Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Podpora transferu inovací v zemědělství, potravinářství a oblasti bioenergií do praxe

 

Město Velké Pavlovice se stalo účastníkem projektu v rámci operačního programu
Vzdělání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 2.4. Partnerství a sítě s názvem:

PODPORA TRANSFERU INOVACÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ,
POTRAVINÁŘSTVÍ A OBLASTI BIOENERGIÍ DO PRAXE

www.inovacezvt.cz

Kód projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0026

Anotace projektu
•    
Jedním z projektů podpořených v rámci 31. výzva OP Vzdělání pro konkurenceschopnost, která byla zaměřena na oblast podpory 2.4. Partnerství a sítě, je projekt nazvaný PODPORA TRANSFERU INOVACÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ, POTRAVINÁŘSTVÍ A OBLASTI BIOENERGIÍ DO PRAXE. Projekt byl zahájen 1. února 2012, potrvá dva roky a bude realizován partnerskou sítí propojující tři významné moravské univerzity, prestižní zemědělské výzkumné ústavy, Moravskoslezský energetický klastr a jihomoravské Město Velké Pavlovice. Hlavním cílem projektu je podpořit vzájemnou spolupráci při transferu inovací v zemědělství, potravinářství a bioenergetice.
•    Projekt si klade za cíl vytvořit a propojit organizace špičkového výzkumu s pracovišti aplikačního sektoru a veřejné správy, vytvořit odborné zázemí rozvoje lidských zdrojů pro činnost v klastrech a platformách agrárního výzkumu a bioenergetiky a motivovat mladé vědce a studenty praktickými ukázkami využití výsledků VaV v praxi.
•    Partnery projektu jsou Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, zastoupená Ústavem technologie a mikrobiologie potravin a Ústavem biochemie a chemie potravin, Fakulty technologické; Mendelova univerzita v Brně zastoupená Ústavem pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství Fakulty Agronomické; VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, zastoupená centrem ENET podpořeném v rámci druhé prioritní osy OP Výzkum a vývoj pro inovace; dále Město Velké Pavlovice, Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.; Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. zastoupený svým brněnským pracovištěm; dále Agritec Plant Research s.r.o..a Moravskoslezský energetický klastr, občanské sdružení.