Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Výsledky dotazníkového šetření na téma sociální výpomoci pro občany města Velké Pavlovice

Vážení občané, 

v závěru roku 2022 jsme na oficiálních webových stránkách města Velké Pavlovice a poté také ve Velkopavlovickém zpravodaji č. 6/2022 zveřejnili dotazník, kterým jsme chtěli mapovat možnosti sociální výpomoci pro občany, a tím zlepšit kvalitu života v našem městě. 

Odevzdané dotazníky byly podkladem pro zvážení spolupráce města se sociálním pracovníkem, ale také pro přípravu strategie v oblasti plánování sociálních služeb města. V případě vyššího počtu problematických sociálních situací jsme zvažovali, že bychom přemýšleli i o návrhu vymezit finanční částku z rozpočtu města pro řešení mimořádných sociálních situací občanů Velkých Pavlovic.

Zpět se vrátilo 10 ks dotazníků, které nemohou být relevantním podkladem pro zpracování této problematiky v komplexním měřítku. Neznamená to však, že bychom se vašimi reakcemi nezabývali.

Na základě odevzdaných odpovědí jsme se domluvili na Radě č. 10/2023 dne 31. ledna 2023, že ke všem podnětům, které se týkají sociální problematiky a s nimiž nás občané navštíví, bude přistupováno individuálně. Občanům bude nabídnuto základní poradenství a kontakty, které pomohou s řešením jejich mimořádné situace.

DOTAZNÍK URČENÝ OBČANŮM MĚSTA VELKÉ PAVLOVICE
PRO OBLAST PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2023 - 2024 

Odpovědi z odevzdaných dotazníků * naleznete po kliknutí ZDE
(Číslo před odpovědí značí počet respondentů, kteří se k odpovědi vyjádřili.)

Text: Mgr. Renata Bláhová, místostarostka města Velké Pavlovice / 7.2.2023