Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Tančíte verbuňk? Předveďte své umění na soutěži!

Tanečníky verbuňku tímto zveme na regionální kolo soutěže ve verbuňku na Hanáckém Slovácku, které se bude konat 8. června 2013 v Krumvíři, v rámci folklórního festivalu KRAJ BEZE STÍNU. Soutěže se mohou zúčastnit amatérští tanečníci bez ohledu na to, zda jsou či nejsou členy nějakého kolektivu, pěstujícího lidový tanec. Spodní hranicí je 15 let, horní věková hranice není stanovena.

Soutěžní vystoupení jsou veřejná a jejich nejnižší časový limit je dán čtyřmi slokami verbuňkové písně takto: nejméně jedna sloka zpěv, nejméně tři sloky tanec. Každému soutěžícímu bude umožněna zkouška s doprovodnou cimbálovou muzikou. Soutěžící není povinen zkoušku s doprovodnou muzikou uskutečnit. Pořadí soutěžních vystoupení bude určeno losem.

Vítěz soutěže postupuje přímo do finále soutěže na MFF ve Strážnici 2013, soutěžící, kteří se umístí na 2 až 6 místě postupují do předkola soutěže na MFF ve Strážnici 2013.

Odborná porota bude hodnotit:

a) předzpěv – jeho intonační čistotu, zvládnutí nářečí, celkový výraz zpěvu a pohybového výrazu
b) tanec - náročnost, množství, pestrost, návaznost a úroveň provedení kroků a figur - cifer ve vztahu k možnostem, které dává regionální taneční styl; prostorové uspořádání, kompozici gradaci tance; zvládnutí a dodržení regionálního tanečního stylu; celkovou úroveň zvládnutí technické a výrazové stránky
c) vzhled kroje – klobouk nesmí být upevněn, boty nesmí být v jevištním provedení, kroj nebude mít charakter jevištního kostýmu

Práce odborné poroty: Porota rozhoduje prostou většinou hlasů a může jako pomocné prostředky používat systémy, které usnadňují hodnocení (např. bodování). Rozhodující formou hodnocení je však diskuse a hlasování. Při rovnosti hlasů má rozhodující hlas předseda poroty, kterým bude Mgr. Miroslav Vymazal, garant soutěže za region Hanácké Slovácko.

 

Pozvánka na soutěž ke stažení ZDE

Závazná přihláška ke stažení ZDE

Statut soutěže ke stažení ZDE

 

 

14-03-2013 PV