Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Informace dle par. 26 zákona 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) ve znění pozdějších předpisů


Město Velké Pavlovice, Nám. 9. května 700/40, 691 06 Velké Pavlovice, IČ: 00283703 je povinno provádět veřejnosprávní kontroly zřizovaných příspěvkových organizací ve smyslu ustanovení par. 27 odst. 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).  

Dle par. 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) oznamujeme, že v roce 2020 proběhly kontroly v těchto příspěvkových organizacích:

Ekocentrum Trkmanka dne 29.7.2020
Gymnázium Velké Pavlovice dne 16.7.2020
Mateřská škola Velké Pavlovice dne 21.7.2020
Základní škola Velké Pavlovice dne 18.8.2020

Kontroly byly zaměřeny na zaúčtování a využití příspěvků poskytnutých zřizovatelem, na kontrolu účetních dokladů, pokladny, stavy bankovních účtů v účetním období leden – červen 2020.

V rámci kontrol nebyly zjištěny žádné nedostatky.