Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Král knih pasoval novopečené malé čtenáře

Letošní prvňáčci měli svůj první rok v lavicích opravdu nestandartní ve všech směrech. Ale o pravidelnou akci PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE jsme je připravit nenechali! 

Akci, kterou pořádá Městská knihovna na konci roku ve spolupráci se základní školou a spolkem Domino, jsme musely opět s ohledem na aktuální nařízení přesunout z prostoru knihovny do kmenových tříd, ale děti si svůj velký den opravdu užily.

A všech 32 letošních prvňaček a prvňáčků knihovnici a především Králi knih s hrdostí dokázali, jak se naučili skvěle číst. A to jak za skvělé pomoci svých učitelek Jitky Martincové a Lucie Novákové, tak v měsících domácí výuky také za pomoci svých rodičů či prarodičů.

Nejprve musely děti z 1. A a poté z 1. B prokázat, že jejich tvrzení, že opravdu umí číst, nejsou jen plané řeči a že opravdu písmenka skvěle poznají. A tak měly za úkol najíst všechna písmena svého jména a příjmení a správně je také nalepit. Kdo už měl hotovo, mohl si prohlédnout knihy určené pro první čtení, které jim knihovnice přinesla do školy. Když už nemohly děti do knihovny, přišla knihovna aspoň trochu za nimi… 

S hotovými úkoly pak čekaly netrpělivě na příchod Krále knih, který jejich úkoly zkontroloval a poté mohly společně dát slib čtenáře a poté pokleknout před králem, aby byly pasovány na čtenáře či čtenářky. Všechny děti dostaly také šerpu a pamětní diplom jako upomínku na tento den.

I letošní pasování opět podpořili jak vyučující i vedení ZŠ, občanské sdružení Domino (díky kterému dostali malí čtenáři dárkem knihu) tak město (jež opět prvňákům zajistí bezplatné členství na rok do knihovny). Patří jim za to velké poděkování stejně jako letošnímu Králi knih, panu učiteli ze ZUŠ MgA. Zbyňkovi Bílkovi, který se se své role zhostil s noblesou sobě vlastní tak skvěle, že některým dětem nedošlo, koho že jim ten král připomíná…

Městská knihovna & ZŠ * Pasování prvňáčků na čtenáře 2021 - třída 1.A

Městská knihovna & ZŠ * Pasování prvňáčků na čtenáře 2021 - třída 1.B

Text: Lucie Gawlová, knihovnice Městské knihovny Velké Pavlovice / Foto: Lucie Gawlová / 2.5.2021