Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Ceník služeb


Ceník služeb a poplatků v Městské knihovně Velké Pavlovice

Příloha č.1 ke Knihovnímu řádu Městské knihovny Velké Pavlovice


Čtenářská legitimace:
- dospělí (poplatek na 12 měsíců) * 100,- Kč
- děti nad 15 let a studenti (poplatek na 12 měsíců) * 100,- Kč
- děti do 15 let (poplatek na 12 měsíců) * 50,- Kč
-
duchodci / invalidní důchodci (poplatek na 12 měsíců)  * 50,- Kč

Rezervace knih:
- zaslání elektronického oznámení * zdarma

Meziknihovní výpůjční služba:
- úhrada poštovného při vyřízení objednávky za vrácení knihy * skutečná částka
- úhrada poštovného za vrácení knihy při nevyzvednutí žádané knihy * skutečná částka

Sankční poplatky:
1. upomínka po uplynutí výpůjční doby – elektronické upozornění * 10,- Kč
2. upomínka po uplynutí dalších 2 týdnů – elektronické nebo písemné upozornění * 20,- Kč
3. upomínka po uplynutí dalších 2 týdnů – písemné upozornění * 30,-Kč
4. upomínka po uplynutí dalších 2 týdnů – písemné upozornění * 40,- Kč
5. upomínací dopis vedoucího MěK po uplynutí dalších 2 týdnů * 100,- Kč
6. poplatek při ztrátě knihy * plná cena knihy
7. poplatek při ztrátě časopisu * plná cena časopisu

Služby čtenářům:
- informace z programu Clavius * zdarma
- poradenství v oblasti IT * zdarma

Použití internetu:
- použití v délce 60 minut * zdarma
- použití nad 60 minut * 20,- Kč za každých dalších započatých 30 minut

Obalování knih a sešitů:
Knihovnice městské knihovny obalí do průhledné knižní fólie dle potřeby rodičů, žáků i studentů knihy a sešity netypických formátů, na které není možné sehnat odpovídající obal.
- cena obalení 1 kusu * 10,- Kč

Zatavení dokumentů do fólií:
Knihovna nabízí zatavení dokumentů do pevné průhledné fólie formátu A4 nebo A3.
- cena zatavení 1 kusu, fólie formátu A4 * 20,- Kč
- cena zatavení 1 kusu, fólie formátu A3 * 30,- Kč

Pomůcky budou obaleny nebo zataveny dle možností na počkání nebo nejdéle do 120 minut.