Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Ekocentrum Trkmanka

Seznámení s vizí projektu EKOCENTRUM TRKMANKA

* rekonstrukce budovy barokního zámečku na centrum pro enviromentální vzdělávání

  • EKOCENTRUM TRKMANKA - tak se jmenuje projekt na podporu environmentálního vzdělávání, který byl Městu Velké Pavlovice schválen v rámci Operačního programu životního prostředí.
  • Hlavním cílem tohoto projektu je uplatnit získané finanční prostředky EU na rekonstrukci bývalého Zámečku. Objekt je v současné době nevyužitý, stejně jako přilehlá zahrada. Prostředky v rozsahu více než 35 miliónů korun budou využity na vybudování ekocentra, na realizaci vzdělávacích a přednáškových programů, poradenskou činnost, ubytování pro účastníky ekologického vzdělávání, na realizace výstav, konferencí či klubových setkání s tématikou životního prostředí.
  • Občanům Velkých Pavlovic je zcela jasné, proč se připravované ekocentrum bude jmenovat Trkmanka. Náš potok je zajímavým prvkem, který spojuje region a sám o sobě poskytuje zajímavý studijní materiál. Město Velké Pavlovice i mikroregion Velkopavlovicka, za podpory dobrovolného svazku obcí Modré hory, obhájily v rámci projektu potřebnost ekologické výchovy a péče v naší oblasti. Existuje možnost spolupráce a výměny zkušeností s ekocentry Pálava v Mikulově, Lipka v Brně či Chaloupky u Třebíče. Významná je existence nejméně 3 středních škol v nejbližší dojezdové oblasti i řady míst přímo ve Velkých Pavlovicích (rybník s mokřadem, relaxační zóna parku, turistický areál rozhledny Slunečná či možnost spolupráce s a.s. Hantály), které je možno propojit s environmentální výchovou a činností ekocentra ve městě.
  • Významná je také skutečnost, že se městu Velké Pavlovice podařilo do projektu zapojit celou řadu partnerů, od již zmíněných svazku obcí Modré hory, a. s. Hantály či Centrum ekologické výchovy Pálava, až po Mikroregion Hustopečsko, Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR, Správu CHKO Pálava či Forum Moravium.
  • Jediným rizikem, které v současné době vzhledem k projektu existuje, je nebezpečí změny politiky Českého státu vzhledem k čerpání dotací z prostředků EU prostřednictvím jednotlivých ministerstev a krajů. 
Nově zrekostruovaná budova velkopavlovického zámečku na EKOCETRUM TRKMANKA
byla slavnostně otevřena dne 31. srpna 2012.

 

Slavnostní otevření Ekocentra Trkmanka - 31. srpna 2012
VIDEOSTUDIO GRÉGR Velké Pavlovice © 2012 Město Velké Pavlovice

 

Sběrný dokument o rok a půl trvající
rekonstrukci zámečku na Ekocentrum Trkmanka
VIDEOSTUDIO GRÉGR Velké Pavlovice © 2012 Město Velké Pavlovice

 


Informační panely - Zámek Velké Pavlovice

1. IP * ZÁMEK VELKÉ PAVLOVICE
- Historické fotografie
2. IP * ZÁMEK VELKÉ PAVLOVICE
- Přestavba na Ekocentrum Trkmanka (Technická data & rozpočet)
3. IP * ZÁMEK VELKÉ PAVLOVICE
- Průběh rekonstrukce v letech 2011-2012 (fotogalerie)
4. IP * ZÁMEK VELKÉ PAVLOVICE
- Budova zámečku po rozsáhlé rekostrukci na Ekocentra Trkmanka - rok 2012 (fotogalerie)
5. IP * VINNÉ SKLEPY FRANTIŠKA LOTRINSKÉHO, a. s.
- Historie, průběh rekonstrukce, technická data, fotografie