Menu
Městský úřad Velké Pavlovice Náměstí 9. května 700/40, 691 06  Velké Pavlovice tel: +420 519 428 101, e-mail: podatelna@velke-pavlovice.cz
Rozhledna - obrázek v záhlaví
Meruňky - obrázek v záhlaví
Víno - obrázek v záhlaví
Kostel - obrázek v záhlaví
Hody - obrázek v záhlaví
Sad - obrázek v záhlaví

Pozvánka na regionální kolo soutěže verbířů

Vážení přátelé, zástupci obcí, vedoucí folklorních souborů, milí verbíři,

dovolujeme si Vás tímto pozvat na regionální kolo soutěže ve verbuňku na Hanáckém Slovácku, které se letos uskuteční ve Velkých Pavlovicích.

Soutěž proběhne v Sokolovně, Hlavní 583/1, Velké Pavlovice dne 8. června 2024 od 16 hodin. Hudbou verbíře doprovodí CM Lašár a slovem Zita Dvořáková.

Soutěže se mohou zúčastnit amatérští tanečníci bez ohledu na to, zda jsou či nejsou členy nějakého kolektivu pěstujícího lidový tanec. Spodní hranicí je 15 let, horní věková hranice není stanovena.

Soutěžní vystoupení jsou veřejná a jejich nejnižší časový limit je dán čtyřmi slokami verbuňkové písně takto: nejméně jedna sloka zpěv, nejméně tři sloky tanec. Každému soutěžícímu bude umožněna zkouška s doprovodnou cimbálovou muzikou. Soutěžící není povinen zkoušku s doprovodnou muzikou absolvovat. Pořadí soutěžních vystoupení bude určeno losem.

Vítěz soutěže postupuje přímo do finále soutěže na MFF ve Strážnici 2024, soutěžící, kteří se umístí na 2. až 6. místě, postupují do předkola soutěže na MFF ve Strážnici 2024.

Odborná porota bude hodnotit:

a) předzpěv – jeho intonační čistotu, zvládnutí nářečí, celkový výraz zpěvu a pohybového výrazu

b) tanec - náročnost, množství, pestrost, návaznost a úroveň provedení kroků a figur - cifer ve vztahu k možnostem, které dává regionální taneční styl, prostorové uspořádání, kompozici a gradaci tance, zvládnutí a dodržení regionálního tanečního stylu, celkovou úroveň zvládnutí technické a výrazové stránky

c) vzhled kroje – klobouk nesmí být upevněn, boty nesmí být v jevištním provedení, kroj nebude mít charakter jevištního kostýmu, kroj musí mít současnou sváteční podobu, vzhled kroje musí odpovídat regionálnímu slováckému typu prezentovaného verbuňku

Práce odborné poroty:

Porota rozhoduje prostou většinou hlasů a může jako pomocné prostředky používat systémy, které usnadňují hodnocení (např. bodování). Rozhodující formou hodnocení je však diskuse a hlasování. Při rovnosti hlasů má rozhodující hlas předseda poroty, kterým bude Mgr. Miroslav Vymazal, garant soutěže za region Hanácké Slovácko. 

Celý statut soutěže * ke stažení ZDE

Přihláška na soutěž * ke stažení ZDE

Přihlášky posílejte:

a) poštou na adresu Město Velké Pavlovice, Bc. Jana Brůčková, Nám. 9. května 700/40, Velké Pavlovice, PSČ 691 06

nebo

b) emailem na verbunk-velkepavlovice@seznam.cz

Verbíře doprovodí CM Lašár (https://www.cmlasar.com/). S výběrem písně, zaslání notace, případně dřívější zkoušky, se můžete obracet přímo na Pavla Hanzálka (mobil: +420 776 331 364, e-mail: P.Hanzalek@seznam.cz).

Další organizační pokyny obdrží přihlášení verbíři e-mailem v průběhu měsíce května 2024 (časy zkoušek, apod.). Případně je naleznou na https://verbunk-velkepavlovice.webnode.cz/.

Z organizačních důvodů prosíme o zaslání přihlášek nejpozději do 17. KVĚTNA 2024 s uvedením písně. Dále vás žádáme, abyste na přihlášce zodpovědně vyplnili různé zajímavosti obce, ze které pocházíte. Tyto poznámky poslouží moderátorovi soutěže, který nás slovně provede po vaší obci a našem kraji.

Pořadatel si vyhrazuje právo nepřijmout přihlášku verbíře zaslanou po tomto termínu.

Kontakty:
verbunk-velkepavlovice@seznam.cz
tel.: +420 777 736 411
https://verbunk-velkepavlovice.webnode.cz/

271676

Text: Bc. Zita Dvořáková, MSc, za organizační radu / 14.3.2024