Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Pozvánky na akce

253640

Městská knihovna Velké Pavlovice, Hlavní 6/9, 691 06 Velké Pavlovice'
tel.: 519 428 149; e-mail: knihovna@velke-pavlovice.cz
web: https://www.velke-pavlovice.cz/mestska-knihovna 

Pozvánka pro děti na Noc s Andersenem 2023

Městská knihovna Velké Pavlovice zve děti z 2. až 5. třídy na Noc s Andersenem. Pohádkové přespávání v knihovně, letos v duchu Ferdy Mravence Ondřeje Sekory, se koná od pátku 31. března od 18.00 hodin do soboty 1. dubna do 9.00 hodin.

I letošní nocování v knihovně je určené pro děti chodící od 2. do 5. třídy. Nutné je opět malé nocležníky přihlásit předem – kapacita dětí je omezena. Vzhledem ke každoročnímu velkému zájmu dětí a omezené kapacitě knihovny dostanou přednost malí čtenáři knihovny  - tzn. děti, které mají čtenářskou průkazku a platnou registraci. Je to z důvodu, že primárně byla a je Noc s Andersenem akce, která má rozvíjet čtenářství děti.  Z toho důvodu ale přivítáme rádi i nové dětské čtenáře  - registrovat můžete tedy vaše dítě současně s přihláškou.

Přihlášku si můžete stáhnout ZDE nebo si ji vyzvedněte v Městské knihovně Velké Pavlovice. Odevzdejte ji nebo odešlete emailem na knihovna@velke-pavlovice.cz nejpozději do 20. března 2022. Rodič musí přihlášku osobně podepsat.

Pokud se vaše přihlášené dítě nebude moci akce zúčastnit (např. kvůli nemoci), dejte nám prosím co nejdříve vědět! Můžeme tak udělat radost nějakému náhradníkovi. 

Lucie Gawlová, knihovnice

253045