Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Tři nelehké úkoly a odměna od samotného krále

Obě první třídy, 1. A i 1. B se svými učitelkami Dagmar Šmídovou a Lenkou Štefkovou, zažily ve středu 14. června slavnostní okamžiky v knihovně. Konalo se totiž pasování prvňáčků na čtenáře a čtenářky. 

Je už pravidlem, že knihovnice má připraveny pro malé žáčky tři královské úkoly, po jejichž splnění se dostaví Král knih a provede pasovací rituál.

Děti, kterým zbývá už je 14 dní do konce první třídy (ano, počítají to), byli perfektně na úkoly připraveni. A to nejenom díky snaze a píli jich samotných, ale i jejich učitelem, ale také i díky pečlivé přípravě z předškoláckých tříd ve školce.

Prvním úkolem bylo najít správná písmenka svého jména a příjmení a nalepit je na arch. Samozřejmě, tento úkol nebyl ani na rychlost ani na pořadí, protože se délka jména i příjmení dětí rapidně liší. Druhým úkolem bylo poznat známé české pohádky podle obrázků a napsat jejich název. Což byl docela nelehký úkol, protože čím dál více knihovnice zjišťuje, že stále víc a víc děti nepřišlo do styku s klasickými příběhy jako je pohádka O Budulínkovi či O dvanácti měsíčkách. Naštěstí opět proběhla skvělá spolupráce a vzájemná výpomoc a dohromady se dětem podařilo odpovědi vyřešit.

Poslední úkol děti strašně nadchnul, a to nebyl vůbec lehký, musely najít určitou dětskou knihu v regálu. Předtím jsme se společně naučili, podle jakého klíče knihy v knihovně hledat a bylo vidět, že žáci pozorně poslouchali a poradili si na jedničku. 

Pak už byl čas pozvat pana krále, aby před ním děti poklekly a nechaly se pasovat na čtenáře či čtenářku. Nechyběly ani šerpy a slavnostní listy pro každého prvňáčka. A k tomu dostal každý prvňák či prvňačka jako dárek knihu, kterou jim věnoval spolek DOMINO při ZŠ VP, za což jim velice děkujeme. Stejně důležité poděkování patří panu králi, který si odskočil od „kralování“ na radnici a zhostil se panovnické role s ochotou a šarmem sobě vlastním.

Městská knihovna * Pasování na čtenáře * 1.B

Městská knihovna * Pasování na čtenáře * 1.A

Text: Lucie Gawlová / Foto: Karolína Bártová a Lucie Gawlová / 16.6.2023