Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Myslivci Velké Pavlovice, z.s.


Krátce z historie myslivců

Cvičnou střelnici začalo sdružení budovat v roce 1975 a dokončili ji oplocením v roce 1984. Sdružení  provádí odchyt zajíců a jejich prodej do jiných honiteb pro osvěžení tamnější krve. Například v roce 1977 byl zajíců velký nadstav a ti způsobili velké škody na vinicích stromcích a ozimech. Byla upravena a dána do provozu odchovna bažantů ve Špitálku. Kuřata jsou pak vypouštěna do honitby. Pro osvěžení krve se nakupují kuřata i z jiných revírů.

Ze současnosti Myslivecké jednoty Velké Pavlovice

•   Myslivecká jednota se sídlem ve Velkých Pavlovicích má celkem 43 aktivních členů. Jednotu spravuje 7členný výbor v čele s předsedou sdružení. Nejvyšším orgánem je členská schůze, která rozhoduje o všech důležitých rozhodnutích. Správnost činnosti kontroluje 3členná komise.
•   Činnost jednoty je rozdělena do několika bodů. Již tradičně pořádáme myslivecký ples pro širokou veřejnost. V červnu proběhly střelecké závody ve střelbě na asfaltové terče. Dalším bodem naší činnosti je péče o zvěř, tzn. ochrana zvěře, zajištění krmiva pro zimní strádání a v neposlední řadě údržba a výroba různých mysliveckých zařízení.
•   Hlavní činnost jednoty je však v honitbě, a proto vám ji stručně představujeme. Honitba hraničí s těmito sousedy: Starovičky, Horní Bojanovice, Bořetice, Němčičky, Vrbice, Velké Bílovice a Rakvice.
•   Hlavní zvěří, která se zde vyskytuje je srnčí, zajíc, bažant, kachna divoká a koroptev. Ze škodné zvěře je to liška, jezevec, kuna, straka, vrána a různé druhy chráněných dravců. Občas se zde vyskytne i prase divoké.
•   V současnosti spolupracujeme s odborem životního prostředí při pozorování vlhy pestré a při kroužkování sovy pálené. Naše honitba byla zařazena mezi území s intenzivním chovem koroptve.
•   Myslivecké sdružení pořádá plesy a podílí se na pořadatelství slavností " Velkopavlovické vinobraní". V roce 1988 se myslivci rozhodli postavit loveckou chatu a začali s přípravou stavby. Stavbu dokončili v roce 1993 v září a areál slavnostně otevřeli pořádáním slavnosti vinobraní.

1. okresní střelby mysliveckých sdružení okresu Břeclav

•   15. dubna 2007 proběhly 1. okresní střelby mysliveckých sdružení okresu Břeclav. Střeleb se zúčastnilo 14 tříčlenných družstev. Vítězem se stalo družstvo z Horních Bojanovic s nástřelem 108 terčů, druhé skončilo družstvo z Hustopečí s nástřelem 105 terčů a Velké Pavlovice se umístily na velmi úspěšném třetím místě s 99 terči. Další střelecké závody se budou konat 24. června 2007 na střelnici v Šakvicích.
•   Střeleb na loveckém kole O pohár starosty města Velké Pavlovice se 15. června 2008 zúčastnilo rekordních 53 střelců. K hojné účasti určitě přispěly i nové automatické vrhačky terčů. Do finálového rozstřelu postoupilo 6 střelců se součtem bodů 54 a výše. Vítězem střeleb se stal pan Procingr (ze Znojma) druhé místo si vystřílel Lubomír Chylík a třetí Milan Svoboda.

Předseda zapsaného spolku MYSLIVCI Velké Pavlovice
Ing. Jaroslav BENDA Ph.D.

tel: 777 004 453, e-mail: znalec@jarabenda.cz

Členové výboru:
Bronislav PROCINGER * místopředseda
Josef ULICA * hospodář
Lukáš KRAJCAR * jednatel
Michal GRŮZA * pokladník
Pavel KREJČIŘÍK * kulturní referent
Jaroslav HLÁVKA ml. * střelecký referent
Bronislav PROCINGER * kynologický referent 
Drahomír SYROVÁTKA * předseda revizní komise

168302