Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Velkopavlovické tradice, z.s.

Spolek VELKOPAVLOVICKÉ TRADICE vznikl v návaznosti na aktivity realizované zaměstnanci Ekocentra Trkmanka
a zaměřené na obnovu, rozvoj a udržování místních tradic, zvyků a obyčejů.

Spolek je zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 22755:

Velkopavlovické tradice, z.s.

Hlavní 583/1
691 06  Velké Pavlovice
IČO: 060 43 704

Bankovní účet: 1023899033/6100

Spolek je dobrovolným, nevládním a neziskovým svazkem občanů založený za účelem naplňování společného zájmu, kterým je sdružování na podporu komunitně-kulturního života města Velké Pavlovice.

Účelem spolku je:

- Podpora rozvoje a udržování místních tradic a zvyků
- Vytváření podmínek pro péči a udržení tradiční lidové kultury
- Podpora rozvoje místní kultury, šetrného cestovního ruchu, tradičních řemesel
- Osvětová, kulturní, sportovní a ekologická činnost (pořádání akcí, přednášek, okrašlovacích aktivit, vydávání publikací související s činností a účelem spolku, tanečních přehlídek, vystoupení, výstav, akcí pro veřejnost)
- Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, zájmová činnost (kroužky, kluby)
- Vytvoření veřejného prostoru pro setkávání široké veřejnosti
- Upevňování regionálního povědomí
- Spolupráce s příhraničními regiony
- Ochrana přírody, zeleně a krajiny v okolí působnosti spolku
- Provozování vlastní hospodářské činnosti spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, včetně vydavatelské
- Spolupráce s občany, spolky, obcemi, státní správou a podnikateli při realizaci výše uvedených aktivit
- Cíle spolku jsou v souladu s ústavní listinou lidských práv a svobod a platných zákonů, včetně práva na soukromí

Aktivity spolku:

- Velkopavlovické ostatky
- Svatojánská noc
- Kateřinské hodečky
- DFK Floriánek
- Účast na aktivitách Města Velké Pavlovice
- Člen Komise pro kulturu, zájmovou a volnočasovou činnost

Kontakt:
Bc. Zita Dvořáková, MSc, předsedkyně spolku
e-mail: zita.platenikova@seznam.cz
Facebook: https://www.facebook.com/velkopavlovicketradice/