Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Propagace a popularizace výzkumu a vzdělávání v oblasti bioenergetiky

 

Město Velké Pavlovice se stalo účastníkem projektu v rámci operačního programu
Vzdělání pro konkurenceschopnost s názvem:

PROPAGACE A POPULARIZACE VÝZKUMU A VZDĚLÁVÁNÍ
V OBLASTI BIOENERGETIKY

http://bioenergetikazvt.cz/
Kód projektu: CZ.1.07/2.3.00/45.0006

Dotační titul: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
* Prioritní osa 2 - Terciální vzdělávání, výzkum a vývoj
Koordinátor projektu: Zeměmělský výzkum, spol. s r. o. Troubsko * www.vupt.cz

Anotace projektu

•    Hlavním cílem projektu je cíleně propagovat přírodovědné a technické obory aktivitami směrujícími k popularizaci výzkumu a vývoje a badatelsky orientované výuce.

Pojďte s námi popularizovat bioenergetiku
•    Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko a Město Velké Pavlovice pořádalo ve dnech 6. a 7. března 2014 první setkání partnerů projektu „Propagace a popularizace výzkumu a vzdělávání v oblasti bioenergetiky“ (reg.č. CZ.1.07/2.3.00/45.0006), jehož  cílem je popularizovat výzkumné poznatky a vzdělávání v oblasti bioenergetiky podpořeného v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
•    Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko se stal již podruhé úspěšným žadatelem a vede 14 – ti členné konsorcium partnerů z řad výzkumných ústavů, tří prestižních univerzit, Asociace výzkumných organizací, středních škol a Města Velké Pavlovice. Úvodní setkání umožnilo představení jednotlivých pracovišť a aktivit projektu, jehož cílem je propagovat a popularizovat výsledky výzkumu a badatelsky orientovanou výuku v perspektivním oboru bioenergetiky. Koordinátor projektu RNDr. Jan Nedělník, Ph.D. shrnul závěry plenárního zasedání i bilaterálních diskusí takto:
„Jsem rád, že se nám podařilo získat další projekt, ve kterém můžeme navázat na aktivity transferu a popularizace výsledků aplikovaného výzkumu. Bioenergetika je prestižním oborem, náš projekt sdružuje experty zemědělství, průmyslu, energetiky, revitalizace krajiny a nabízí řadu aktivit pro žáky středních a základních škol a jejich pedagogy.“