Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Fotogalerie z akcí

Rok 2024

Březen
Noc s Andersenem na téma Dobrodružné cesty Petra Síse

Rok 2023

Červen
Pasování prvňáčků na čtenáře
Květen
Beseda se spisovatelem a milovníkem Krušných hor ŠTĚPÁNEM JAVŮRKEM
Páťáci se vydali do světa plného fantazie a představivosti
Duben
Vernisáž výstavy PŘES ZRCADLO - inscenované fotografie slovenského autora Stanislav Fehéra 
Březen 
Noc s Andersenem na téma knihy FERDA MRAVENEC Ondřeje Sekory

Rok 2022

Prosinec
Sedmihodinový maraton s desítkami her na radnici
Listopad
Beseda se spisovatelko Markétou Lukáškovou
Žáci 4. tříd Základní školy Velké Pavlovice na besedě v knihovně
Vernisáž výstavy PROSTOR, KTERÝ MĚ OBKLOPUJE
Říjen
RaČte s dětmi s knihou Kdo roste v lese
Září
Dýňobraní pod rozhlednou Slunečná
Červen
Pasování prvňáčků Základní školy Velké Pavlovice na čtenáře
Květen
Loupežnické party čtvrťáků se vydaly i za pokladem
Klíček k radosti * Cesta vody
Jak druháci rozplétali pohádková klubka
I malým nečtenářům se mezi knihami líbí
Noc s Andersenem na téma Josef Lada a jeho pohádky
Duben
Výstava ŠIKOVNÉ RUCE - výstava výrobků velkopavlovických spoluobčanů (vernisáž)

Rok 2021

Listopad
Žáci 5.A třídy Základní školy Velké Pavlovice na besedě v knihovně na téma "dobrodružná literatura"
Říjen
Žáci 3. tříd Základní školy Velké Pavlovice na besedě v knihovně s knihou KOČKOPES KVÍDO
Září
Dýňobraní pod rozhlednou Slunečná
Červen
Pasování prvňáčků Základní školy Velké Pavlovice na čtenáře
Duben

Výstava LIDÉ V POHYBU na na oddělení radiodiagnostiky Polikliniky Břeclav 

Rok 2020

Leden
Představení pro děti loutkového divadla Radost z Břeclavi * Pohádka Perníková chaloupka
Únor
RaČte s dětmi s knihou ŠTUCLINKA A ZACHUMLÁNEK, František Nepil
Beseda s poutníkem MARTINEM NOVÁKEM z Kobylí - 3200 km do Santiaga de Compostela za sv. Jakubem
Březen
Montessori školka KLÍČEK K RADOSTI na besedě v knihovně na téma LET DO VESMÍRU
RaČte s dětmi s knihou BYLO JEDNOU JEDNO LOUTKOVÉ DIVADLO, Eduard Petiška
Červen
Pasování prvňáčků Základní školy Velké Pavlovice na čtenáře
Září
VESELÉ DÝŇOBRANÍ pod rozhlednou Slunečná 2020

Rok 2019

Leden
Instalace výstavy "Tak to vidím já" fotografky paní Jany Vondrové
v Knihovně Jiřího Mahena Brno, pobočka Starý Lískovec

Březen
První setkání v novém klubu RaČte s dětmi
Beseda s PeadDr. Jiřím Jilíkem o žítkovských bohyních
Třída Sluníčka z Mateřské školy V. Pavlovice na jarní besedě v knihovně
X. ročník * NOC S ANDERSENEM 2019 s knihou JÁ BARYK Františka Nepila 
Děti z mateřské školy na cestě za pokladem a na besedě s knihou Lily a Momo
Duben
Druhé setkání klubu RaČte s dětmi s knihou Gruffalo
Vernisáž jarní výstavy fotografií OBJEKTIV 2018
Květen
Třetí setkání klubu RaČte s dětmi s knihou Maminka je nejsilnější na světě
Červen
Divadelní představení pro seniory v mateřské škole
- Sluníčka & Cesta kolem světa; Kuřátka & Ať žijí duchové

Čtvrté setkání klubu RaČte s dětmi s knihami Hry a hrátky se zvířátky, Tonda dobrodruh a Pes nám spadla
Pasování prvňáčků Základní školy Velké Pavlovice na čtenáře
Září
Veselé Dýňobraní pod rozhlednou Slunečná - 10. ročník
Říjen
Beseda se spisovatelkou Alenou Mornštajnovou, autorkou oblíbené knihy Hana
Halloweenské odpoledne se strašidly
Listopad
Vernisáž výstavy fotografií Lidé v pohybu
Páté setkání klubu RaČte s dětmi s knihou Zuzanka a ježeček
Deskové hry pro podzimní dny
Klíček k radosti v knihovně
Celé Česko čte dětem - Děti ze třídy Kuřátka MŠ V. Pavlovice četly v knihovně
Prosinec
Zimní tvoření s předčítám vánočních příběhů

Rok 2018

Leden
Beseda pro seniory - Nejenom Stoletý stařík
Březen
IX. Noc s Andersenem 2018
Beseda se spisovatelkou Danou Šimkovou na téma Marie Terezie
Duben
Malování vodou pro nejmenší "čtenáře"
Květen
Nová mateřinka Klíček k radosti poprvé na návštěvě městské knihovny
Červen
Oslava Mezinárodního dne dětí v knihovně
Pasování prvňáčků na čtenáře 2018
Září
Veselé dýňobraní pod rozhlednou Slunečná - 9. ročník
VIDEOREPORTÁŽ RTV Jih - Veselé dýňobraní * spustíte kliknutím ZDE
Říjen
Vernisáž výstavy 3ZASTAVENÍ 
VIDEOREPORTÁŽ RTV Jih - 3 ZASTAVENÍ ve Velkých Pavlovicích * spustíte kliknutím ZDE
Listopad
Besešda pro ZŠ - Chaloupka na vršku
Prosinec
Předvánoční tvoření pro děti a jejich rodiče

Rok 2017

Leden
Jízlivý glosátor v podání Divadla Boleradice
Březen
Vernisáž výstavy "Jedinečnost okamžiku"
Setkání s Věrou Fojtovou
Noc s Andersenem na téma " Čtyřlístek"
Květen
Besedy pro ZŠ
Hravé odpoledne ke Dni dětí
Pasování prvňáčků na čtenáře
Červen
Foto-workshop "Jak se fotí městská architektura a památky"
Září
Veselé dýňobraní pod rozhlednou Slunečná
Říjen
Týden knihoven
Prima gymnázia na besedě v knihovně
Prosinec
Školní družina v knihovně
Předvánoční hravé odpoledne pro děti

Rok 2016

Únor
Beseda pro MŠ Velké Pavlovice na téma "Povíš mi to?"
Duben
Výstava výtvarných prací z Noci s Andersenem
Noc s Andersenem na téma „Pohádkové bytosti a strašidla“
Beseda pro žáky 6. tříd ZŠ Velké Pavlovice na téma Božena Němcová
Beseda s Arnoštem Vašíčkem
Květen
"Matýsci" z Matessu v knihovně
Červen
Pasování prvňáčků na čtenáře, třída 1.A - I.
Pasování prvňáčků na čtenáře, třída 1.A - II.
Pasování prvňáčků na čtenáře, třída 1.B - I.
Pasování prvňáčků na čtenáře, třída 1.B - II.
Třída Kuřátek z MŠ si vyzkoušela program ke Dni dětí "Jedeme na výlet!"
Září
Veselé dýňobraní 2016
Říjen
Beseda se spisovatelem Vlastimilem Vodruškou
Týden knihoven - Celé Česko čte dětem (MěK pro ZŠ V. Pavlovice)
Vernisáž výstavy fotografií "Plenér Rozbehy 2016" ve výstavním sále velkopavlovické radnice
Listopad
Vernisáž výstavy makro snímků Ing. Marie Holáskové v Záhorském osvětovém středisku v Senici
Prosinec
Vánoční čekání s Chaloupkou na vršku - program pro mateřskou školu

Rok 2015

Duben
Noc s Andersenem s tématem „Jan Drda“
Květen
Pohádkové odpoledne ke Dni dětí na téma „Krtek Zdeňka Millera“
Červen
Pasování prvňáčků na čtenáře pro 1. třídy ZŠ Velké Pavlovice * I.
Pasování prvňáčků na čtenáře pro 1. třídy ZŠ Velké Pavlovice * II.
Říjen
Beseda s Evou Staschou

Rok 2014

Únor
Beseda pro seniory „Kultura ve městě v roce 2014“ pro veřejnost
Březen
Vzdělávací program etikety pro děti z MŠ Velké Pavlovice na téma knihy „Dědečku, povídej!“ * I.
Vzdělávací program etikety pro děti z MŠ Velké Pavlovice na téma knihy „Dědečku, povídej!“ * II.
Duben
Vernisáž výstavy velkopavlovických fotografů s názvem „Zastavený čas“ pro veřejnost
Noc s Andersenem na téma „Lidový rok“ * I.
Noc s Andersenem na téma „Lidový rok“ * II.
Červen
Pasování prvňáčků na čtenáře pro 1. třídy ZŠ Velké Pavlovice * I.
Pasování prvňáčků na čtenáře pro 1. třídy ZŠ Velké Pavlovice * II.
Pohádkové odpoledne ke Dni dětí na téma „Zvířata a zvířátka“
Srpen
Odpoledne pro děti - deskové hry
Září
Veselé dýňobraní pod rozhlednou Slunečná * I.
Veselé dýňobraní pod rozhlednou Slunečná * II.
Veselé dýňobraní pod rozhlednou Slunečná * III.
Veselé dýňobraní pod rozhlednou Slunečná * IV.
Říjen
Literární pořad pro 4 třídy dětí z MŠ a pro 1. třídy  ZŠ Velké Pavlovice „O Budulínkovi“
Vernisáž výstavy fotografií členů Fotoklubu při ZOS Senica „Slovenské pohledy 2014“
Setkání se spisovatelem a scénáristou dr. Arnoštem Vašíčkem“ pro veřejnost
Listopad
Beseda s Márovými pro veřejnost