Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

On-line katalog CLAVIUS


ON-LINE katalog knih Městské knihovny Velké Pavlovice

Několik tipů a rad jak pracovat s ON-LINE katalogem CLAVIUS

Pro práci a vyhledávání v ON-LINE katalogu CLAVIUS naší knihovny klikněte zde
* ON-LINE katalog CLAVIUS Velké Pavlovice


JAK SI VYHLEDÁM KNIHU?
Jakmile si otevřete ON-LINE katalog KNIHY, můžete začít s vyhledáváním. Pokud znáte autora díla, nejdříve klikněte na první velkou ikonu AUTOR a potom, do níže uvedeného řádku, vepište jméno autora, které musí být v tomto tvaru např. Neruda,Jan - nikoli Jan Neruda. Dodržení tohoto tvaru je velmi důležité. Dávejte pozor, abyste neudělali za čárkou za přímením mezeru! Po vepsání jména buď stiskněte klávesu ENTER, nebo klikněte na ikonu START HLEDÁNÍ.

Podobným způsobem si vyhledáte knihu i dle jejího přesného názvu. Po otevření ON-LINE katalogu KNIHY kliknete na druhou velkou ikonu NÁZEV. Do níže uvedeného řádku vepište název knihy v běžném tvaru, např. Povídky malostranské a stiskněte klávesu ENTER nebo klikněte na ikonu START HLEDÁNÍ.

Vyhledávání díla dle klíčových slov se používá většinou, když čtenář nezná přesné jméno autora ani název díla anebo pokud chce vyhledat více knih v okruhu určitého zájmu. Postup je v podstatě stejný jako ve dvou výše uvedených případech. Nejdříve klikněte myší na třetí ikonu KLÍČOVÉ SLOVO a vámi určené slovo opět vepište do níže uvedeného řádku, např. zahrádkářství a stiskněte opět ENTER nebo START HLEDÁNÍ. Po tomto úkonu se vám objeví všechna díla z fondu knihovny, která obsahují mezi svými klíčovými slovy i slovo zahrádkářství.

CO VŠECHNO A JAKÝM ZPŮSOBEM SE MŮŽU O VYHLEDÁVANÉ KNIZE DOVĚDĚT?
Dle výše uvedeného návodu si vyhledáte např. knihu od Jana Nerudy – Povídky malostranské. Po tomto výběru se vám na obrazovce objeví jméno autora v neaktivní podobě a vedle název knihy v podobě aktivní v on-line propojení na KATALOGIZAČNÍ LÍSTEK. Po kliknutí na název díla se vám tento lístek otevře. Zjistíte zde autora díla, přesný název a všechny důležité údaje o výtisku, např. ilustrace, počet stran, rok vydání, ISBN, pořizovací cenu a dále také velmi důležitou informaci o tom, kolika výtisky tohoto díla knihovna disponuje a jestli je kniha v současné době volně k dispozici, nebo jestli je vypůjčená (INFORMACE O POČTU). V případě výpůjčky jiným čtenářem si můžete knihu jednoduše zarezervovat.

ZA JAKÝCH PODMÍNEK A JAK SI MOHU KNIHU ZAREZERVOVAT?
První podmínkou rezervace je skutečnost, že není ani jeden výtisk vámi žádaného díla volně k dispozici, tzn. že po otevření KATALOGIZAČNÍHO LÍSTKU svítí v políčku K dispozici je číslo nula. Dalším krokem je kliknutí myší na ikonu Rezervuj. Otevře se nová stránka VYTVOŘENÍ REZERVACE NA TITUL. Zde musíte vyplnit dvě políčka – do prvního řádku s popiskem Číslo Vaší průkazky vepište jednoduše vaše číslo, např. 100, do druhého řádku s popiskem PIN vepište datum svého narození v následujícím tvaru rok-měsíc-den (např. je-li vaše datum narození 12. 11. 1992 vepište 921112, nehledejte podobnost s rodným číslem, především pokud jste žena – k měsíci se zde nepřipočítává číslo 50!!!). Nyní stačí kliknout myší na ikonu Odešli a rezervace je provedena.

JAK SI VYHLEDÁM PERIODIKUM?
Periodikum (noviny, časopisy) vyhledáte téměř stejným způsobem jako knihu. V druhém řádku tabulky jsou jako báze dat uvedena Periodika vedle popisu Fond periodik, které si můžete vypůjčit v naší knihovně. V této bázi dat si můžete vyhledávat periodika dle čtyř  kritérií – název, rok, exemplář, odebírá a to vše dle obdobného návodu jako při vyhledávání knih.

CO NAJDU V ODKAZE "KNIŽNÍ NOVINKY"?
Na hlavní stránce Městská knihovna Velké Pavlovice – katalog LANius se vám nabízí (pod tabulkou bází dat) další možnosti pro získání zajímavých informací, např. Knižní novinky. Kliknete-li myší na tento odkaz, otevře se vám seznam všech knižních novinek, které byly do fondu zapsány během posledních čtrnácti dnů.

JAK MÁM PRACOVAT SE SVÝM "ČTENÁŘSKÝM KONTEM"?
Odkaz Vaše čtenářské konto hledejte opět na hlavní stránce Městská knihovna Velké Pavlovice –katalog LANius. Kliknete-li na tento odkaz, otevře se vám nová stránka INFORMACE O ČTENÁŘI – je zde nutno opět vyplnit dvě políčka, naprosto stejně jako při rezervaci knih, tzn. do prvního políčka číslo průkazky a do druhého políčka datum narození ve formátu rok-měsíc-den a dále pak stačí kliknout na ikonu ODEŠLI. Po tomto úkonu se vám objeví celé vaše čtenářské konto počínaje datumem přihlášení se do knihovny, až do dne poslední výpůjčky. Objeví se vám chronologicky všechny knihy, které jste měli kdy vypůjčené, všechny knihy které máte vypůjčené nyní a do kdy je máte vrátit, všechny zaplacené poplatky a také rezervace. Všechna díla ve vašem čtenářském kontě jsou opět v on-line propojení na katalogizační lístek.

Doufáme, že budete ON-LINE katalog CLAVIUS v hojné míře využívat a pokud si s něčím nebudete vědět rady, navštivte naši knihovnu. Rády vám poradíme!