Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Informace dle zákona č.280/2009 Sb.

Informační povinnost správce daně podle § 56 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád


a) úřední hodiny pro veřejnost, ve kterých lze zejména učinit podání ústně do protokolu nebo nahlížet do spisu, a pracovní doba správce daně, ve které je otevřena podatelna správce daně


úřední hodiny:                pondělí 7:30 – 11:00    11:30 – 17:00
úterý 7:30 – 11:00    11:30 – 14:00
středa 7:30 – 11:00    11:30 – 17:00
čtvrtek 7:30 – 11:00    11:30 – 14:00

podatelna:
pondělí 7:30 – 11:00    11:30 – 17:00
úterý    7:30 – 11:00    11:30 – 14:00
středa 7:30 – 11:00    11:30 – 17:00
čtvrtek 7:30 – 11:00    11:30 – 14:00b) elektronická adresa podatelny, formy technického nosiče datových zpráv, jakož i formáty a struktura datových zpráv, které je správce daně způsobilý přijmout
           

elektronická adresa:                                     
podatelna@velke-pavlovice.cz

zprávy jsou přijímány na nosičích:  CD/DVD-ROM, flash disk

ve formátech:                                    .txt, .htm, .html, .doc, .docx, .xls, .xlsx, rtf, .pdf, .odt


c) jiné technické prostředky, jimiž lze učinit podání, které je nutné potvrdit za podmínek podle § 71 odst. 3, a jaká podání lze učinit tímto způsobem


datová schránka:                                          xvqban6        

Seznam kvalifikačních certifikátů úředních osob je k dispozici 
http://www.postsignum.cz/certifikaty_uzivatelu.html


d) čísla účtů, na které správce daně přijímá platby, a způsob označení úhrady na tyto účty podle jednotlivých daní, jejichž správa mu náleží


Veškeré místní poplatky a ostatní daňové příjmy lze hradit na účet
                         číslo 2425651, kód banky 0100
Úhrada se označuje variabilním symbolem přiděleným správcem příjmu.

e) druhy daní, které lze platit inkasem podle zákona upravujícího platební styk nebo soustředěnou platbou zajišťovanou provozovatelem poštovních služeb, a podmínky, které je při těchto platbách nutné dodržet

nelze hradit                      


f) druhy daní, které lze platit bezhotovostním převodem, k němuž je dán platební příkaz prostřednictvím platební karty nebo obdobného platebního prostředku, a podmínky, které je při těchto platbách nutné dodržet

* poplatek za obecní systém odpadového hospodářství
* poplatek ze psů 
* poplatek z pobytu
* poplatek za užívání veřejného prostranstvíPrávní předpisy, které se vztahují k působnosti správce daně
a informace o jejich změnách

* Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
ve znění zákonů č. 184/1991 Sb., č. 338/1992 Sb., č. 48/1994 Sb., č. 305/1997 Sb., č. 149/1998 Sb., č. 185/2001 Sb., č. 274/2001 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 229/2003 Sb., č. 270/2007 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 348/2009 Sb., č. 183/2010 Sb., č. 30/2011 Sb., č. 300/2011 Sb., č. 329/2011 Sb., č. 458/2011 Sb., č. 142/2012 Sb., č. 174/2012 Sb., č. 266/2015 Sb., č. 170/2017 Sb., č. 278/2019 Sb., č. 543/2020 Sb., č. 609/2020 Sb., č. 261/2021 Sb. a č. 252/2023 Sb.

* Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád,
ve znění zákonů č. 30/2011 Sb., č. 458/2011 Sb., č. 167/2012 Sb., zákonného opatření č. 344/2013 Sb., zákonů č. 267/2014 Sb., č. 375/2015 Sb., č. 298/2016 Sb., č. 368/2016 Sb., č. 170/2017 Sb., č. 94/2018 Sb.  č. 80/2019 Sb., č. 111/2019 Sb. , nálezu Ústavního soudu č. 337/2019 Sb., zákonů č. 283/2020 Sb., č. 527/2020 Sb., č. 366/2022 Sb. a 349/2023 Sb.

* Právní předpisy města Velké Pavlovice