Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Rozšíření kapacity MŠ v obci Velké Pavlovice

223866

Projekt

Rozšíření kapacity MŠ ve Velkých Pavlovicích

je spolufinancován Evropskou unií.

Operační program: Integrovaný regionální operační program
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_109/0010148
Příjemce dotace: Obec Velké Pavlovice
Výzva: 88. Výzva IROP - Infrastruktura pro předškolní vzdělávání (SVL) II. - SC 2.4
Specifický cíl: SC 1.2 – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu je 90% ze způsobilých nákladů

Stručný popis projektu

Cílem předkládaného projektu je rozšíření kapacity v mateřské škole ve Velkých Pavlovicích. Toto bude docíleno nástavbou stávající budovy MŠ. Dojde k otevření nové třídy.

Doba realizace projektu je do 30. 6. 2020.