Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Český svaz chovatelů Velké Pavlovice

O ČSCH měl zpočátku asi 40 členů. Během let zájem o chovatelství značně vzrostl a členská základna se rozrostla až na 80 členů. Stavy chovaných zvířat se počtem členů měnily.

•    Jsou chována především tato zvířata: slepice velká, slepice zakrslých chovů, kachny, husy, králíci mnoha plemen, holubi poštovní i užitkoví, kozy, okrasné ptactvo, okrasné  kachničky, zpěvní kanáři, zlatí bažanti, akvarijní rybky. Na trh dodávají chovatelé hlavně králičí maso a vejce.
•    Chovatelství se stává náročnou záležitostí. Stále větší jsou požadavky na hlubší znalosti druhů zvířat, na kontakt s okresním veterinárním zařízením apod. Jsou vydávány odborné časopisy pro chovatele. ZO organizuje i pro nečleny očkování králíků proti moru, proti myxomatóze a proti pseudomoru holubů. Dále organizuje zdravotní prohlídky drůbeže. Tím se chovatelé vyvarovali hromadných úhynů chovných zvířat.
•    Rok 1977 byl poznamenán 20. výročím založení celostátní a místní chovatelské organizace. Největší akcí byla místní výstava zvířat ve dnech 17. a 18. září. Výstava byla na prostranství u koupaliště. Koncem října se konala výstava exotického ptactva v základní škole. Místní výstavy se konají každoročně. Členové obesílají i místní výstavy v základní škole. Dobře oceněné kusy se zúčastňují i vyšších soutěží. V roce 1979 se začalo stavět víceúčelové chovatelské zařízení, na něž ÚV ČS svazu chovatelů zapůjčil bezúročnou půjčku 180 tis. Kč. Členové si zařízení staví hlavně brigádnicky. Ve výstavbě se pokračuje každoročně. Práce na výstavní hale byla zhruba dokončena v r. 1984. Do haly byl zaveden vodovod, proveden odpad vody, hrubá omítka, venkovní fasáda, vybetonován vjezd do haly a provedena instalace plynu. V roce 1985 byla hala oplocena. V prosinci byla v místní hale okresní výstava zvířectva. Zájem o výstavu byl tak velký, že mnoho chovatelů muselo být odmítnuto pro nedostatek místa, i když je hala značně velká. Od té doby se okresní výstavy v této hale konají každoročně. Místní výstavy se teď konají každoročně v květnu. O rok později byla hala vybavena nábytkem a zařízením za 30 tis. Kč. Halu teď svaz zapůjčuje i jiným organizacím a obyvatelstvu pro společenské účely.
•    Po roce 1989 se obsah činnosti svazu pozměnil. V roce 1989 měla ZO ČSCH 82 členů, z toho bylo 18 členů mladistvých do 18 let. Místní organizace ve Velkých Pavlovicích se řadila k největším ZO na okrese Břeclav. Tento vysoký počet členů trval až do roku 1991. To bylo do doby, kdy se pozemky vracely vlastníkům. V 80. letech se dbalo o obdělání všech pozemků. Pozemky o výměře 6,3 ha, které zemědělské dužstvo nemohlo mechanizačně obdělat, přidělilo ZO ČSCH a ta je rozdělila mezi své členy. Tito pak mohli mít tuto půdu nad výměru svého záhumenku. Po roce 1991 celá řada členů z organizace vystoupila, neboť neměla již žádnou motivaci i příděly krmiva byly zrušeny. V tomto roce z organizace vystoupila polovina členů. Kroužek mladých chovatelů je před rozpadem. Výstava se teď  koná jen 1x ročně a to až v měsíci listopadu.
•   Do roku 1994 pokračovali chovatelé v dobudování chovatelského areálu. V hlavním sále provedli zateplení stropu. Tato akce byla značně nákladná. Od městského úřadu měli zapůjčeno pojízdné lešení. Dále vystavěli sklad pro uložení výstavního materiálu, částečně podsklepeného a pokladní místnosti. Vybudovali samostatný přítok vody z ulice Dlouhá. Tím byl celý chovatelský areál dostavěn. V roce 1992 okresní výbor rozprodával výstavní zařízení. Klece na králíky a holuby a voliéry pro drůbež. Městský úřad svazu bezúročně zapůjčil peníze na nákup tohoto zařízení, které svaz v roce 1994 vrátil. Tímto opatřením se velkopavlovická ZO stala zcela samostatná v otázce pořádání výstav. V roce 1994 byl evidenčně podchycen následující stav zvířat: slepice velká - 282 ks, slepic zakrslých - 36 ks, kachen - 29 ks, králíků - 166 ks, poštovních holubů - 60 ks, užitkových kolubů - 115 ks, koz - 7 ks, okrasného ptactva - 124 ks (bažanti zlatí, kachničky okrasné) a kanáři zpěvní - 4 ks. Jedná se o kmenové stavy zvířat.
•   ZO ČSCH organizuje každou druhou neděli v měsíci veřejné burzy, na kterých je možno nakoupit chovné kusy zvířat pro celou veřejnost. Tyto burzy jsou využívány i k předávání zkušeností v chovatelské činnosti i k organizování výborových schůzí a členských schůzí. Pozvánky na burzy a výstavy pravidelně uveřejňujeme v rubrice "Kalendář akcí" na titulní straně oficiálních stránek města Velké Pavlovice.

Závody poštovních holubů

•   Při závodech poštovních holubů se jedná o dosažení nejrychlejšího doletu domů na holubník. V dnešní době jsou dva způsoby zaznamenání příletu holuba.
•   První je, že chovatel čeká doma na přílet holuba a musí mu sundat gumičku s číselným kódem, která mu byla nasazena před závodem na rodový kroužek, který obdržel jako mládě. Po sundání musí tuto gumičku vložit do speciálních hodin a otočením orazit čas příletu.
•   Druhý způsob je jednodušší, ale finančně náročnější. Holubi mají na jedné noze rodový kroužek a na druhé čip se svým kódem. Chovatel nemusí být doma a po příletu je holub zaznamenán automaticky pomocí antény na bidle.

Soutěží se v několika kategoriích:

Celostátní mistrovství KT (krátké tratě)
Celostátní mistrovství ST (střední tratě)
Celostátní mistrovství DT (dlouhé tratě)
Celostátní mistrovství GM (generální)
Mistrovství ročních - Olympijská kategorie sport A, B, C, D, E
Eso holub; Eso holubice; Eso ročních; Eso holoubat
Mistrovství OS
•   Více informací o závodech poštovních holubů můžete získat na * www.postovniholub.cz

Předseda ČESKÉHO SVAZU CHOVATELŮ Velké Pavlovice
Josef PRÁT

Hlavní 70, 691 06  Velké Pavlovice, tel.: 519 428 924, 721 600 172

Další kontakty:
Antonín KOMOSNÝ, tel.: 774 326 270
Vincent HIRČÁK, tel.: 519 428 224
Bronislav PROCINGER, tel.: 777 913 184

168305