařského věku mož- nost vyzkoušet si různé aktivity - tanečky a hry spojené se zpěvem, plnění úkolů v pohádkových příbězích anebo třeba jen "pouhé" houpání v dece pro odvážné...

  více
 • Základní umělecká škola prožila advent v besídkách

  Vánoční besídka ZUŠ Velké Pavlovice, třída MgA. Zbyňka Bílka (Foto © 2013 Karolína Bártová)Stalo se již nádhernou a velmi mi- lou tradicí, že rok co rok v čase adventním pořádají takřka všechny třídy, vyučující a žáci Základní umělecké školy ve Velkých Pavlo- vicích hudební vánoční besídky. Předvedou tak své umění, pokroky, vystřídají nekonečnou plejádu hudebních nástrojů, vystupují sólo i v souborech a repertoár? Ten je lehce odhadnutelný - koledy, vánoční písně, malebné ryze české skladby i díla světových autorů a samozřejmě, písničky z pohádek, které ke kouzelnému času Vánoc nerozlučně patří...

  více
 • Knihovna & TIC - otevírací doba během Vánoc

  Vážení návštěvníci knihovny a TIC V. Pavlovice, oznamujeme Vám, že bude během vánočních a novoroč- ních svátků omezena naše ote- vírací doba. Od pondělí 23. pro- since 2013 do středy 1. ledna 2014 bude zavřeno, ve čtvrtek 2. ledna a pátek 3. ledna 2014 bude otevřeno do 17.00 hodin. Od pondělí 6. ledna 2014 bude opět platit běžná otevírací doba. Děkujeme za pochopení a přejeme Vám všem kouzelné Vánoce a krásný nový rok 2014!
  více
 • Kompostárna slavnostně otevřena

  Slavnostní otevření nové kompostárny ve Velkých Pavlovicích (Foto © 2013 Ing. Zdeněk Karber)Nová kompostárna s kapacitou 10.000 tun biologicky rozložitel- ných odpadů ročně byla v pátek, dne 13. prosince 2013, slavnostně uvedena do provozu v lokalitě Hantály. Investorem akce je DSO Čistý jihovýchod, celkové náklady na stavbu přesáhly 42 milionů korun. Akce realizovaná za pomoci a.s. Hantály je tak dalším krokem ke komplexnímu zpracování odpadu z jednotlivých akcionářských obcí...

  více
 • Mikulášsko-ježíškovský čas ve školní družince

  Mikuláš a Vánoce ve školní družince při ZŠ Velké Pavlovice

  „Vánoce, Vánoce přicházejí“ … i do školní družiny. Těšíme se na Ježíška a tajně doufáme, že k nám do družiny zavítá a po Novém roce nás se spoustou dárků přivítá. Abychom mu radost udělali, spo- lečně jsme mu koledy zazpívali a básničky odříkali ☺. O jednu z nich se s Vámi podělíme…

  více
 • Vánoční projekt studia N.C.O.D.

  Na video z Vánočního projektu Tanečniho studia N.C.O.D., v jehož řadách tančí spousta dětí z Velkých Pavlovic, se můžete podívat po kliknutí ZDE. Autorem choreografie je lektorka Lenka Žůrková.
  více
 • Předprodej vstupenek na ples Modrých Hor zahájen

  Splolečensý ples Modrých Hor 2012 (Foto © 2012 Ing. Přemysl Pálka)Dobrovolný svazek obcí Modré Hory zahájil předprodej vstupenek na SPOLEČENSKÝ PLES MODRÝCH HOR, který se koná 15. února 2014 v 19.30 hod. v sokolovně ve Vel- kých Pavlovicích. K tanci a poslechu bude hosty doprovázet SALONNÍ ORCHESTR BRNO. Vstupenky v předprodeji pořídíte za 150,- Kč, na místě pak za 200,- Kč. Podrobný program a informace o předprodeji po kliknutí na „vice zde“
  více
 • Právě vychází vánoční Velkopavlovický zpravodaj

  Vážení návštěvníci webových stránek města Velké Pavlovice! Jen za několik málo dnů dorazí do poštovních schránek našich občanů  letošní poslední, tedy šesté, vánoční vydání Velko- pavlovického zpravodaje. V elektronické podobě si zpravodaj můžete přečíst již nyní. Barevnou obálku s fotogalerií z dění během měsíců října, listopadu a prosince 2013 otevřete po kliknutí ZDE, textovou část o 32 stranách po kliknutí ZDE. Redakce Velkopavlovického zpravodaje Vám přeje příjemné adventní počtení, radostné Vánoce a mnoho štěstí do nadcházejícího nového roku 2014...

  více
 • Florbalové čtvrtky

  Okrskové kolo ve florbaleZákladní škola Velké Pavlovice se stala  pořadatelem, jako každý rok, okrskových kol ve florbale mladších a posléze i starších žáků. Mladší žáci sehráli svoje kolo již ve čtvrtek 5. prosince - tedy na Mikuláše. Žádný bohužel do sportovní haly nepřišel. Celkem 6 škol svedlo souboj o 2 postupová místa do okresního kola, které se bude hrát 18. prosince 2013 v městské hale v Mikulově. Družstva byla letos svorně výkonostně vyrovnaná a tak rozhodoval každý vstřelený gól. A jak klání dopadlo? Postupujícími školami se staly ZŠ Nikolčice a Gymnázium Velké Pavlovice.

  více
 • Pomůžeme Erice k zakoupení chodítka?

  Erika studuje ve třetím ročníku na našem gymnáziu. Od narození trpí dětskou mozkovou obrnou. Potřebuje celodenní péči, kterou ji poskytuje její rodina. Erika se pohybuje na invalidním vozíku. Pravidelně absolvuje rehabilitace, kde jí bylo doporučeno chodítko. Toto by Erice pomohlo ve vertikalizaci, následné chůzi a hlavně od bolesti zad a krční páteře. Na chodítko však zdravotní pojišťovna nepřispívá. Více informací ZDE.

  více
 • Pozvánka na jednání honebního společenstva

  Foto © 2012 Ing. Zdeněk KarberHonební společenstvo Velké Pavlovice zastoupené honebním starostou Janem Krejčiříkem zve všechny členy honebního společenstva na jednání valné hromady Honebního společenstva Velké Pavlovice, které se bude konat dne 29. prosince 2013 v 8.00 hod. na myslivně ve Velkých Pavlovicích. Pozvánka s podrobným programem ke stažení ZDE.
  více
 • Malé zpěvačky koledovaly u bořetických sousedů

  Dívčí pěvecký sboreček ZUŠ Velké Pavlovice na vánočním jarmarku v BořeticíchMalé hvězdičky pěveckého sbore- čku se mohou v těchto dnech, v období adventu, právem cítit jako celebrity na poli hudební scény. Jejich kalendář doslova nabitý zkouškami, akcemi a řadou vy- stoupení tomu jasně napovídá. Dívenky pod vedením sbormistryně Lucie Stránské a za hudebního doprovodu klávesami Mileny Karberové vy- střídaly už mnoho pódií. Naposled zavítaly do sousedních Bořetic, už tradičně podpořit program každoročního vá- nočního jarmarku. Stalo se tak v sobotu 14. prosince 2013...

  více