Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Mši o sv. Štěpánu rozezpívali a rozehráli mladí muzikanti

K vánočním svátkům ve Velkých Pavlovicích již nerozlučně patří slavnostní Svatoštěpánská mše svatá sloužená v kostele Nanebevzetí Panny Marie s hudebním doprovodem mládežnické dechové hudby ZUŠ pod vedením MgA. Zbyňka Bílka a vystoupením dívčího pěveckého sboru s paními učitelkami Květoslavou Jarošovou a Milenou Karberovou. Ne jinak tomu bylo i letos, o druhém svátku vánočním dne 26. prosince 2013.

Mši svatou celebroval místní farář P. ThLic. Marek Kardaczyński, věnována byla dle tradice chlapcům z Velkých Pavlovic.

Mladí muzikanti a zpěvačky zahráli a zazpívali během mše ty nejkrásnější české koledy a vánoční písně, hoši bravurně zatroubili několikero nádherných fanfár, za což byli panem farářem velmi pochváleni a jako poděkování dostali z jeho rukou sladkou čokoládovou odměnu.

Důstojnou a zároveň i nostalgickou vánoční atmosféru doplnila excelentní hrou na varhany Eliška Vomáčková, absolventka Konzervatoře P. J. Vejvanovského v Kroměříži.

Všem patří velké poděkování, obdiv a Vám všem krásný zbytek Vánoc...

Karolína Bártová


 

Fotogalerii z vystoupení mladých muzikantů a zpěvaček na Svatoštěpánské mši svaté
v kostele Nanebevzetí Panny Marie otevřete kliknutím na obrázek...

 

Foto © 2013 Karolína Bártová

 

 

26-12-2013-BK