Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Služby


Služby poskytované MĚSTSKOU KNIHOVNOU Velké Pavlovice

  • absenční půjčování beletrie, naučné literatury a časopisů všem zaregistrovaným uživatelům
  • knihy z výměnného fondu (VF) v pravidelně obměňovaných souborech pro širší nabídku titulů
  • zprostředkování literatury z jiných knihoven prostřednictvím MVS (meziknihovní výpůjční služba)
  • bezplatný přístup k internetu pro všechny zájemce (6 míst)
  • zprostředkování výpůjček zvukových knih
  • možnost zarezervovat si rozpůjčené knihy
  • možnost využití kopírovací služby a tisku na TIC
  • kulturně výchovná činnost pro školy a veřejnost: návštěvy knihovny, vzdělávací programy, besedy, zábavná odpoledne pro děti, Noc s Andersenem, akce v rámci Měsíce čtenářů a Týdne knihy, setkání se známými osobnostmi, výstavní činnost, organizace návštěv divadelních představení, organizace zájezdů pro občany

Obalování knih a sešitů

Knihovnice městské knihovny obalí do průhledné knižní fólie dle potřeby rodičů, žáků i studentů knihy a sešity netypických formátů, na které není možné sehnat odpovídající obal.

 

Cena za obalení 1 kusu * 10,- Kč

Zatavení dokumentů do fólií

Dále nabízí knihovna zatavení dokumentů do pevné průhledné fólie formátu A4 nebo A3.

 

Cena za zatavení 1 kusu:
Fólie formátu A4 * 20,- Kč
Fólie formátu A3 * 30,- Kč

Pomůcky budou obaleny nebo zataveny dle možností na počkání nebo nejdéle do 120 minut.