Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Partnerství pro podporu popularizace VaV

 

Město Velké Pavlovice se stalo účastníkem projektu v rámci operačního programu
Vzdělání pro konkurenceschopnost s názvem:

PARTNERSTVÍ PRO PODPORU POPULARIZACE VaV
A DALŠÍ VZDĚLÁNÍ V OBLASTI POPULARIZACE
TRANSFERU TECHNOLOGIÍ V OBLASTI ZEMĚDĚLSTVÍ,
POTRAVINÁŘSTVÍ A BIOENERGETIKY

www.popularizaceapr.cz
Kód projektu: CZ.1.07/2.3.00/35.0013

Anotace projektu
•    Hlavním cílem projektu je podpora popularizace výsledku VaV v oblasti zemědělství, potravinářství a bioenergetiky, které bude dosaženo realizací PR aktivit. Dalším cílem je odborná příprava pracovníků VaV a studentů pro lepší prezentaci výsledků VaV.
•    Projekt předkládá kompetentní konzorcium partnerů, ve kterém jsou vyváženě zastupeny jak instituce VaV a jejich sdružení, univerzity a SŠ, tak společnost Česká hlava. Projekt vytvoří systematické souvislé popularizační cykly určené pracovníkům VaV, studentům VŠ a SŠ a odborné veřejnosti. Realizace vzdělávacích aktivit projektu významně zkvalitní přípravu lidských zdrojů v zapojených organizacích. Odborníci na populatizaci VaV tak budou lépe připraveni komunikovat tyto výsledky zemědělským podnikatelům, podnikatelům v oblasti potravinářství a také velmi perspektivní bioenergetiky. Tím, že bude podpořeno praktické uplatnění těchto výsledků a bude tedy podpořena konkurenceschopnost ČR vyjmenovaných oborů.