Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Informace dle zákona č. 565/1990 Sb.


Informace dle § 14a odst. 5 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Městský úřad Velké Pavlovice, jako správce poplatku, podle § 14a odst. 5 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZMP), tímto informuje poplatkové subjekty o povinnosti ohlásit údaj nebo jeho změnu podle § 14a odst. 2 ZMP. 

Povinnost ohlásit údaj nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. 

Okruh údajů zjistitelných správcem poplatku z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup a plátce poplatku tak nemá povinnost ohlásit údaj nebo jeho změnu podle § 14a odst. 2 ZMP:

  • Údaj rozhodný pro osvobození od poplatku dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2022, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství dle čl. 7 odst. 2 písm. b)

  • Údaj rozhodný pro osvobození od poplatku dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2022, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství dle čl. 7 odst. 2 písm. c)