Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Český svaz včelařů Velké Pavlovice

Ve Velkých Pavlovicích se chovaly včely od nepaměti. Včelařilo se však primitivně, nevyplácelo se, nemělo většího hospodářského významu. S rozvojem ovocnářství si uvědomovali místní občané důležitost včel při opylování ovocných stromů a chov včel se počal rozšiřovat.

•   Včelařský spolek ve Velkých Pavlovicích byl založen roku 1909. Tak přešel spolek z původní svépomocné organizace v organizaci, která propaguje racionální způsob chovu včel, pořádá včelařské přednášky, propaguje umělý chov matek, stará se o rozšiřování včelí pastvy. Význam chovu včel je v opylování ovocných stromů a rostlin pěstovaných na semeno (jetel, vojtěška, řepka).
•   Za posledních 50 let se pohyboval počet včelstev od 500 až po 800. Výnos jednoho včelstva býval každý rok různý podle klimatických podmínek. V roce 1980 se uvádí 8 kg medu na jedno včelstvo, se kterým se kočovalo. Podmínky pro včelaření se zhoršily, počty včelstev a včelařů klesaly, když se začalo ve větší míře používat jedovatých postřiků na hubení chorob a škůdců. Situace se zlepšila, jakmile zemědělské podniky začaly vyhlašovat postřikové dny. V roce 1986 se vyskytla i u včel místních včelařů nebezpečná virová choroba „varoáza“. Tato choroba je zatím nevyléčitelná. Preventivně se tato choroba léčí Taktikem. Léčení je proti varoáze pro všechny členy povinné. Rozšíření této nemoci se každým rokem diagnostikuje a to povinným odběrem vzorků.
•   ZO ČSV Velké Pavlovice sdružuje včelaře z 10 obcí: Bořetice, Kobylí, Němčičky, Starovičky, Velké Pavlovice, Vrbice, Zaječí, Nové Mlýny, Přítluky, Lednice a ZD Kobylí. Organizaci řídí 11 členný výbor, z každé obce je zastoupen důvěrník. Včelaři chovají včely převážně ze záliby. V důsledku rozšíření nemoci varoázy včelstev ustále ubývá. V roce 1990 bylo v základní organizaci 810 včelstev a 74 včelařů, v roce 1994 51 včelařů se 477 včelstvy.
•   ZO organizuje pro své členy odborné přednášky a pořádá zájezdy do vzorových včelařských chovů. Navštívili včelíny v Rosicích, Třebíči, ve Znojmě a v jižních Čechách. Rozděluje svým členům státní příspěvek, který činí 35,- Kč na 1 včelstvo. Zajišťuje pro členy léčiva proti nemocem včel. Dále ZO organizuje kočování včelstev, jednak k zemědělským kulturám za účelem opylení (sady, řepka, okurky, slunečnice a vojtěška), a také do lesů a na akát za účelem zvýšení výnosu medu.
•   Svaz pořádá výstavy včelařské, kurzy chovu matek, kurzy pečení medových perníků a vaření medoviny. ZO se nedaří navázat kontakt s mládeží, většina včelařů je staršího věku.

Předseda ČESKÉHO SVAZU VČELAŘŮ Velké Pavlovice
Josef PRÁT

Hlavní 70, 691 06  Velké Pavlovice, tel.: 519 428 924, 721 600 172 

168333