Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Pozvánky na akce

Noc s Andersenem 2022

Městská knihovna Velké Pavlovice zve dětské čtenáře na NOC S ANDERSENEM.
Pohádkové přespávání v knihovně, letos v duchu pohádek a maleb Josefa Lady, se koná od pátku 6. května od 18.00 hodin do soboty 7. května do 9.00 hodin.
Nocování v knihovně je určené pro děti chodící od 2. do 5. třídy. Nutné je opět malé nocležníky PŘIHLÁSIT PŘEDEM – kapacita dětí na akci je omezena! Vzhledem ke každoročnímu velkému zájmu dětí a omezené kapacitě knihovny dostanou přednost čtenáři knihovny  - tzn. děti, které mají čtenářskou průkazku a platnou registraci. Je to z důvodu, že primárně byla a je Noc s Andersenem akce, která má rozvíjet čtenářství děti.  Z toho důvodu ale samozřejmě přivítáme rádi i nové dětské čtenáře  - registrovat můžete vaše dítě současně s přihláškou.
Přihlášku můžete stáhnout ZDE nebo osobně vyzvednout v Městské knihovně Velké Pavlovice. Odevzdejte ji nebo odešlete emailem na knihovna@velke-pavlovice.cz nejpozději do 2. května 2022. Rodič dítěte musí přihlášku osobně podepsat. Organizační pokyny pro rodiče ZDE.
Prosím, pokud se vámi přihlášené dítě nebude moci akce zúčastnit (např. kvůli nemoci), dejte nám prosím co nejdříve vědět! Můžeme tak udělat radost nějakému náhradníkovi.
Lucie Gawlová, knihovnice

240131