českyenglishdeutschfrenchrussiapoland
Dnes je Svátek má

Vítejte ve Velkých Pavlovicích!

   Počet obyvatel (stav k 1.1.2015): 3.051
   Počet domů: 1.040
   Nadmořská výška: 182 m.n.m.
   Katastrální výměra: 2.324 ha
   Průměrný věk obyvatel: 41,6 let
   Průměrná roční teplota: 9,42°C
   Informace pro turisty a návštěvníky města * TIC
* naleznete po kliknutí ZDE


„Víno a meruňky“, toto příznačné spojení s Velkými Pavlovicemi po staletí k sobě neodmyslitelně patří. Již první písemná zmínka starší více než 750 let (L.P.1252) hovoří o vinařství v Pavlovicích a této tradici je malé a krásné městečko na jihu Moravy stále věrné. Ale nejen víno a meruňky jsou jediným symbolem zdejšího kraje. Bohatý kulturní život, uchování folklorních tradic a přeměna v moderní městečko láká k návštěvě a prohlídce.

Přijměte naše srdečné pozvání do Velkých Pavlovic a budiž Vám informace
na oficiálních stránkách města vřelým doporučením!

 


 

Poslední aktualizace:  6. 3. 2015

Aktuality
Přípravy na Májové putování okolím Modrých Hor

Ve středu 4. března 2015 se uskutečnila přípravná schůzka představitelů DSO Modré Hory, Nadace Partnerství, Ekocentra Trkmanka a Českého rozhlasu k připravovanému seriálu turistických akcí na Moravských vinařských stezkách s názvem Krajem vína 2015. Jednou z akcí je oblíbené Májové putování okolím Modrých Hor, které se uskuteční v sobotu 16. května 2015.

Společenský ples Modrých Hor na TVREGION
Společenský ples Modrých Hor je po právu označován za vrchol společenské sezóny. Letošní ročník přivítal i několik hostů ze Slovenska. Slavnostního předtan- čení se ujal Tanečný soubor Dancer  ze Senice a mezi hosty se objevil i primátor Senice, Branislav Grimm, který se i se svým zástupcem Martinem Lidajem na plese nejen bavil, ale také jednal o další spolupráci s družebními Velkými Pavlovicemi. Společný ples pěti obcí regionu Modré Hory neunikl pozornosti štábu slovenské internetové televize TV REGION.
Pozvánka na jarní brigádu, pro členy Klubu rybářů

Vážení členové Klubu sportovních rybářů Velké Pavlovice! Připomí- náme, že se opět po roce blíží jarní úklid města a vy máte jedinečnou příležitost zúčastnit se jej v rámci povinné rybářské brigády. Úklid se koná v sobotu 21. března 2015, sraz v 8.30 hodin u rybářské bašty. Nezapomeňte si vzít s sebou nezbytné nářadí - hrábě, lopaty, křovinořezy apod.. Předem všem aktivním brigádníkům velmi děkujeme!

Městské traktory prochází před náročným jarem údržbou

Technika, kterou používají služby města, prochází postupně důklad- nou údržbou. Opraváři momentál- ně provádí opravu přední nápravy na traktoru, aby na jaře byly všechny stroje připraveny pro výstavbu, údržbu a úklid města. Šikovné ruce opravářů pracujících ve službách města vše zvládnou stejně rychle, ale podstatně levněji, než ve specializovaném podniku...

Úrdžba zeleně v předjaří

Údržba zeleně v předjaří (Foto © 2015 Věra Procingerová)Před začátkem jara se zaměstnan- ci služeb města věnují údržbě městské zeleně. V tomto týdnu již byly ořezány keře tvořící zelený pás kolem chodníku u sokolovny, v lesoparku u zastávky ČD je třeba odstranit několik nevhodně zasa- zených keřů, které se příliš rozrostly a brání průchodu po cestičkách a jarním zmlazovacím řezem a tvarováním prochází i javory před radnicí...

Žehlení krojových sukní stále budí pozornost médií

Již zítra proběhne na velkopavlo- vickém Ekocentru Trkmanka v po- řadí už čtvrtý kurz žehlení krojových sukní. Vzbudil obrovský zájem ze strany žen, které se chtějí naučit novému a zároveň i neskutečně pracnému řemeslu a současně s tím udržet pro další generace nádhernou lidovou tradici. Náročná práce vonící škrobem, mýdlem a rozpálenou žehličkou zaujala řadu tištěných i obrazových médií. Naposled v úterý 3. března 2015 brněnskou regionální digitální televizi BTV...

Omluva Dámskému klubu za zveřejnění mylných informací

Vážení občané! V posledním vydá- ní Velkopavlovického zpravodaje č. 1/2015 se objevila mylná infor- mace, kterou bychom tímto rádi uvedli na pravou míru a veřejně se omluvili autorce příspěvku. Jedná se o článek o činnosti Dámského klubu v roce 2014, který najdete na straně 18 až 19. V příspěvku je nesprávně uvedena částka výtěžku Benefičního koncertu Viléma Veverky a českých komorních sólistů a příspěvku sponzorů pro Dětský domov ve Štítech...

Nová Pravidla publikování ve Velkopavlovickém zpravodaji

Vážení občané, vážení přispěvova- telé Velkopavlovického zpravoda- je! Město Velké Pavlovice ve spo- lupráci s redakční radou Velko- pavlovického zpravodaje vypraco- valo a dne 20. února 2015 schválilo nová Pravidla publikování ve Vel- kopavlovickém zpravodaji. Tato pravidla upravují tech- nickou stránku předávání podkladů do VPZ a v návaznosti na zásady vydávání zpravodaje upravují vyváženost infor- mací a příspěvků...

Ženy a slečny, naučte se "sekat latinu" :-)!
Leona Novosádová, spolumajitel- ka taneční školy, lektorka kurzů společenských tanců, zumby a orientálních tanců srdečně zve slečny a ženy všech věkových kategorií na KURZ LATINSKO-AMERICKÝCH TANCŮ, který se uskuteční v šestnácti lekcích na Gymnáziu Velké Pavlovice a to od úterý 10.3.2015. Cena na jednu účastnici činí 1.450,- Kč. Více na www.tanecniskola-novosadovi.cz...
Meditrina: víno v režii žen

Napsali o nás * Břeclavský deník 3.3.2015 – Malé shrnutí. Nová vi- nařská soutěž nese jméno římské bohyně zdraví a vína Meditriny, hodnotit vzorky vína budou pouze ženy, diplomy vinařům předá první Miss Víno Barbora Pleskačová. Dále vystoupí dámská hudební skupina Schovanky a i za myšlenkou sobotní velkopavlovické akce stála žena, Pavla Škrabalová původem z Velkých Němčic...

Na opravu chybí stovky tisíc, pomoci mohou také věřící

Napsali o nás * Břeclavský deník 3.3.2015Celkem 286 tisíc korun schází k pokrytí nákladů na opra- vu fasády kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Velkých Pavlovi- cích. Souhrnné výdaje přesahují milion korun. S částí nákladů po- může velkopavlovický rozpočet, ministerstvo kultury a Jihomoravský kraj. Farnost i vedení města se nyní s žádostí o podporu obrátily na obyvatele...

Masopust ve videoreportáži
Masopustní průvod městem (Foto © Radek Nesvadba)Masopust byl pro lidi v minulosti oficiálním svátkem hodování, během kterého bylo třeba se dosyta najíst. Masopust  je třídenní lidový svátek, který ve své podstatě sice nemá nic společného s liturgií, ale přesto je podřízen běhu církevního kalendáře. Malou ochutnávku masopustního veselí si můžete pustit v následujícím videu. Děkujeme za něj velmi panu Ivanu Podešvovi z Velkých Pavlovic...
ZASAĎTE SI SVŮJ STROM, letos už popáté

Vážení občané! Město V.Pavlovice bude v roce 2015 pořádat opět akci „Zasaď si svůj strom“. Pátý ročník sázení stromů se uskuteční v mě- síci dubnu, konkrétní termín bude včas prostřednictvím městského webu a rozhlasu upřesněn, cena za jeden stromek činí 500,- Kč. Máte-li o výsadbu zájem, přihlaste se na podatelně Městského úřadu Velké Pavlovice (tel.:519 365 340, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz) a to do 15. března 2015. Předem se těšíme na Váš zájem!

Dětské ŠIBŘINKY o týden později, POZOR! Změna termínu!

Milé děti, vážení rodiče! SDH Velké Pavlovice, pořadatel Dětského maškarního odpoledne, které se mělo původně konat v neděli 15.3. 2015 oznamuje změnu termínu. Maškarní bál pro děti se bude konat o týden později, v neděli 22.3.2015 od 15.00 hodin ve velkopavlovické sokolovně. Děkujeme za pochopení a všechny děti se velmi těšíme!

Společenský ples Modrých Hor
Ples Modrých Hor je vrcholem společenské sezóny (Foto © 2015 Ing. Přemysl Pálka)Poslední únorovou sobotu se ve velkopavlovické sokolovně konal VII. ročník společenského plesu Modrých Hor. K tanci i poslechu hrál oblíbený Salonní orchestr Brno. Slavnostního předtančení se tentokrát ujal Tanečný soubor Dancer  ze Slovenska, večerem prováděla Petra Eliášová, moderátorka Českého rozhlasu Brno.
Vyhodnocení poznávací "Soutěže pro radost"

Konec zimy je každoročně dobou, ve které Městská knihovna Velké Pavlovice vypisuje jednu ze soutěží pro své dětské čtenáře i další dětské zájemce, kteří se chtějí soutěže zúčastnit. Letos bylo úkolem dětí v Soutěži pro radost poznat názvy co nejvíce z dětských knih, ze kterých pochází 25 ilustrací - obrázků vystavených v městské knihovně. Děti měly čas od 1. do 28. února 2015, svá řešení nakonec odevzdalo 12 dětí.

Lyžařský kurz v Čenkovicích

Koulovačka v Čenkovicích (Foto © 2015 Archiv ZŠ Velké Pavlovice)Lyžařský výcvikový kurz je událost, na kterou se vzpomíná při různých setkáních po ukončení základní školy. Ten letošní proběhl třetí únorový týden v lyžařském středisku Čenkovice v Orlických horách. Prvotní obavy o sníh se nenaplnily, nasněžilo dost, a kde příroda nestačila, pomohla sněžná děla. Co však nás zaskočilo, byla chřipková viróza, která zamíchala počtem účastníků.

Na první jarní den si opět po roce uklidíme naše městečko

Město V. Pavlovice navazuje na úspěšné minulé ročníky JARNÍHO ÚKLIDU a dovoluje si tímto požádat zájmové spolky, občanská sdru- žení a občany o pomoc při úklidu našeho města a jeho okolí. Leto- šní společný úklid se uskuteční symbolicky o prvním jarním dnu, v sobotu 21. března 2015 od 8.00 hodin. Prosíme Vás, abyste se zapojili! V průběhu dne bude odpad svážen pracovníky Služeb města na sběrný dvůr, který bude tento den otevřen od 8.00 mimořádně až do 15.00 hod.. Všem, kteří se rozhodnou velkého jarního úklidu zúčastnit, tímto děkujeme!

Velkopavlovický zpravodaj 1/2015 na webu města

Velkopavlovický zpravodaj I/2015Nejen v poštovních schránkách, ale i na webu města Velké Pav- lovice si můžete v klidu a teple domova listovat a číst Velkopav- lovickým zpravodajem. První číslo roku 2015 právě vyšlo. Barevnou obálku s fotogalerií z dění posled- ních tří měsíců naleznete po klik- nutí ZDE, Ohlédnutí za rokem 2014 * ZDE, vnitřní textovou část o 32 stranách * ZDE a kalendář akcí do května 2015 * ZDE. Přejeme Vám příjemné počtení a avizujeme, že se na další, již druhé vydání roku 2015, můžete těšit koncem měsíce dubna...

První pomoc - osvěta pro seniory, letos už podruhé

Už podruhé v letošním kalendář- ním roce se velkopavlovičtí členové Klubu důchodců proškolili ve zdra- vovědě, konkrétně ve znalostech první pomoci. Díky zkušené zdra- votnici a lektorce Bc. Zuzaně Otáhalové získali řadu nových a velmi přínosných informací, oprášili si stará známá pravidla poskytování první pomoci a zároveň se dověděli o moderních inovativních metodách...

Kalendář akcí
ZŠ * DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ (7.3.2015)
Základní škola Velké Pavlovice Vás srdečně zve na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ aneb VELIKÁNI MINULOSTI V NAŠÍ ŠKOLE, v sobotu 7. března 2015 od 14.00 hod., budova II. stupně ZŠ. Těšit se můžete na školní akademii, aktivity pro děti ve třídách školy, výstavu žákovských prací, sportovní turnaje či na příjemné posezení ve školní kavárničce...
MEDITRINA - degustace žen * I. ročník (7.3.2015)

Pavla Škrabalová a kol. za podpory Města Velké Pavlovice Vás srdečně zve na mezinárodní výstavu vín zaštítěnou a realizovanou pouze ženami pro širokou veřejnost – MEDITRINA – degustace žen, která se uskuteční v sobotu 7.března 2015, slavnostní vyhlášení výsledků pro širokou veřejnost od 19.00 hod., Sokolovna Velké Pavlovice. Těšíme se na Vaši hojnou účast!

EkoT * REGIONÁLNÍ VÝŠIVKA (od 7.10.2014 - každé úterý)

Ekocentrum Trkmanka V. Pavlovice pořádá pro všechny šikovné děti kurz REGIONÁLNÍ VÝŠIVKY. Tvořivé dílničky se budou konat vždy v úterý od 16.00 do 18.00 hod., začínáme 7. října 2014. Cena jedné lekce je 30,- Kč, na první dílničce dostane každý účastník zdarma startovací balíček s látkou, bavlnkami a jehlou. Upozorňujeme, že je nutné se předem přihlásit na tel.: 519 325 313...

ŠIBŘINKY - MAŠKARNÍ BÁL (14.3.2015)

TJ Slavoj V. Pavlovice si Vás dovoluje pozvat na ŠIBŘINKY – MAŠKARNÍ BÁL, které se uskuteční v sobotu 14.března 2015, 20.00 hod. v sokolovně ve V. Pavlovicích. K tanci a poslechu zahraje proslulý velkopavlovický DJ Tony Schäffer. Slavnostní průvod masek ve 21.00 hod. Bohaté občerstvení a tombola zajištěny! Nejlepší masky budou vyhodnoceny a oceněny. Vstupné 80,- Kč, MASKY VSTUP ZDARMA, Předprodej vstupenek: Ubytovna TJ Slavoj, tel.: 604 604 991 (F. Čermák). Těšíme se na vaši hojnou účast!

CHUŤ DO ŽIVOTA... s Halinou Pawlowskou (19.3.2015)

Úplně nový pořad Haliny Pawlowské CHUŤ DO ŽIVOTA pro Vás chystá Ekocentrum Trkmanka na čtvrtek 19. března 2015. One woman show s Halinou se uskuteční v 18.00 hod. v Sokolovně ve Velkých Pavlovicích. Vstupné - předprodej na Ekocentru Trkmanka Velké Pavlovice (Nádražní 1) a senioři 150,- Kč, na místě 200,- Kč. Neváhejte ani vteřinu a Halinu si nenechejte ujít, čeká Vás skvělá zábava!

VELKÝ JARNÍ ÚKLID města Velké Pavlovice (21.3.2015)
Město V. Pavlovice navazuje na úspěšné minulé ročníky JARNÍHO ÚKLIDU a dovoluje si tímto požádat zájmové spolky, občanská sdružení a občany o pomoc při úklidu našeho města a jeho okolí. Letošní společný úklid se uskuteční v sobotu 21. března 2015 od 8.00 hodin. Prosíme Vás, abyste se zapojili! V průběhu dne bude odpad svážen pracovníky Služeb města na sběrný dvůr, který bude tento den otevřen od 8.00 mimořádně až do 15.00 hodin...
DĚTSKÉ MAŠKARNÍ ODPOLEDNE (22.3.2015)

V neděli 22. března 2015 (POZOR, změna termínu !!!) pořádají velkopavlovičtí hasiči DĚTSKÉ MAŠKARNÍ ODPOLEDNE plné zábavy, sladkostí, her a krásných cen. Začátek v 15.00 hod., sokolovna Velké Pavlovice, vstupné dobrovolné. Přijďte si děcka zařádit, těšíme se na vás!

Beseda se spisovatelkou PETROU HŮLOVOU (24.3.2015)

Městská knihovna V. Pavlovice ve spolupráci s gymnáziem srdečně zvou na setkání se známou českou spisovatelkou Petrou Hůlovou, které se uskuteční v úterý dne 24. března 2015 od 17.00 hodin ve výstavním sále Městského úřadu Velké Pavlovice. Pro mimořádný lidský i kulturní zážitek...

MěK * NOC S ANDERSENEM 2015 (27. - 28.3.2015)
Městská knihovna Velké Pavlovice ve spolupráci se Střediskem volného času při ZŠ Velké Pavlovice pořádá další ročník celostátní akce pro děti NOC S ANDERSENEM 2015. Tématem letošního ročníku je spisovatel Jan Drda. Akce se bude konat v městské knihovně od pátku 27. března od 18.00 hodin do soboty 28. března do 10.00 hodin. Akce je určena dětem od první do páté třídy ZŠ...
VÝSTAVA A PŘEHLÍDKA VÍN 2015 aneb O VÍNĚ PŘI VÍNĚ (28.3.2015)

Spolek vinařů Víno z Velkých Pavlovic a ČZS V. Pavlovice Vás srdečně zvou na další ročník skvělé vinné akce - Výstava a přehlídka vín 2015 aneb O víně při víně, která se uskuteční v sobotu 28. března 2015, zahájení ve 14.00 hod. ve Vinných sklepech F. Lotrinského. Těšit se můžete na ochutnávku bílých, červených a růžových vín především ročníku 2014, na cimbálovou muziku Lašár i na speciální vinnou tombolu. Vstupné 200,- Kč...

MěK * BLÁZNIVÁ TETA A JÁ - Literárně divadelní pořad s Lukášem Hejlíkem (duben 2015)
Městská knihovna Velké Pavlovice srdečně zve všechny občany na literárně divadelní pořad plný humoru s Lukášem Hejlíkem a dalšími herci s názvem BLÁZNIVÁ TETA A JÁ. Rodinné představení pro děti s rodiči i prarodiči se uskuteční ve Výstavním sále městského úřadu Velké Pavlovice. Termín konání bude včas zveřejněn! Vstupné: dospělí 50,- Kč, děti 20,- Kč...
EkoT * VELIKONOČNÍ EKOATELIÉR (2.4.2015)
Ekocentrum Trkmanka pořádá ve čtvrtek 2. dubna 2015 pro děti příměstský přírodovědný kurz s výtvarnou a environmentální tématikou. Pro děti od 7 do 12 let je zajištěn zajímavý program, včetně celodenního stravování a pitného režimu. Nástup dětí do 8:30 hodin, odchod dětí v 16 hodin. Upozorňujeme, že je nutné se předem přihlásit!
APRÍLES 2015 * IV. ročník charitativní akce (10.4.2015)
Studenti Gymnázia Velké Pavlovice Vás srdečně zvou na APRÍLES, IV. ročník studentské charitativní hudební akce, která se uskuteční v pátek 10. dubna 2015, začátek v 17.00 hod., místo konání letošního Aprílesu – sokolovna Velké Pavlovice. Program - folklórní soubor Sadováček, kouzelník Šeklin, vystoupení žáků ZUŠ, taneční soubor z V. Bílovic, dražba obrazů, koncert GATE CRASHER, PROPAGANJA a NEVER JAM.  I pro letošní rok se studenti spojili s KRTKEM, proto se přijďte nejen pobavit, ale i podpořit nemocné děti!
DEN ZAHRADNÍ TECHNIKY (12.4.2015)
Modrohorské Humno s.r.o. V. Pavlovice Vás srdečně zve na Den zahradní techniky, v neděli 12. dubna 2015 od 8.00 do 16.00 hodin v areálu prodejny Modrohorské humno na ulici Brněnská ve Velkých Pavlovicích. Těšit se můžete na předváděcí akce, možnost objednání techniky za akční slevy, slosovatelnou tombolu a občerstvení.
Zájezd * Polsko - KRAKOW, město králů (18.4.2015)
Ing. Lenka Bukovská Bořetice pořádá zájezd do Polska - KRAKOW, město králů. Termín: sobota 18. dubna 2015, předpokládaná cena zájezdu 600,- Kč (doprava autobusem, pojištění, polský průvodce). Přihlášky: Ing. Lenka Bukovská e-mail: lenka.bukovska@email.cz, tel.: 731 286 026...
FESTIVAL OTEVŘENÝCH SKLEPŮ * Jaro v Modrých Horách (18. a 19.4.2015)
Nadace Partnerství Brno společně s DSO Modré Hory zvou srdečně všechny milovníky vynikajících moravských vín na dvoudenní Festival otevřených sklepů - Jaro v Modrých Horách, který se uskuteční v sobotu a neděli 18. a 19. dubna 2015. Těšit se můžete na 30 významných vinařů ze všech pěti obcí regionu Modrých Hor. Registrační místo najdete v Sokolovně ve Velkých Pavlovicích. Zájemce upozorňujeme, že je vhodnější zakoupit si vstupenku v předprodeji on-line. Cena vstupenky v předprodeji činí 980,- Kč... 
JARNÍ PŘECHOD PÁLAVY s T. J. SOKOL Velké Pavlovice (25.4.2015)
T. J. Sokol V. Pavlovice pořádá pro všechny milovníky pohybu na čerstvém vzduchu V. ročník JARNÍHO PŘECHODU PÁLAVY se Sokolem Velké Pavlovice - sobota 25. dubna 2015, sraz u vlakové zastávky v 8.30 hod., odjezd do výchozího bodu výletu, obce Popice. Pěší výlet bude letos končit v Klentinici, odtud odjezd domů zdarma městským autobusem. Všechny příznivce pohodové pěší turistiky zveme na výlet do lůna nádherné jihomoravské přírody vhodný pro všechny věkové kategorie...
MÁJOVÉ OTEVŘENÉ SKLEPY 2015 (2.5.2015)

Spolek vinařů Víno z V. Pavlovic, o.s. a Město V. Pavlovice srdečně zvou všechny milovníky vína na MÁJOVÉ OTEVŘENÉ SKLEPY 2015, které se uskuteční v sobotu 2. května 2015, zahájení akce v 11.00 hodin. Přijďte ochutnat vynikající velkopavlovická vína, k mání budou již vína ročníku 2014 v téměř 20 vinných sklepech! Večer od 19.00 hod. Vás čeká další ochutnávka, v sokolově s cimbálovou muzikou Lašár. Kyvadlová doprava zdarma zajištěna. Těšit se můžete na nevšední gurmánský zážitek snoubení vína s jídlem...

EkoT * VELKOPAVLOVICKÝ GULÁŠFEST, II. roč. (9.5.2015)

T.J. Sokol a Ekocentrum Trkmanka zvou na druhý ročník akce VELKOPAVLOVICKÝ GULÁŠFEST 2015 se soutěží „O nejlepší guláš“, který se uskuteční v sobotu 9. května 2015 na nádvoří Ekocentra Trkmanka. Ochutnávka soutěžních gulášů, hodnocení odborné i laické poroty, doprovodný program! Vstupné od výšky 150 cm 150,- Kč * v ceně je zahrnuta ochutnávka z 15 kotlíků guláše…

COUNTRY BÁL s Přáteli country (9.5.2015)
Přátelé country z Velkých Pavlovic Vás srdečně zvou na květnovou taneční zábavu, na pravý a nefalšovaný COUNTRY BÁL, který se uskuteční v sobotu 9. května 2015, začátek 20.00 hodin, sokolovna Velké Pavlovice. V rámci večerního programu vystoupí Rančeři z Brna. Country bál plynule navazuje na celodenní gurmánskou akci na Ekocentru Trkmanka – GULÁŠFEST 2015 a tak se nabízí jako skvělá alternativa vítané redukce tělesné váhy!
SDH * Dětská soutěž v požárním útoku (10.5.2015)
Sbor dobrovolných hasičů Velké Pavlovice pořádá v neděli 10. května 2015 v odpoledních hodinách (přesná hodina začátku bude včas zveřejněna) Dětskou soutěž v pořárním útoku. Kde? Prostranství u rybníka a rybářské bašty ve Velkých Pavlovicích. Přijďte podpořit hasičský dorost, těšíme se na vás!
Zájezd * Rakousko - MEDVĚDÍ SOUTĚSKA (16.5.2015)
Ing. Lenka Bukovská Bořetice pořádá zájezd do Rakouska - MEDVĚDÍ SOUTĚSKA. Termín: sobota 16. května 2015, cena zájezdu 550,- Kč (doprava autobusem, pojištění, vstup do národního parku). Přihlášky: Ing. Lenka Bukovská e-mail: lenka.bukovska@email.cz, tel.: 731 286 026...
Nabídka dětských letních táborů - KDOUSOV 2015
Pojeďte s námi zase po roce, o letních prázdninách, na super tábor do Kdousova! Kdy? Hned ve dvou termínech. Od 4. do 11. července 2015 si vyrazíme s "Cestovní agenturou Časostroj", od 11. do 18. července 2015 pak "Po stopách mafie". Už teď se vás nemohou dočkat všichni pořadatelé. Další informace o obou táborech hledejte po kliknutí na "více zde" a hlavně na www.taborkdousov.wgz.cz. Už aby byly velké prázniny, co říkáte?
Nabídka KALENDÁŘE AKCÍ V OKOLÍ města Velké Pavlovice

Kalendář akcí Mikroregionu Hustopečsko * BŘEZEN 2015 - otevřete po kliknutí ZDE.

CO, KDY, KDE aneb KALENDÁŘ AKCÍ pro rok 2015

Pořadatelé veškerých kulturních, společenských, folklór- ních i sportovních akcí Vás srdečně zvou do Velkých Pav- lovic! Naše nabídka je jako každoročně více než pestrá, stačí si jen vybrat, přijet a patřičně se pobavit. Již nyní se na Vás těšíme! Pro podrobný kalendář akcí na rok 2015 klikněte na "více zde"...