Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Internetová studovna


Provozní řád internetové studovny Městské knihovny Velké Pavlovice

Příloha č.2 ke Knihovnímu řádu Městské knihovny Velké Pavlovice

1. Internetové služby může využívat každý návštěvník knihovny, musí ovládat základy práce s počítačem a internetem. Přístup k internetu je zdarma.
2. Uživatel může být připojen k internetu bezplatně 60 minut, přičemž u jedné stanice mohou pracovat nejvýše 2 lidé.
3. Časové limity pro využití internetu lez upravovat podle potřeby a podle možností knihovny. Návštěvníci musí dbát pokynů pověřených pracovníků MěK a TIC Velké Pavlovice.
4. Zájemci si mohou zamluvit pracovní místo předem. Doba prodlení je maximálně 5 minut. Zamluvit stanici je možné i telefonicky. Stejným způsobem lze zamluvení stanice předem i zrušit.
5. Návštěvníci mohou používat pouze předinstalovaný software. Není dovoleno nahrávat na disk jakékoliv vlastní soubory ani instalovat aplikace stažené z internetu nebo měnit nastavení počítače.
6. Informace a soubory získané při práci s internetem si mohou uživatelé vytisknout nebo odnést na elektronickém nosiči. Mohou k tomu využívat vlastní nepoškozené diskety nebo flash disky.
7. Po předcházející domluvě s knihovníkem je pro méně zkušené uživatele možné si domluvit individuální konzultace.
8. Není povoleno navštěvovat internetové stránky, jejichž obsah není vhodný k prohlížení ve veřejných prostorách.
9. Získané informace a data (v jakékoliv formě a na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě návštěvníka a k jeho studijním účelům. Je zakázáno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat, zejména ne ke komerčním účelům. Případné zneužití dat a informací může být trestné (dle autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění).
10. Uživatel nesmí šířit nelegální software, popřípadě jej vědomě používat. Rovněž je zakázáno kopírovat a distribuovat i části operačního systému a instalovaných programů.
11. Uživatel se nesmí snažit získat přístup ke chráněným informacím a k datům jiných uživatelů.
12. Provozovatel (Městská knihovna a město Velké Pavlovice) nenese odpovědnost za obsah souborů stažených z internetu (zvláště pak obsahují-li viry) ani případné škody, které by mohly vzniknout jejich dalším používáním.
13. V případě porušení provozního řádu může být uživatel od počítače vykázán.