Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Klub sportovního rybářství - TJ Slavoj

Předseda a jednatel KLUBU SPORTOVNÍHO RYBÁŘSTVÍ Velké Pavlovice
Karel HOVĚZÁK

tel: 602 767 876, e-mail: karel.hovezak@mosslogistics.cz 

Výbor:
Předseda * Hovězák Karel
Pokladník * Šula Jiří ml.
Hospodář * Hicl Zdeněk
Členové * Levčík Zdeněk, Úlehla Martin

Kontrolní a revizní komise:
Buchta Zdeněk, Hicl Josef, Vojta Petr

Správce rybářské bašty * Hlávka Antonín

Stanovy Klubu sportovního rybářství TJ Slavoj Velké Pavlovice * ke stažení ve formátu PDF ZDE
Rybářský řád Klubu sportovního rybářství TJ Slavoj Velké Pavlovice * ke stažení ve formátu PDF ZDE

Z historie a současnosti velkopavlovických rybářů

•   O rybnících a rybaření ve Velkých Pavlovicích je zmínka již v dávné minulosti. I ve znaku městyse je část rybářství – modré pole se šípem.
•   Kolem Velkých Pavlovic bylo několik rybníků, které napájela říčka Trkmanka. Rozsáhlé rybníky byly vysoušeny v minulém století. Při výstavbě cukrovaru v roce 1866 byly pro potřebu cukrovaru vybudovány 2 rybníky „Zámecký“ a „Velký“. Za první světové války byl vybudován ještě menší rybník zvaný „Taliánek“. Všechny byly napájeny stavidlem z Trkmanky. V roce 1950 byl Taliánek zavezen.
•   V roce 1953 si rybníky ponechaly JMDZ a daly je k dispozici kroužku rybářů při JMDZ, který byl řízen již rybářskými pravidly. V roce 1960 při regulaci Trkmanky bylo zrušeno stavidlo a tím byly rybníky bez přítoku vody. Voda z Trkmanky se začala přečerpávat elektrickým čerpadlem. Od roku 1960 zde dosáhlo rybaření vysoké úrovně. Rybáři si svépomocí vybudovali násadový rybníček z odpadových jam bývalého cukrovaru a horlivě pečovali o stav ryb v rybníce. Každoročně vychovali v násadovém rybníčku asi 15.000 kusů ryb velikosti až 15 cm. Tím se rybaření stalo lákavé a počet členů vzrůstal.
•   První rybářské závody se konaly ve Velkých Pavlovicích v roku 1960. V roce 1963 při budování koupaliště se započalo se zavážením zámeckého rybníka. Zavážel se až do roku 1970. Od té doby se nasazují do rybníka již jen kapři. Každoročně pořádali rybáři závody, které sledovalo mnoho příznivců tohoto sportu. Přicházelo k úhynu ryb tuhou zimou, suchým létem, ale nejvíce úhynu ryb bylo vlivem otravy.
•   Podle záznamů byl uloven v rybníce nejtěžší kapr o váze 8,5 kg, štika 6 kg a největším úlovkem byl sumec o délce 121 cm a váze 15,10 kg.
•   Svaz promítal pro členy a mládež odborné filmy, školení žáků bylo zakončeno úspěšnými zkouškami pro povolení lovu na udici. V 80. letech patřili naši rybáři k nejaktivnějším v Jihomoravském kraji. V roce 1981 byla místní skupina začleněna do místní odbočky ve Velkých Bílovicích. Organizace Velké Bílovice je tvořena z 28 obcí ze 2 okresů. Od Velkých Bílovic až po Ždánice – povodí Trkmanky a Prušánky. Členy a ostatní občany informuje o své činnosti pravidelně měsíčně prostřednictvím vývěsních skříněk v obci. Členové se zúčastňují různých rybářských závodů. Proškolují se v různých seminářích v odborné činnosti. V souvislosti se společenskými změnami na sklonku roku 1989 byla na členských schůzích roku 1990 napadnuta linie demokratického centralismu, která nepřistupovala k pružnému hospodaření v jednotlivých revírech. Na základě nových stanov v roce 1990 již Moravského rybářského svazu byla dána organizacím větší pravomoc a volnost v rozhodování. V mateřské organizaci Velké Bílovice se již v této době objevily silné snahy o vystoupení ze svazového hospodaření a rybolovu. Na základě tohoto rozhodnutí od roku 1991 opustili naši místní skupinu rybáři z Němčiček, Bořetic a velká část i z Velkých Pavlovic. Tito rybáři přešli do sousedních obcí, které setrvaly u Moravského rybářského svazu. Jelikož se negativně projevil i velký úhyn ryb v našem rybníku v roce 1992 aktivita členů poklesla na minimum, hrozila možnost rozpadu místní skupiny Velké Pavlovice. V tomto roce zemřel i dlouholetý rybář, funkcionář a obětavý člen místní skupiny pan František Přibyl.
•   V roce 1994 rybáři jezdí za rybolovem do Velkých Bílovic, Čejče a do Brumovic. Přesto byl učiněn pokus o obnovení života v rybníku a byl do rybníka vysazen 1 q kaprů a několik kusů plevelní ryby.

Rybolovná technika ve Velkých Pavlovicích

•   Kořeny rybolovné techniky, v zahraničí známé jako Casting sport, lze najít v období po 1. světové válce v Anglii. Souviselo to s bouřlivým vývojem rybářského náčiní a potřebou rybářů se navzájem poměřovat nejen v tom, kdo více chytí, ale také kdo dál a přesněji dohodí. Z praktických důvodů se rybáři z vodních ploch brzy přestěhovali na louky a hřiště, kde bylo možno snáze provádět bodování a měření dosažených výkonů. Časem byla založena mezinárodní federace, která přesně stanovila v jakých disciplínách a podle jakých pravidel se bude soutěžit. V Československu byly první závody uspořádány v roce 1929 v Jindřichově Hradci. Rozmach nastal v 50. a 60. letech, kdy se československá rybolovná technika stala součástí ČSTV a byla přijata do světové organizace sdružující rybářské sporty CIPS.
•   Počátky rybolovné techniky v našem městě sahají někam do 2. poloviny 70. let, kdy vedl rybářský kroužek místní skupiny Českého rybářského svazu ve Velkých Pavlovicích pan Jiří Šula.
•   Až do roku 1982 se mladí závodníci zúčastňovali jen soutěže Zlatá udice, kde rybolovná technika tvořila jednu ze tří soutěžních odvětví, a to pouze po okresní kolo. Průlom nastal v roce 1983, kdy družstvo Velkých Pavlovic vyhrálo okresní kolo a postoupilo do kola krajského.
•   Již v roce 1985 byl Jiří Šula ml. nejlepším žákem v kraji, v celostátním kole Zlaté udice získal bronzovou medaili v jednotlivcích a na mistrovství ČSSR žáků se umístil na 5. místě. Následně získal několik medailí i v kategorii dorostu a stal se členem reprezentačního týmu ČSSR. Za svou kariéru získal 7 titulů mistra republiky a k tomu 10 stříbrných a 13 bronzových medailí. Medailových úspěchů v rámci naší republiky dosáhli i Zdeněk Grůza, Radim Buchta, Vladimír Šula a Josef Hicl.
•   Dalším velmi úspěšným závodníkem byl Marek Halm. Z jeho výsledků můžeme vyzdvihnout:  2001 - bronz v soutěži družstev na M ČR žáků, 2002 - bronz z mušky dálky na M ČR žáků, 2003 - zlato z mušky dálky obouruč a bronz ze zátěže dálky obouruč na M ČR juniorů, 2004 - zlato v mušce dálce na M ČR juniorů, 5. místo v pětiboji, 2005 - stříbro v mušce dálce a 4. místo v pětiboji na M ČR juniorů a hlavně bronz v mušce dálce, 7. místo v pětiboji a zlato v soutěži družstev na MS juniorů ve švédském Malmö. V průběhu reprezentační kariéry vybojoval vítězství v pětiboji v kategorii juniorů na 2 mezinárodních závodech Evropského poháru - Velké ceně ČR v Českých Budějovicích a Velké ceně Slovenska v Nových Zámkách, kde navíc vytvořil 3 nové světové juniorské rekordy: v pětiboji výkonem 524,25 bodů, v mušce dálce hodem dlouhým 66,80 metrů a v zátěži dálce jednoruč hodem 74,10 metrů. Na domácí scéně získal jednou druhé a dvakrát třetí místo v závodech Českého poháru, celkově mu patřila v seriálu 3. příčka.
•   V posledních letech sklízí velké úspěchy naše historicky nejúspěšnější závodnice, Julie Šulová. Nejdříve sbírala zkušenosti a úspěchy v soutěži Zlatá udice, kde se jí 2x podařilo vyhrát kategorii děvčat na národním kole (2017, 2018).
•   Od 15-ti let se již specializovala jen na rybolovnou techniku. Výčet jejích domácích medailových umístění by zabral samostatnou stránku. Tak jen z těch nejvýznamnějších: Mistryně ČR v celkovém pořadí v kat. juniorek v roce 2019, stříbrná v letech 2020 a 2021, v žákyních 2x stříbrná v letech 2017 a 2018. Celková bilance medailí získaných v jednotlivých disciplínách a družstvech na mistrovstvích ČR žáků, juniorů a kadetů: 14 zlatých, 15 stříbrných a 8 bronzových.
•   Od roku 2019 je členkou reprezentačního týmu ČR. Na 2 Mistrovstvích světa, kterých se mohla zúčastnit obsadila 2x 4. místo v celkovém pořadí (2019 a 2021), v jednotlivcích vybojovala titul mistryně světa v zátěži dálka, k tomu přidala 1 stříbrnou a 2 bronzové medaile v dalších disciplínách. Titul mistryně světa získala i v soutěži týmů. Mezi další mezinárodní úspěchy patří 2x 2. místo v celkovém pořadí Světového poháru (2019 a 2021).

168270

Klub sportovního rybářství při TJ Slavoj Velké Pavlovice